Lopentie

Puusepäntien tontit asumiskäyttöön Lempäälässä

Niin sanotulla Turkkisen alueella Moisiossa Kuljuntien ja Sarvikkaantien välissä olevalla Puusepäntiellä ollaan muuttamassa asemakaavaa, jotta uudelle alueelle saataisiin asukkaita. Lempäälän yhdyskuntalautakunta on päättänyt asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Suunnittelualue sijaitsee Lopentien pientaloalueen ja Sarvikkaantien välissä  5,5, kilometrin päässä Lempäälän keskustasta. Puusepäntiellä ja sen eteläpuolella sijaitsevalla Venemestarintiellä on voimassa vuonna 2008 hyväksytty asemakaava, jossa Puusepäntien…

Moisiolammentien varteen koko matkalle kevyenliikenteenväylä

Moisiolammentielle on Moisionjoen sillalta eteenpäin olevalle muutaman sadan metrin osuudelle korjattu kadun rakennekerroksia sekä rakennettu suunnitelman mukaisesti tien vasempaan laitaan kevyenliikenteen väylä aina Pirkanmaan jätehuollon Lempäälän jäteasemalle saakka. Tampereentieltä erkanevan Moisiolammentien alkupään rakennekerrokset  on uusittu muutamia vuosia sitten, jolloin osuudelle toteutettiin Moisiojoen sillalle saakka ulottuva kevyenliikenteenväylä. Moisiolammentien päässä on jäteaseman lisäksi runsaasti teollisuus- ja muita…

Kunta ostamassa maata Vuoreksessa

Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Vuoreksessa, Koipijärven länsipuolella sijaitsevien kahden tilan ostamista. Myytävän alueen yhteispinta-ala on noin 27,5 hehtaaria ja kauppahinta 440 000 euroa. Alueelle sijoittuu pientalovaltaisia asuntoalueita. Alueiden asemakaavoitus on suunniteltu tapahtuvaksi Vuoreksen toteutuksen loppujaksolla. Lempäälä ostaisi Lopen tilan Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisäksi Lopen tilan ostamista Moisiossa Lopentien varresta. Tilan pinta-ala noin 2,2 hehtaaria. Kauppahinta on…

Moisioon lisää asukkaita

Niin sanottu Turkkisen alue Moisiossa saa viereensä uuden, 250 asukkaan Joutsentien asuinalueen. Lempäälän kunnanhallitus hyväksyi Joutsentien asemakaavan ja esittää kunnanvaltuustolle suunnittelualueena olevan noin 18 hehtaarin laajuisen alueen ostamista. Lopentien eteläpuolella sijaitsevalle alueelle osoitetaan pientalorakentamista Lopentien ratsutilalle saakka ulottuvalla alueella. Joutsentien alueen pohjois- ja länsiosaan on kaavaluonnoksessa osoitettu erillispientalojen, asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialueita, leikkipuisto ja lähivirkistysaluetta….

Kunnan rivitalo- ja omakotitalonteilla sama ostaja

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto on päättänyt varata ja myydä tarjousmenettelymyynnissä olleet rivitalotontin ja kaksi pientalotonttia samalle tarjousten jättäjälle. Kunnalla oli Moision Lopentiellä tarjousmenettelyllä myynnissä noin 2 600 neliön rivitalotontti, jolla on rakennusoikeutta noin 650 neliötä. Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta, joista jaosto päätti varata ja myydä kaupan kohteen korkeimman tarjouksen jättäneelle runsaan 190 000 euron hintaan….