maakuntakaava

Maakuntakaavalla liian kiire

Pari viikkoa sitten havaitsin harmikseni missanneeni mahdollisuuden tutustua maakuntakaavan Ideaparkin esittelytilaisuuteen tai antaa mielipide näytillä olevaan maakuntakaavaehdotukseen. Kun sain sattumalta asiasta tiedon tutulta kunnanvaltuutetulta, oli jo nähtävillä olon viimeinen vuorokausi menossa. Syynä vähäiseen kiinnostukseen on mielestäni ponneton ns. suuren yleisön informointi maakuntakaavan valmistelun vaiheista ja aikataulusta, ainakin kotikunnassani. Olisi ollut myöskin hyvin suotavaa, että Lempäälän…

Maakuntakaava loppusuoralla

Pirkanmaan liiton maakuntakaavaprosessi on valmistumassa. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville loka- marraskuussa 2016.  Asiasta järjestetään tämän jälkeen myös useita esittelytilaisuuksia ympäri Pirkanmaata. Nyt tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän vuoteen 2040 mennessä. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Kunnallisissa ja maakunnallisissa strategioissa kestävä kehitys on nostettu avainasemaan, jonka tulisi…

Kylät muistettava maakuntakaavassa

Pirkanmaan maakuntakaava on luonnosvaiheessa. Huhujen mukaan ja maakuntakaava-luonnoksen esittelytilaisuuksissa on voitu todeta, että maakuntakaavaan on merkitty selvästi entistä vähemmän ns. kehitettäviä kyliä. Toisaalta Eteläiseltä Pirkanmaalta kaavoittaja on kertonut löytäneensä ”uusia kyliä”. Toisin sanoen kyliä, jotka saavutettavuussumma–tarkastelussa ovat osoittautuneet palveluverkon pienimmiksi solmukohdiksi. Vaikka nämäkin kylät ovatkin ulkoiselta rakenteeltaan hajakyliä. Maakuntakaava varautuu 120 000 uuden asukkaan Pirkanmaalle muuttoon….

Lempäälä kehittäisi eteläistä kasvusuuntaa

Lempäälän kunnanhallitus katsoo Pirkanmaan vuoteen 2040 tähtäävästä maakuntakaavan maankäyttövaihtoehdoista ja vaikutusten arvioinnista antamassaan lausunnossa, että kunnan ja seudun voimavarojen riittävyyden kannalta paras malli olisi ydinkaupunkiseutua ja eteläistä kasvusuuntaa painottava keskittävä malli. Tuon maankäyttövaihtoehdon mukaan Lempäälässä olisi noin 36 000 asukasta vuonna 2040. Keskusta-Hakkarin alueen asukasmäärän lisäys olisi noin 8 000 asukasta. Lempäälän kuntakeskuksen lisäksi Sääksjärvi olisi uusi…

Kaksi vaihtoehtoa MAL-rakennesuunnitteluun

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus on lähettänyt Lempäälän, Vesilahden, Kangasalan, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen ja Ylöjärven kuntiin rakennesuunnittelun väliraportin valmistuttua lausuttavaksi kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaluonnosta kaupunkiseudun maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluverkon rakennesuunnitelmaksi. Rakennesuunnitelmalla pyritään varautumaan väestönkasvuun, tiivistämään yhdyskuntarakennetta, kehittämään keskustoja ja keskuksia, parantamaan asuinasuinympäristön laatua, vahvistamaan elinkeinoelämän kasvua, uudistamaan liikkumista ja parantamaan palvelujen saatavuutta. Vaihtoehto yksi on tiivistävä…