maapoliittinen ohjelma

Maapolitiikkaa uusituilla pelisäännöillä

  Uusi maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin keskiviikkona äänestyksen jälkeen Lempäälän valtuustossa  Lempäälä uusii maapolitiikkansa pelisääntöjä. Kunnanvaltuusto hyväksyi viime keskiviikkona maapoliittisen ohjelman, jonka mukaan maanhankintaa tehdään ensisijaisesti vapaaehtoisilla kaupoilla kunnan keskeisiltä alueilta. Maan saannin turvaamiseksi voidaan käyttää myös lunastusta. – Kunta käyttää maanhankinnassa ensisijaisuuden periaatetta, mutta on valmis käyttämään kaikkia lain suomia maapoliittisia keinoja, kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus…

Maapolitiikasta väännettiin valtuustossa

Maapoliittinen ohjelma sähköisti keskiviikkona kokoontuneen Lempäälän kunnanvaltuuston. Osa valtuustoryhmistä koki menettelytavan asian käsittelyssä puutteelliseksi, ja asiasta päädyttiin äänestämään. Äänin 27–16 valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Maapoliittisen ohjelman tavoitteena on nostaa kunnan asemakaavavaranto vähintään 70 prosenttiin ja tähdätä siihen, että kunnalla olisi raakamaata varastossa kymmenen ja tonttimaata neljän vuoden tarpeisiin. Ohjelman mukaan maanhankintaa tehtäisiin ensisijaisesti…

Maankäyttö kuntastrategian mukaiseksi

Lempäälän kunnanhallitus päätti 29. syyskuuta käynnistää maapoliittisen ohjelman laatimisen ja antoi Lempäälän kunnan kaavoituspäällikkö Ilari Rasimukselle tehtäväksi sen valmistelun. Kunnanhallitus nimesi työn seurantaryhmään itsensä lisäksi edustajat kaikista valtuustoryhmistä. Valmista pitäisi tulla toukokuun 2015 loppuun mennessä. Rasimuksen mukaan maapoliittisen ohjelman tavoitteena on täsmentää ja jalkauttaa uuden, vuosien 2014–20 kuntastrategian tähän aiheeseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Lempäälässä…

Maapoliittinen ohjelma puhututti valtuustoa Vesilahdella

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi pitkään valmistellun maapoliittisen ohjelman kokouksessaan maanantaina. Vilkkaan keskustelun ja äänestyksien jälkeen ohjelmaan tehtiin yksi muutos. Keskustelua herätti ohjelman kohta yksityisen maan kaavoittamisesta. Mikäli kunta kaavoittaa yksityistä maata, on maanomistajalla velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Maanomistajalla on kuitenkin aina oikeus osaan maan arvon noususta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi periä kehittämiskorvauksena yhdyskuntarakentamisesta…

Maapoliittinen ohjelma ohjaamaan kasvusuuntia

Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Vesilahden kunnan maapoliittisen ohjelmaluonnoksen. Erityisesti vuosille 2014–15 ajoittuvan ohjelman tarkoituksena on edistää kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vesilahden kunta omistaa noin 450 hehtaaria maa-alueita. Kirkonkylän ensivaiheen kasvusuunta on ollut lounaaseen nykyiseltä asemakaavoitetulta alueelta osayleiskaavoituksen mukaisesti. Kunnalla oli omistuksessaan raakamaata Kirkonkylän osayleiskaavassa osoitetuilla uusilla asuinalueilla Ämmänhaudanmäen alueella, ja asemakaavoitus voitiin aloittaa…