maksu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut kallistuvat

Toimintaa mahdollisesti myös kiintiöidään Lempäälän kunta korottaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja. Korotus tulee 1.-2.-luokkalaisten sekä 3.-9. luokkalaisten erityisen tuen oppilaiden maksuihin. Uudet maksut tulevat voimaan elokuusta alkaen. Aamutoiminnan maksu on jatkossa 80 euroa ja iltapäivätoiminnan 140 euroa, kun vielä toistaiseksi voimassa olevat vastaavat maksut ovat suuruudeltaan 60 ja 100 euroa. Hintojen korotus perustuu valtioneuvoston…

Koulu- ja päiväkotitilojen vuokraus kallistuu

Koulu- ja päiväkotitiloja voi Lempäälässä vuokrata esimerkiksi kokouskäyttöön. Vuokria ollaan kuitenkin nostamassa elokuussa 100 prosentilla. Lempäälän kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt uudet 1. elokuuta voimaan tulevat koulu- ja päiväkotitilojen käyttömaksut, joita korotetaan 100 prosentilla lukuun ottamatta Hakkarin koulun auditorion ja lukion juhlasalin käyttömaksuja. Niiden maksuja korotetaan 60 prosentilla. Luokkatilan vuokra on jatkossa kuusi euroa tunnilta…

Pummilla matkustavalle voi rapsahtaa tarkastusmaksu

Liputta Tampereen seudun joukkoliikenteessä matkustavalle voi pian rapsahtaa 80 euron tarkastusmaksu. Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Tampereen kaupungille oikeuden joukkoliikenteen tarkastusmaksun perimiseen. Tarkastusmaksua aletaan periä kesästä alkaen. Tarkastaja on tähän asti voinut periä pummilla matkustavalta vain kertamaksun. Tarkastustoiminta ulkoistetaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) hoidettavaksi, joka vastaa tällä hetkellä oman alueensa lisäksi tarkastustoiminnasta valtakunnan rautatieliikenteessä. Lipputarkastustoimintaa…

Liikuntapaikkamaksut mahdollisesti nousevat

Lempäälä harkitsee liikuntatilojen ja -alueiden maksujen korotuksia. Syynä on kunnan kiristynyt taloustilanne, mistä johtuen myös liikuntapalvelut on saanut tehtäväkseen tarkastella maksujaan. Edellisen kerran hintoja on tarkistettu keväällä 2015. Hintojen tarkastelun yhteydessä hinnat aiotaan myös ryhmitellä uusiksi. Suunnitelmissa on alkaa noudattaa ikäryhmähinnoittelua, jonka mukaan alle 20-vuotiaiden ja aikuisten ryhmille olisi eri hinnat. – Todennäköistä on, että alle…