Marjamäki

Suoraman Elementti laajensi Marjamäkeen

Torstaina 20. huhtikuuta vietettiin Lempäälän Marjamäessä Hulikankulmalla kangasalalaisen Suoraman Elementti Oy:n uuden tehtaan ensimmäisen vaiheen avoimia ovia. Yhtiö on erikoistunut julkisisu- ja väliseinäelementteihin, muun muassa valkobetoni- ja tiilijulkisivuihin. Vuosikymmeniä betonielementtejä toimittaneen yrityksen uusien toimitilojen kokonaisinvestointi on 3–4 miljoonaa euroa. Tuotantolinjoille tulee ensi vaiheessa 13 valupöytää. Kaksi betonimyllyä pyörii jo. Kaikkiaan uusi tehdas työllistää 20–25 henkilöä….

Lempäälän Energialle kunnalta takaus lähes 10 miljoonan lainalle

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää Lempäälän kunnan energiapoliittisen hankkeen investointia varten Lempäälän Energia Oy:lle enintään 9,7 miljoonan euron rahoituslaitoslainan takauksen enintään 20 vuoden laina-ajalle. Kunnan takausta hakenut Lempäälän Energia Oy kuuluu Lempäälän kuntakonserniin. Yhtiö on Lempäälän kunnan omistaman Lempäälän Lämpö Oy:n tytäryhtiö.  Lainaa yhtiö ottaa energiaomavaraisuushankkeen edellyttämiä investointeja varten. Energiaomavarainen Lempäälä -hankkeessa…

Tokmannin avajaisissa jonotettiin ämpäreitä

Tokmanni avasi uuden myymälän Marjamäkeen Real Parkin alueelle perjantaina 2. joulukuuta. Ämpäreitä jonottavien asiakkaiden jono venyi jopa satametriseksi. Tokmannin aluepäällikkö Jukka Loponen toivotti asiakkaat tervetulleeksi ja päästi asiakkaat sisään Lempäälän kunnanhallituksen puheenjohtajan, Tuula Petäkoski-Hultin, leikattua nauhan. Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty kiitteli Tokmanni-konsernia hyvän kauppapaikan löytymisestä Marjamäen alueelta. Vaikka Ideaparkin Tokmanni sulkee pian ovensa…

Tavoitteena energiaomavarainen Lempäälä

Tilaajille

Mikäli Lempäälän Lämmön omistaman Lempäälän Energia Oy:n 31,4 miljoonan euron suuruinen energiaomavaraisuushanke saa työ- ja elinkeinoministeriöltä myönteisen rahoituspäätöksen, Lempäälän  kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen kuntatakauksen myöntämisen hankkeen tarvitsemalle pääomalle. Tuen osuus on 40 prosenttia kokonaisrahoituksesta eli investointituki on 12,5 miljoonaa euroa. ”Energiaomavarainen Lempäälä” -hankkeen myötä Lempäälän Energia Oy mukana kahdessa eri tutkimushankkeessa. Hankkeessa on mukana useita yrityksiä…

Autokaupalle rakennuslupa Marjamäkeen

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto on päättänyt myöntää rakennusluvan Kiinteistö Oy Mikonkulmalle automyymälän rakentamiseksi Lempäälän Marjamäkeen osoitteeseen Ruokosmetsänkatu 3. Lähellä Ideaparkia sijaitsevan tontin  pinta-ala on noin 10 000 neliötä ja sille saa rakentaa noin  4 000 neliön laajuisen toimitilarakennuksen. Rakentaminen on  tontilla aloitettava yritystystontin varaussopimuksen mukaan viimeistään 31. toukokuuta 2018 mennessä. Kiinteistö Oy Mikonkulman takana…

Huippupaikka bisneksille

Tampereelta purettu Rastin talo saa uuden elämän Lempäälän Marjamäessä. Kuorma-autot kuljettavat Rastin mursketta Lempäälään tiestön pohjaksi. – Tänne on syntymässä hienoja juttuja. Tuosta on myyty tontti, ja viereisestä tontista on käyty neuvotteluja, kertoo asiakkuuspäällikkö Timo Mikkonen viitaten työmaan suuntaan. Mikkosen mukaan Lempäälään on tulossa kiinnostavaa uutta liiketoimintaa. Marjamäen alueesta tulee kyselyjä laidasta laitaan, mutta erityisen…

Jaakko Hupanen valittaa irtisanomispäätöksestä

Lempäälän kunnan teknisen johtajan virasta erotettu Jaakko  Hupanen ihmettelee erottamispäätöstä ja kiistää kaikki esitetyt syytökset. Hän aikoo valittaa päätöksestä. – Olen toiminut aina Lempäälän kunnan etua ajatelleen, hän sanoo. Erottamispäätöksen tehneen Lempäälän kunnan mukaan  Hupanen ei ole tehnyt sivutoimi-ilmoitusta tai ilmoittanut sidonnaisuuksistaan yhtiöön tai esteellisyydestään käsiteltäessä asioita, joista on odotettavissa hyötyä Hupasen omistamalle JHKAKS Oy:lle….

Lempäälän tekninen johtaja irtisanottu

Lempäälän kunnan tekninen johtaja Jaakko Hupanen on irtisanottu virastaan. Kunnan teknisessä toimessa on meneillään sisäinen tarkastus, joka koskee teknisen sektorin toimintaa ja  ja taloutta sekä erityisesti esteellisyys- ja sivutoimikysymyksiä. Tarkastuksessa esille tulleiden asioiden johdosta Jaakko Hupasta on kuultu ja kuulemisen jälkeen Lempäälän kunnanhallitus päätti 1. heinäkuuta irtisanoa hänet teknisen johtajan virasta. Jaakko Hupanen omistaa JHKAKS-osakeyhtiön…

Lempäälä solmii ahkerasti yritystonttikauppoja

Lempäälän kunnanhallitus on hyväksynyt kaksi yritystontin myyntiä. Toinen tonteista sijaitsee Kortejärven alueella ja toinen Marjamäessä. Kunta myy Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy:lle noin 12 450 neliömetrin määräalan Kortejärven alueelta Kannistontieltä 174 300 euron kauppahinnalla. Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy rakentaa tontille yhteensä noin 2 000 kerrosneliömetrin suuruiset toimitilat, joihin sijoittuu, kuljetusliikkeen toimisto-, varasto-, huolto- ja terminaalitilaa. Rakennettavat toimitilat tulevat…

Hulevedet huolehdittava huoltamolla

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto edellyttää, että Realparkin alueelle suunnitellun polttoaineen jakelupisteen vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä on viivytettävä alueella. Tontilta tulevista hulevesistä on erotettava öljy ja hiekka. Jaosto hyväksyi Marjamäen alueen polttoaineen jakelupisteen asemakaavan muutoksen. Areenakadun ja Ideaparkinkadun risteysalueelle on mahdollista rakentaa kiertoliittymä.

Marjamäen yritysalueen energiaomavaraisuus halutaan selvittää

Lempäälän kunnanhallitus hakee hankerahoitusta Marjamäen yritysalueen energiaomavaraisuuden  selvittämiseksi. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Heidi Rämön viemään asiaa eteenpäin ja päätti, että hankeen omarahoitusosuus katetaan kunnan vuoden 2016 hankemäärärahoitusta. Tavoitteena on, että  kunta voisi konkreettisesti ja ympäristövastuunsa tuntien edesauttaa kilpailukykyisten ja kestävän kehityksen mukaisen alueen syntymistä suunnittelemalla Marjamäkeen uudenlainen yritysten toimintaympäristö. Avainsana on aurinkoenergia. Tarkoituksena on luoda malli,…

Pulska palvelukunta muuttuu uudeksi juurevaksi kunnaksi

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25. marraskuuta kunnalle Tulevaisuusohjelman. Kunnanjohtaja Heidi Rämö kertoi, että tulevaisuusohjelmaa on valmisteltu pitkin syksyä. – Paljon töitä on tehty sekä virkamieskoneistolla että valtuustoryhmissä. Tulevaisuutta on käyty läpi eri näkökulmista. Meillä on vahva tahto olla menestyvien joukossa jatkossakin. Olemme käyneet hedelmällisiä keskusteluja ja mietitineet ja tehneet yhteenvetoa siitä millainen kunta on nyt ja…