meluntorjunta

Valtatie 3:n meluntorjunta ja Marjamäen eritasoliittymän viitoitus kuntoon

Millä aikataululla Pirkanmaan ELY-keskus aikoo parantaa liittymän 36 viitoitusta ja opastusta? Mitä Pirkanmaan ELY-keskus aikoo tehdä, että VT3 moottoritien meluntorjunta tulee vaatimusten mukaiselle tasolle erityisesti Sääksjärven, Höytämön, Kuljun ja Kuivaspään alueilla? Näitä kysymyksiin Lempäälän kunta toivoo vastauksia kirjeessään, jonka kunnan yhdyskuntalautakunta on laatinut lähetettäväksi Pirkanmaan ELY-keskukselle koskien valtatie kolmen ja meluntorjuntaa ja viitoitusta.   Lempäälän…

Häiritseekö liikennemelu vai hiveleekö hiljaisuus?

Iso Kausjärvellä hiljaisuus on lähes rikkumaton: pilkkimies istuu jäällä, kevätaurinko tiputtaa lunta navetan katolta, tintit visertävät. Moottoritiellä Sääksjärven paikkeilla raskas liikenne jylisee korvia huumaavasti: tasaiseen huminaan lisämausteen tuo panssarivaunua kuljettava lavetti. Lempäälässä on äänimaisemaa joka lähtöön. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu kartoittaa tänä keväänä kuntalaiskyselyllä tietoja meluhaitoista ja arvokkaiksi koetuista ns. hiljaisista alueista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan…

”Vt 3:n meluntorjunta toteutettava alkuperäisessä laajuudessaan”

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle, että kolmostien meluntorjunta Sääksjärvellä pitää toteuttaa vuosien 2008–12 toimintasuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Siinä melueste oli nyt esitettyä pidempi ulottuen tien länsipuolella etelämmäksi, Sääksjärven ramppiin asti. Uuteen, vuosien 2013–18 meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan sisältyy Lempäälän kunnasta kolme kohdetta torjuntatoimenpide-ehdotuksineen. Kohteista kaksi, valtatie kolme Sääksjärvellä ja rautatie Ryynikässä, on sijoitettu torjuntatoimien kiireellisyysjärjestyksessä korkealle….