Moisio-Hakkari

Hollon radanoikaisun kaava mahdollistaa lisäraiteet

Lempäälän yhdyskuntalautakunta asettaa Moisio-Hakkarin asemakaavan muutoksen Hollon radanoikaisun osalta nähtäville. Asemakaavan muutoksessa todetaan vuonna 2001 valmistuneen radanoikaisun aiheuttamat ja jo toteutuneet maankäytön muutokset. Kaavassa otetaan huomioon rautatien kolmos- ja neloslisäraiteiden tilantarve. Suunnittelualue käsittää noin 1,6 kilometrin pituisen osuuden nykyistä ja entistä rata-aluetta ja niiden lähialuetta Hollossa, Tuulialassa ja Hakkarissa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ja…

Kiviaho laajenemassa kalasääsken maille

Asemakaavaa ollaan muuttamassa Moisio-Hakkarissa metsässä Kiviahon asuntoalueen pohjoislaidalla joko viidellä tai seitsemällä uudella erillispientalotontilla. Lempäälän ympäristöjaoston mukaan kaavavaihtoehdoista on valittava se, joka aiheuttaa vähiten häiriötä kalasääsken pesinnälle alueella. Suunnittelualueen lähettyvillä on käytössä oleva kalasääsken pesä. Pesä sijaitsee noin 250 metrin päässä suunnittelualueesta. Koska kalasääsken pesäpuut ovat rauhoitettuja, ympäristöjaosto painottaa, että kalasääskelle on taattava pesintärauha ja…