Murskaamohanke

Mikä on päätöksen tekijän vastuu?

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Karhumäen murskaamohankkeeseen. Maa-ainesluvasta tuli Korkeimman oikeuden päätös ja valitukset hylättiin. Ympäristölupa on käsittelyssä Vaasan hallinto oikeudessa ja päätöstä on lupailtu lokakuussa. Pirkanmaan Ely-keskus päätti aikanaan,  että kyseiseen hankkeeseen sovellettaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hakija valitti päätöksestä, ja asiaa käsitellyt Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ely-keskuksen päätöksen ja vaati liikenneturvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista…

Murskeluvan hakemuksessa hiihtoreitti ohitettiin tyystin

Kuljun asemakyläläisiltä oli nasakat kirjoitukset tässä (8.7.) ja Aamulehdessä (11.7.), joissa todisteltiin lähettyville aiotun kalliomurskaamon vakavia haittoja asutukselle. Kannattaa lukea ja käydä katsomassa kylätien ahtaus ja sitten kuvitella, miten kohtaavat murskerekat ja ihmiset mahtuivat samanaikaisesti talviselle tielle.  Vanhanajan liikennelautakunta olisi puuttunut ihmisten ympäristöä ja turvallisuutta vaarantavaan asiaan. Mutta ei ole liikennelautakuntaa. Tuhansia hiihtäjiä ja patikoijia…

Kuljun Asemakylään hengenvaarallinen tie

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto on kokouksessaan 16.6.2015 tehnyt käsittämättömän päätöksen ja antanut luvan kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoimintaan Asemakylässä (Karhumäki) vaikka hanketta vastusti adressilla yli 300 allekirjoittajaa. Lupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi. Ympäristöjaoston tekemän päätöksen perusteluissa todetaan, että teiden ja katujen käyttäjien liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen, eikä liikenneturvallisuutta voida tämän vuoksi ottaa huomioon lupaharkinnassa….

Ei rekkarallia tänne, kiitos

Karhumäen tilalle, aivan Kuljun Asemakylän lähettyville suunnitellaan kivimurskaamoa. Matkaa Asemakylän lähimpiin taloihin on hieman alle kilometri. Myös Vanattaran alue on reilun kilometrin päässä suunnitellusta murskaamosta. Kulku murskaamoalueelle tapahtuisi Asemakylän läpi Kylmäkorventietä pitkin. Lupahakemuksen mukaan raskaan liikenteen liikennemäärä lisääntyisi noin 20 ajoneuvolla vuorokaudessa. Suunnitelmissa kiviaineksen kuormaaminen ja kuljetus suoritetaan arkipäivisin kello 6–22. Kapea tie, leveät rekat Alueen…