murskaus

Kiviainesten otolle lupa Järvenrannan kylään

Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen Vesilahden Järvenrannan kylässä. Lisäksi lautakunta myönsi ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen. Toiminta sijoittuu Liukka-tilalle ja noin 6,47 hehtaarin suuruinen ottoalue sijaitsee Onkemäen ja Keihosen välissä olevalla metsäalueella, Kehrontiestä erkanevan Porttikannontien varrella. Molemmat luvat myönnettiin määräaikaisina kymmeneksi vuodeksi. Ottamisen päätyttyä alue maisemoidaan ja palautetaan metsätalouskäyttöön.

Murskeluvan hakemuksessa hiihtoreitti ohitettiin tyystin

Kuljun asemakyläläisiltä oli nasakat kirjoitukset tässä (8.7.) ja Aamulehdessä (11.7.), joissa todisteltiin lähettyville aiotun kalliomurskaamon vakavia haittoja asutukselle. Kannattaa lukea ja käydä katsomassa kylätien ahtaus ja sitten kuvitella, miten kohtaavat murskerekat ja ihmiset mahtuivat samanaikaisesti talviselle tielle.  Vanhanajan liikennelautakunta olisi puuttunut ihmisten ympäristöä ja turvallisuutta vaarantavaan asiaan. Mutta ei ole liikennelautakuntaa. Tuhansia hiihtäjiä ja patikoijia…

Kallion louhinnalle ja murskaukselle lupa Kuljun Asemakylään

Lempäälän ympäristöjaosto on myöntänyt 10  vuoden määräaikaisen ympäristöluvan sekä maa-ainesluvan kallion louhintaan ja murskaukseen Lempäälässä Kuljun Asemakylän maastossa. 12 hehtaarin laajuinen  ottamisalue sijaitsee lounaan ja Iso Muurajärven suuntaan Kuljun  Asemakylästä. Ympäristölupapäätös syntyi jaostossa äänestyksen jälkeen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat louhinta-alueesta noin 800 metrin etäisyydellä Kuljun Asemakylässä ja lähimmät loma-asunnot 900 metrin etäisyydellä. Lähin vesistö on Sorvalammi…

Ruduksen lupahakemukset louhintatoimintaan Sääksjärvellä

Pari vuotta Rudus piti meitä vain varpaillaan, mutta nyt on taas lyötävä kengän kannat lujasti maastoon ja lähdettävä taistoon. Kysymys on tällä(kin) kerralla Rudus Oy:n hakemuksista, joilla yritys hakee lupaa maa-aineksen ottoon sekä ympäristösuojelulain mukaista lupaa kallion louhintaan ja murskaukseen. Nyt lupahakemuksen kohteena on 19,4 ha alue. Alue sijaitsee pari km Sääksjärven taajamasta. Kaukana eivät…