myllykolu

Typyrannan leikkipuisto säilytetään

Lempäälän tekninen lautakunta päätti 9. elokuuta säästää lakkautusuhan alla olleen Typynrannan leikkipuiston. Esittelijä teki kokouksessa muutosehdotuksen, että Rauhalantien, Kurrenkujan, Ruusutien ja Tiilentien leikkikentät lakkautetaan, mutta Typynrannan leikkipuisto säilytetään. Hannu Lehikoinen (vas.) teki vastaehdotuksen, että lisäksi leikkipuistoille kaavailtua 35 puiston ylärajaa ei asetettaisi. Ehdotusta kannatettiin ja se voitti äänestyksessä esittelijän ehdotuksen 8-1. Matonpesupaikoista lakkautettaviksi kaavailtiin Myllykolun…

Matonpesupaikkoja saatetaan poistaa

Lempäälän tekninen lautakunta suunnittelee, että Myllykolun ja Peräkorventien matonpesupaikat lakkautetaan. Teknisen lautakunnan mukaan matonpesupaikkojen käyttöastetta pitäisi tiivistää. Pesupaikkojen käyttövesi otetaan ympäröivästä vesistöstä. Käytetty vesi menee jätevedenpuhdistamolle. Nämä seikat rasittavat pesupaikkojen tekniikkaa. Tuloputkissa käytetään vesimittareita, mikä aiheuttaa usein häiriötilanteita. Myllykolun ja Peräkorventien matonpesupaikat toimivat Ahostenjärven laskuojan vedellä. Ongelmia on ollut veden riittävyyden ja epäpuhtauden kanssa. Lempäälän…