noro

Jätevedenpuhdistamon luona noroa ei näytteissä havaittu, mutta Lempoisten uimarantaa se sitkeästi kiusaa – Lasse Sampakoski: ”Noroa voi päätyä vesistöön eri lähteistä”

Tilaajille

Lempäälän Lahdenkylän uimarannalle on annettu uintikieltosuositus, sillä rannan vedessä on havaittu olevan norovirusta. LVS uutisoi asiasta torstaina. Myös Lempoisten uimarannalla vatsatautia aiheuttavaa norovirusta on havaittu, mutta pitoisuudet ovat Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirtevan mukaan niin pieniä, ettei uintikieltoon ole syytä. Koska norovirus ei lisäänny ympäristössä, eivätkä eläimet levitä sitä, kertoo sen löytyminen aina ihmisulosteperäisestä jätevesisaastutuksesta. Siksi…

Lempoisten uimarannalla on noroa yhä pieniä pitoisuuksia – Lahdenkylän uimarannalle uintikieltosuositus

Tilaajille

Viime kesänä Lempäälän Lempoisten uimarannalla jylläsi norovirusepidemia, joka sairastutti lähes sata henkilöä vatsatautiin. Talvikaudeksi uimakielto purettiin, mutta säiden lämmettyä noronäytteitä on jälleen otettu. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva on ottanut 8. toukokuuta norovirusnäytteitä Lempäälän ja Vesilahden kuntien uimarannoilta. Lempäälässä näytteitä otettiin muun muassa Lempoisten, Lahdenkylän ja Typynrannan uimarannoilta, kanavan ylä- ja alajuoksulta sekä jätevedenpuhdistamon purkuputken luota….

Lempoisten uimakielto puretaan – ”Mikäli vedessä todetaan noroa, arvioidaan uimisen riskiä uudestaan”

Tilaajille

Uimakielto Lempäälän Lempoisten uimarannalla puretaan. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva purkaa uimakiellon talviuintikaudelta vähäiseen infektioriskiin perustuen. Päätös pohjaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen marraskuun lopulla antamaan asiantuntijalausuntoon. Kielto määrättiin elokuussa, kun yli 9o henkilöä sairastui Lempoisten rannalla uimisen jälkeen norovirukseen. Lausunnossa todetaan muun muassa, että norovirukselle altistuminen jää avantouimareilla alle infektiivisen annoksen. Talviuinnin infektioriskiä pienentää uintikäyttäytyminen, koska talvella…

Hulevedet voivat päätyä Ammejärveen

Rudus Oy aikoo louhia kalliota ja murskata louhetta Lempäälän Hemminkälän kylällä. Maa-ainesten ottoalueen hulevesien purkureitillä sijaitsee Ammejärvi ja siihen laskeva noro. Yritys on hakenut lupakäsittelyn jouduttamiseksi vesilain mukaista poikkeamista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Rudus Oy:n näkemyksen mukaan Ammejärvi ja noro eivät ole luonnontilaisia pienvesiä aikaisemmista ojituksista johtuen ja ettei hanke aiheuta vesistön pilaantumista. Aluehallintovirastolle lausunnon…