nuohous

Piirinuohoussopimukset lakkaavat – kuntalaiset voivat Pirkanmaalla valita nuohoojan etuajassa vapaasti

Tilaajille

Lakimuutoksen myötä koko maassa siirrytään nuohouspalveluissa vapaaseen tarjontaan viimeistään 1.7.2019 alkaen. Pääosassa Pirkanmaan nuohouspiirejä muutos toteutetaan kuitenkin jo 1.3.2019 lukien paikallisten nuohoojien aloitteesta. Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2019 alkaen. Merkittävin muutos koskee nuohouksen järjestämistapaa. Aiemmin nuohouksen järjestämistapa on ollut pelastuslaitoksen päätettävissä, ja useilla alueilla, kuten Pirkanmaalla, on käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä. Useat pirkanmaalaiset nuohoojat tekivät…

Nuohouspalvelut siirtyvät vapaaseen tarjontaan

Tilaajille

Rakennuksen ja huoneiston haltija ja omistaja on tähän asti saanut olla suhteellisen huoleton kiinteistön tulisijojen ja hormien nuohoamisesta, koska piirinuohoaja on oma-aloitteisesti muistuttanut määrävälein asiasta nuohousilmoituksella, jossa ehdotetaan nuohousaikaa kyseiseen kiinteistöön. Käytäntöön on nyt mahdollisesti tulossa kevään ja kesän aikana muutos. Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1. tammikuuta 2019 alkaen. Lainsäädännön uudistuksen merkittävin muutos koskee…

Vesilahden piirinuohoussopimus purettu

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Vesilahdella piirinuohousta hoitaneen toiminimen Pirkanmaan Puhdas Sisäilma välinen piirinuohoussopimus on purettu kesäkuun alussa. Pelastuslaitos on käynnistänyt hankintamenettelyn uuden nuohouspalvelun tuottajan saamiseksi kuntaan mahdollisimman pikaisesti. Väliaikana kiireellistä nuohouspalvelua voi pyytää naapuripiirien nuohoojilta. Yhteystietoja löytyy pelastuslaitoksen verkkosivuilta www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi tai soittamalla pelastuslaitoksen keskukseen p. 03 565 612.