nuorisotyö

”Että nuorilla olisi mahdollisimman vähän kynnyksiä arjessa” – Vesilahden nuorisotila Nurkka on 10-vuotias

Tilaajille

Vesilahden nuorisotoimessa on edessä hieman erilainen syksy. Kuviosta on pois pitkäaikainen liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti, joka keväällä siirtyi uusiin tehtäviin Lempäälään. Nuorisotyö on nyt Taina Nokelaisen, Riikka Mäki-Pastin ja Kristian Leppäsen hyppysissä. – Olli Alamäki aloittaa syyskuun alusta kunnan hyvinvointikoordinaattorina. Olli on esimiehemme, mutta hänen painotuksensa on liikunnassa ja hyvinvoinnissa. Nuorisotyö on nyt oma…

Aluehallintovirasto tukee nuoria 7,6 miljoonalla eurolla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2017 myöntänyt valtionavustusta yhteensä 7 645 000 euroa nuorten tukemiseksi. Valtionavustusta on myönnetty etsivään nuorisotyöhön, lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä nuorten työpajatoimintaan. Pirkanmaan osuus oli 2 597 800 euroa. Etsivään nuorisotyöhön myönnetty avustussumma Pirkanmaalle oli 1 212 000 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 130 henkilön etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin Länsi- ja Sisä-Suomessa. Etsivä nuorisotyö on…

Lempäälän nuorten elämäntaitojen tukemiseen 70 000 euroa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 3 300 000 euroa valtionavustuksia nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueilla avustusta myönnettiin 41 nuorten työpajalle, yhteensä 2 100 000 euroa. Lempäälän kunta sai avustusta 70 000 euroa. Avustusta jaettaessa erityishuomiota on kiinnitetty myös matalankynnyksen pajatoiminnan eli nk. starttipajatoiminnan kehittämiseen ja nuorisotakuun toimeenpanon tukemiseen alueilla. Nuorten työpajatoiminnan tehtävä…

Tukea Lempäälän nuorisotyön kehittämiseen

Aluehallintovirasto on myöntänyt 200 000 euroa nuorisotyön kehittämiseen kahdeksalle eri hankkeelle viiden maakunnan alueella. Määrärahalla halutaan tukea lasten ja nuorten osallisuutta sekä tasavertaista mahdollisuutta osallistua kulttuuri- ,  liikunta- ja vapaa-ajan harrastuksiin. Pirkanmaalla 30 000 euron avustuksen sai Lempäälän kunnan Nuorisotyön seudullinen kehittämishanke ja 25 000 euroa  annettiin Luova Voima 1 -projektiin Parkanon kaupungille.  

Nyt satsataan nuorisotyöhön

Kotona ja koulussa on turvallista. Näin ajattelee yli 90 prosenttia Tampereen kaupunkiseudun yläkouluikäisistä nuorista. Nuoret haluavat, että nuorisotyöstä tiedotettaisiin paremmin ja että nuorisotilat olisivat helpommin lähestyttäviä. Lisäksi puolet nuorista on sitä mieltä, että koulussa pitäisi olla nuorisotyöntekijä, jonka kanssa voisi jutella. Tiedot ovat peräisin Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelmaan liittyvästä nuorisokyselystä. Kyselyyn vastasivat yläkouluikäiset nuoret Kangasalalta, Lempäälästä, Nokialta, Orivedeltä,…