Onkemäen koulu

Vesilahden Steinerkoulu jäi ilman opetuslupaa

Valtioneuvosto päätti asiasta viime toukokuun lopussa. Päätöksen tekivät opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja hallitusneuvos Anne-Marie Brisson. Päätöstä perusteltiin muun muassa sillä, että Steinerkoulu ei täyttäisi perusopetuslain kriteereitä taloudellisen, ammatillisen ja olemassa olevan koulutus- ja sivistystarpeen täyttymisestä. – Olimme pettyneitä ratkaisuun. Ihmettelemme sitä, että asiasta päätti vain kaksi henkilöä, kertoo Kirsi Salonen, joka on Onkemäen koulun ystävät ry:n puheenjohtaja. Kirsi Salonen kertoo,…

Metsäpäivähoito alkaa Onkemäen koululla

Tilaajille

Onkemäen koulu täyttyy ensi syksynä jälleen lapsista. Varhaiskasvattaja Merja Koskela ja hoitopedagogi ja erityiskasvattaja Kimmo Koskela aloittavat elo-syyskuussa koululla perhepäivähoitajina. Päivähoito on steinerpedagogisesti suuntautunutta metsäpäivähoitoa. Lapset ulkoilevat päivittäin lähimetsissä ja heille tarjotaan kasvispainotteista lähi- ja luomuruokaa. Idea metsäpäivähoidon tarjoamisesta lähti Onkemäen koulun ystävät ry:lta. Yhdistys on ostanut Onkemäen koulun Vesilahden kunnalta ja vuokraa sen edelleen perhepäivähoitokäyttöön. Suunnitelmissa…

Vesilahti vuokraa Onkemäen koulun

Vesilahden kunta vuokraa Onkemäen koulun tilat pariskunnalle, joka aikoo aloittaa vuokratiloissa Steiner-pedagogisen toiminnan yksityisenä päiväkotina elokuussa 2016. Onkemäen koululle on suunniteltu Steiner-koulun  aloitusta elokuussa 2017. Vesilahden kunnanhallitus hyväksyi tilojen vuokraamisen periaatteellisesti 500 euron kuukausivuokraan. Vesilahden kunnan ja Onkemäen koulun ystävät ry:n välillä käydään neuvotteluja kiinteistön myymisestä. Yhdistys toivoo kouluun metsäpäiväkotia, jonka toiminta on aikeissa käynnistää…

Steinerkoulu pyrkii aloittamaan ensi syksynä

Vesilahden steinerkouluhanke etenee hyvässä myötätuulessa. Tavoite on aloittaa koulun toiminta ensi syksynä. Steinerkoulua suunnitellaan Onkemäen kyläkoulun entisiin tiloihin. Koulu toimisi Tampereen steinerkoulun alaisuudessa, eräänlaisena etäyksikkönä. Hallinnollisesti tällainen satelliittikoulu olisi yksinkertaisempi ratkaisu kuin perustaa uusi koulu, ja molemmat osapuolet hyötyisivät järjestelystä. Parhaillaan kouluhanke kerää alustavia ilmoittautumisia. Hanketta vetävän Kirsi Salosen mukaan ilmoittautumisia on tullut syksyn aikana yhteensä…

Steiner ja kyläkoulu ne yhteen sopii

Onkemäen kyläkoulu lopettaa toimintansa tänä keväänä. Koulua vimmalla puolustanut Pro Onkemäki -liike ei kuitenkaan lopettamispäätöksestä lannistunut. Onkemäelle alettiin viipymättä ideoida steinerkoulua. Hankkeen puolesta on luotu nettiadressi, jossa on tämän jutun kirjoittamishetkellä 100 allekirjoitusta. Idean steinerkoulusta keksi Onkemäen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Salonen. – Vuorokauden surin lakkautuspäätöstä, kunnes päätin laittaa viestin Tampereen steinerkoululle. Mitä jos Onkemäelle perustettaisiin…

Onkemäen koululla seurataan puiden ja lasten kasvua

Entinen Onkemäen koulun oppilas Pentti Maijala Vesilahdesta vei viime viikon torstaina metsästään Onkemäen koulun nykyisten oppilaan istutettavaksi pihaan visakoivun. Pentti Maijalan poika Juha Maijala toteaa lahjoituspuun olevan merkki siitä, että koululla ja kylällä aiotaan olla pysyväisluontoisesti. Hän itse istutti aikoinaan 1970-luvulla ollessaan vielä lapsi männyn koulun pihaan. – Se istuttamani puu on edelleen olemassa. Vielä…

Onkemäen koulun lakkauttamisesta valitettu

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle on tehty valitus Onkemäen koulun lakkauttamispäätöksestä. Valituksen on tehnyt Onkemäen koulun vanhempainyhdistys. Yksityishenkilö on valittanut hallinto-oikeuteen myös Vesilahden kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvästä terveyskeskussairaalan lopettamisesta. Onkemäen koulun vanhempainyhdistys perustelee vaatimustaan kunnanvaltuuston päätöksen kumoamisesta riittämättömillä ja väärillä tiedoilla sekä selvityksillä. Vanhempainyhdistys katsoo, ettei päätöksenteossa huomioitu riittävästi vaihtoehtoja, kuten ympäristökouluksi profiloitumista. Vanhempainyhdistys toteaa myös, että päätöksenteossa…

Onkemäen koulun puolesta

Pieni koulu, hyvät tasapuolisen kasvatuksen ja opetuksen antavat opettajat. Legendaarinen opettaja, Lyydia Veneskoski pojanvintiöidenkin muistoissa arvostetun ja kunnioitetun opettajan. Se oli vasta alkua Onkemäen kansakoululle. Miksi vasta nyt onkemäkiläiset huomaavat koulun tarpeellisuuden? Nyt jo puhuu raha. Olen toiminut onkemäkiläisten ja koulun hyväksi. Järjestin kerran YLE:lle Onkemäen viikon kyläksi. Olin järjestänyt näyttelyn kylältä valokuvin Aikamatka 100…

Vesilahti otti taloudesta niskalenkin

Vesilahden kunnanvaltuusto kävi kokouksessaan 26. toukokuuta vilkasta keskustelua Onkemäen koulusta ja talouden tasapainottamisohjelmasta. Koulun säilyttämisen tai sen jatkon selvittämisen kannalla olleet korostivat, että kyseessä on arvovalinta. Lakkauttamisen puolesta äänestäneet taas katsoivat, että näkökulma on puhtaasti taloudellinen. Koulun puolesta puhuvia huoletti kunnan kaavoittamien tonttien ja koulupaikkojen epäsuhta. Ari Marttila  (kesk.) painotti useaan otteeseen, etteivät koulujen tilat…

Onkemäen koulu lakkautetaan

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 26. toukokuuta, että Onkemäen koulun toiminta lakkautetaan 1.8. 2015 alkaen. Vilkkaan keskustelun päätteeksi valtuusto äänesti lakkauttamisen puolesta äänin 15-10. Kunnanhallitus perusteli esitystään koulun lakkauttamisesta taloudellisilla säästöillä ja Onkemäen koulun pienellä oppilasmäärällä sekä sillä, että oppilaiden kannalta opetuksen määrä ja laatu eivät heikkene koulun lakkauttamisen jälkeen.       

Onkemäen koulua esitetään lakkautettavaksi

On maanantaina 26. toukokuuta kokoontuvan Vesilahden kunnanvaltuuston päätöksestä kiinni, saako Onkemäen koulu jatkaa toimintaansa vuoden 2015 syksyllä. Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 25 oppilaan Onkemäen koulu lakkautetaan ensi vuoden elokuun alusta alkaen. Päätös syntyi kunnanhallituksessa äänin 5–2. Äänestyksessä oli Pertti Uusi-Erkkilän (kesk.) Erkki Tarvaisen (sd.) kannattama vastaehdotus, jonka mukaan lakkauttamisen sijaan selvitetään vielä koulun jatkomahdollisuudet…

”Antakaa meille muutama vuosi aikaa”

Onkemäen koulun säilyttämistä/lakkauttamista koskeva kuulemistilaisuus aloitettiin synkällä talouskatsauksella. Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi kertoi paikallaolijoille syistä, joiden vuoksi koulun lakkauttaminen on  nyt harkinnassa. Vesilahden taloudellinen tilanne vaatii Paloniemen mukaan erittäin tiukkoja ja vaikeita ratkaisuja. Kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tulee 26. toukokuuta siis uuden talouden tasapainottamisohjelman lisäksi erillinen päätös Onkemäen koulun jatkosta. – Nyt tekee kipeää, mutta jos ja kun…