Onkemäenjärvi

Sorsalinnuistamme puolet uhanalaisia ja kahlaajistakin lähes puolet

Uusin, 15. tammikuuta 2016 julkistettu uhanalaisuusarviointi aiheuttaa kylmät väreet. Arvioinnin mukaan 87 maamme lintulajia (36 %) luokiteltiin uhanalaisiksi ja 23 lajia (9%) lähes uhanalaisiksi eli vaarantuneiksi. Edellisestä uhanalaisarviosta on kulunut vain viisi vuotta ja uhanalaisten lajien määrä on lisääntynyt peräti 28 lajilla. Birdlife Suomi katsoo, ettei luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ole panostettu riittävästi ja edellyttää yhteiskunnalta…

Päiväretki Vesilahden luontoon: Koskenjoen reitti

Tilaajille

Koskenjoki Vesilahdessa on vähän jokia, nekin yleensä kapeita ja ojamaisia. Koskenjoki on näistä jokimaisin, suupuoleltaan viidenkymmenen metrin leveyttä tavoitteleva ja yläjuoksullaan pikku koskina kohiseva virta. Paras keino tutustua tähän noin kuuden kilometrin mittaiseen jokeen on kanootti, jolla sitkeä meloja pääsee kulkemaan Mantereenjärven ja Tarimaan välisen noin viiden kilometrin matkan. Sitkeyttä tarvitaan matkan loppupuolella, jossa uoma…

Pirkanmaan Ely-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin

Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä. Honkaniemen Kyläyhdistys ry Lempäälässä sai 18 276 euroa pienen, matalan ja voimakkaasti rehevöityneen Ahostenjärven vesistökunnostukseen. Ahtialan osakaskunta Lempäälässä sai 4 800 euroa Iso Kausjärven kunnostukseen. Vesilahdessa Onkemäen kyläkerho ry sai 9 600 euroa Onkemäenjärven…

Lempäälästä ja Vesilahdesta viisi aluetta

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen tekemä kartoitus Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaista lintualueista on valmistunut. Vapaaehtoisvoimin toteutetussa MAALI-hankkeessa nimettiin yhteensä 75 arvokasta lintualuetta Pirkanmaalta. Valitut kohteet ovat tärkeitä pesimäalueita sekä muutonaikaisia kerääntymäalueita. Lempäälästä tärkeän lintualueen statuksen saivat Ahtialanjärvi sekä Mäyhäjärven Koivistonjärvi-peltoalue. Vesilahdesta listalle valittiin pieni alue Laukossa, Onkemäenjärvi ja Vähäjärvi. Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin toteaa, että…

Niitot ja ruoppaukset avuksi Onkemäenjärvellä

    Vesilahden Onkemäenjärven hoitosuunnitelma on valmistumassa todennäköisesti tämän kuun loppuun mennessä. Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Envirosta esitteli suunnitelmaa kyläillassa keskiviikkona Onkemäen koululla. Enviro on tehnyt tiivistä yhteistyötä niin ELY-keskuksen kuin alueen asukkaiden ja mökkiläisten kanssa, kun on mietitty parhaita keinoja järven kunnostamiseksi. Periaatteina suunnitelmassa ovat olleet muun muassa linnustollisten arvojen huomioon ottaminen sekä se, että…