pääkirjasto

Lempäälä-talon toteutus etenee

Lempäälän kunnan yhdyskuntalautakunta on valinnut Lempäälä-talolle rakennesuunnittelijan ja LVIJA-suunnittelijan. Rakennesuunnittelijaksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Määräaikaan mennessä tuli kolme tarjousta. LVIJA-suunnittelijaksi lautakunta valitsi edullisimman tarjouksen tehneen Sweco Talotakniikka Oy:n. Määräaikaan mennessä jätettiin viisi tarjousta.   Manttaalitalon tuntumaan radan itäpuolelle kuntakeskustaan kohoavaan Lempäälä-taloon sijoittuvat Lempäälän kunnan uusi pääkirjasto monitoimitiloineen, Lempäälän kunnan ja kuntakonsernin yhtiöiden…

Valtuusto pelasti Säijän monitoimitalon

Lempäälän kunta luopuu 23 tilasta Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26. huhtikuuta Lempäälän kunnan uuden kiinteistö- ja toimitilaohjelman. Se jaottelee kunnan omistamat kiinteistöt kolmeen eri salkkuun. Jaottelu on tehty kiinteistöihin, jotka säilytetään, kiinteistöihin, joita kehitetään ja kiinteistöihin, joista luovutaan. Kehitettävistä rakennuksista osa voidaan myydä tai purkaa tai niitä voidaan kehittää uuden tai tulevan käyttötarkoituksen mukaan. Jälkimmäiseen salkkuun…

Hyvällä mielellä kohti uutta kirjastoa

Lempäälän kunnankirjastossa on meneillään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ”Hyvän mielen palvelupaketit” -hanke. Hankkeessa selvitetään kuntalaisten ja mahdollisten yhteistyökumppanien toiveita Lempäälän uuden pääkirjaston tiloista, toiminnasta ja palveluista. Uudessa pääkirjastossa kuntalaisia ei nähdä ainoastaan asiakkaina vaan myös aktiivisina toimijoina. Uusi kirjasto tarjoaa monipuolisia ja muunneltavia tiloja myös yhdistysten ja kunnan muiden toimijoiden käyttöön. Mutta mitä muuta uusi…

Hankesuunnitelma: uusi kirjasto Lempäälä-taloon

Lempäälän kunnassa valmistuneen hankesuunnitelman mukaan kunnan uusi pääkirjasto sijoittuisi kunnan ydinkeskustaan radan itäpuolelle, uuden radanylityksen yhteyteen sijoitettavaa n uudisrakennukseen. Samaan kiinteistöosakemuotoiseen rakennuskokonaisuuteen, ns. Lempäälä sijoittuisivat mm. kunnanviraston ja Lempäälän ev.-lut. seurakunnan tilat. Kirjastohankkeelle on varattu vuodelle 2016 100 000 euron määräraha suunnitteluun ja vuodelle  2017 1,0 miljoonaa euroa hankintaan. Hankintaan on lisäksi varattu vuodelle 2018 noin…

Pääkirjasto olisi Vesilahden suurin lähivuosien investointi

Maanantaina 10. marraskuuta kokoontunut Vesilahden kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen nostamaan kolmen miljoonan euron talousarviolainan kattamaan investointeja ja lyhentämään pitkäaikaisia lainoja. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle lisäksi kunnan talousarviosuunnitelman vuosien 2015–17 investointiosan ja rahoituslaskelman hyväksymistä. Investointeja katettaisiin osaksi myymällä omaisuutta. Maa-alueiden myymisten arvioidaan tuottavan kunakin vuonna 145 000 euroa nettovoittoa. Vuosina 2015–16 arvioidaan kunnan kassaan tulevan…

Uusi pääkirjasto entisen S-marketin kulmille?

Piippo-keskukseen uutta pääkirjastoa tuskin siirretään, kuten alun perin suunniteltiin. Myös spekulaatiot siitä, että kirjasto tulisi nykyisen lukion paikalle, on mitä ilmeisimmin unohdettu. Uusi kirjasto avannee ovensa tulevaisuudessa aivan ydinkeskustassa. Keskustan kehittämishankkeen yhteydessä on ajateltu, että kirjaston luontevin paikka olisi suunnilleen entisen S-marketin tuntumassa. Samassa korttelissa toimisivat kunnanvirastot ja sen yhteydessä olisi myös seurakunnan tiloja. Kunnan tavoitteena…

Lempäälän pääkirjasto Piippo-keskuksen sijasta lukioon?

Lempäälän pääkirjaston saneeraus on päässyt tänä syksynä opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2017. Valtionosuutta hankehakemuksen mukaiseen Piippo-keskuksen tilojen saneeraukseen on alustavassa listassa luvassa jälkirahoitteisesti 1 426 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on merkitty 3,1 miljoonaa euroa. Laajuudeltaan 1 700 neliömetrin tilojen saneerauksen valtionosuus on siis 46 prosenttia. ”Hanke pitää laittaa uudestaan vireille” Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina…