päärata

Valtiovarainministeriö: Helsingistä Tampereelle päästävä alle tunnissa

Valtiovarainministeriö julkisti 9. elokuuta ehdotuksensa valtion talousarvioesitykseksi vuodelle 2019, missä se esittää, että perusväylänpidon suunnittelumäärärahojen käytössä huomioon tulee ottaa raideliikenteen investointi- ja korjaustarpeet. Esitykseen on kirjattu, että ”pääradan peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä tulee lähtökohtana pitää, että Helsingin päärautatieaseman ja Tampereen rautatieaseman välinen matka voidaan liikennöidä alle tunnissa perinteisellä kalustolla”. Valtiovarainministeri käy kahdenväliset neuvottelut talousarvioehdotuksesta ministeriöiden kanssa 15.–16….

Kansanedustajat: Lisäraiteet välille Riihimäki-Tampere

Kirjautuneille

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kansanedustajien vetoavat pääradan ja sen liikennepalvelujen kuntoon. Yhteistapaamisessaan jättämässään kannanotossa 17. huhtikuuta Helsingissä kansanedustajat esittävät, että Suomen on edelleen aktiivisesti edistettävä pääradan saamista osaksi ydinverkkokäytäviä meneillään olevassa Verkkojen Eurooppa -ohjelman välitarkastelussa. Ydinverkkokäytävien pohjoinen laajennus mahdollistaisi EU-rahoituksen saamisen pääradan hankkeille. Pääradan välityskyvyn parantamiseksi on seuraavaksi viipymättä käynnistettävä lisäraiteiden yleissuunnitelman laatiminen välille Riihimäki-Tampere. Tulossa…

Pirkanmaan liitto kiirehtisi: Pääradan toimivuus turvattava

Pirkanmaan liitto vaatii, että kolmannen raiteen suunnittelu Tampere­-Helsinki -välille on syytä aloittaa pikaisella aikataululla, jotta pääradan toimivuus voidaan taata myös jatkossa. Päärata Tampereen ja Helsingin välillä keskeinen henkilö- ja tavarajunaliikenteen pääreitti Suomen rataverkolla – Rata on jo nykyisellään suuren käytön vuoksi häiriöherkkä. Häiriöt johtavat junien myöhästymiseen, mikä kertautuu koko Suomen rataverkolle. Rataosuus on suurimmalta osin…