Panu Bergius

Laukko palkittiin tuplasti

Kunnanvaltuuston kokous 24. huhtikuuta alkoi rakennus- ja ympäristölautakunnan ja hyvinvointilautakunnan jakamilla palkinnoilla. Molempien palkitsemislistalta löytyi Laukon kartano. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Rauno Hanhela luovutti Laukon kartanolle myönnetyn Vesilahtelainen kulttuuriteko -palkinnon Liisa Lagerstamille. Palkinnon myöntämisen perusteissa korostettiin Laukon kartanon ainutlaatuisuutta. – Laukon kartanon uusi kulttuurimatkailukeskus erilaisine korkeatasoisine palveluineen, näyttelyineen ja tapahtumineen avautui ensi kertaa suurelle yleisölle kesällä 2016. Pirkanmaan ja…

Lellalle myönnettiin ero

Kunnanvaltuusto myösi maanantaina 29. elokuuta eron valtuutettu Kristian Lellalle (kok.) kaikista luottamustehtävistä. Syynä eroon on muutto pois paikkakunnalta. Lellan tilalle Vesilahden kunnanvaltuustoon nousee Tarja Heino-Tolonen ja ensimmäiseksi varavaltuutetuksi Panu Bergius. Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajaksi ja teknisen jaoston varajäseneksi Kristian Lellan tilalle valittiin Panu Bergius ja vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Tapanainen. Valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi Vesilahden Kokoomus on valinnut Anneli Kesolan.

Reserviupseerikerhon lippu lujasti kiinni 23 naulalla

– Turvallisuusympäristömme on ollut kuluvan vuoden aikana näkyvien muutosten kohteena. Lyhyessä ajassa tapahtuneet muutokset ovat sodan jälkeisen ajan suurimmat, sanoi Vesilahdessa perjantaina 30. lokakuuta vieraillut Panssariprikaatin komentaja eversti Pekka Järvi Parolannummelta. Hän viittasi muun muassa meneillään olevaan hybridisotaan ja totesi, että turvallisuusympäristö ei ole aiemmasta ainakaan parantunut. – Tulemme elämään lähivuosina haastavissa tilanteissa. En tarkoita…

Peltonen oli Vesilahden senaattori

Tarkkaavainen lukija Panu Bergius Vesilahdesta lähetti Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 25. maaliskuuta olleeseen lehtijuttuun liittyen toimitukselle tiedon, että vesilahtelainen kansanedustaja oli myös senaattori Johannes Peltonen, Palhon kartanon isäntä Vesilahdesta. Vesilahden kunnanvaltuuston puheenjohtajana toiminut Peltonen (1868–1941) oli kokoomuksen kansanedustajana 1922–27 ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuonna 1926. Lempääläläinen kunnallisneuvos ja Innilän kartanon omistaja Väinö Pastell (1881–1949) toimi kokoomuksen kansanedustajana 1927–29….

Vakaumukseni puolesta

Käsittelen asiaa lähinnä uskonnollisen vakaumuksen näkökulmasta, jotenkin ateistinen tai humanistinen vakaumus tuntuvat mielestäni kaukaisilta. Toisaalta kun uskonnon määrittely ei ole helppoa on vakaumuksen määrittely vielä vaikeampaa. Ilmeisesti vakaumus on jotain vakavaa, melko pysyvää ja perustavanlaatuista. Täysin pysyvää se ei voi olla, muutenhan vakaumusta ei voisi koskaan vaihtaa. Uskonnon rinnakkaistermeistä vakaumus on ehdottomasti yleisin. Vakaumus saa…

Syrjäytyminen koskettaa myös puolustusvoimia

Keskustelu yleisestä asevelvollisuudesta nousi pääteemaksi majuri Veli Rajalan juhlapuheessa Vesilahden yläasteella järjestetyssä Pirkanmaan reservipiirien maanpuolustusjuhlassa . Rajala kertoi, että mielipidetutkimusten mukaan kansalaisten vahva tuki yleiselle asevelvollisuudelle jatkuu ja varusmiespalvelukseen sisältyy paljon myönteisiä kokemuksia. Hän ei pidä tätä kuitenkaan itsestäänselvyytenä ja huomauttaa, että puolustusvoimien on koko ajan huolehdittava asevelvollisuuden vaikuttavuudesta ja tuloksista, sekä erityisesti välittömästä vuorovaikutuksesta kansalaisten kanssa. Rajalan mukaan…

Maapoliittinen ohjelma puhututti valtuustoa Vesilahdella

Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi pitkään valmistellun maapoliittisen ohjelman kokouksessaan maanantaina. Vilkkaan keskustelun ja äänestyksien jälkeen ohjelmaan tehtiin yksi muutos. Keskustelua herätti ohjelman kohta yksityisen maan kaavoittamisesta. Mikäli kunta kaavoittaa yksityistä maata, on maanomistajalla velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Maanomistajalla on kuitenkin aina oikeus osaan maan arvon noususta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi periä kehittämiskorvauksena yhdyskuntarakentamisesta…