Peräkorventie

Typyrannan leikkipuisto säilytetään

Lempäälän tekninen lautakunta päätti 9. elokuuta säästää lakkautusuhan alla olleen Typynrannan leikkipuiston. Esittelijä teki kokouksessa muutosehdotuksen, että Rauhalantien, Kurrenkujan, Ruusutien ja Tiilentien leikkikentät lakkautetaan, mutta Typynrannan leikkipuisto säilytetään. Hannu Lehikoinen (vas.) teki vastaehdotuksen, että lisäksi leikkipuistoille kaavailtua 35 puiston ylärajaa ei asetettaisi. Ehdotusta kannatettiin ja se voitti äänestyksessä esittelijän ehdotuksen 8-1. Matonpesupaikoista lakkautettaviksi kaavailtiin Myllykolun…

Matonpesupaikkoja saatetaan poistaa

Lempäälän tekninen lautakunta suunnittelee, että Myllykolun ja Peräkorventien matonpesupaikat lakkautetaan. Teknisen lautakunnan mukaan matonpesupaikkojen käyttöastetta pitäisi tiivistää. Pesupaikkojen käyttövesi otetaan ympäröivästä vesistöstä. Käytetty vesi menee jätevedenpuhdistamolle. Nämä seikat rasittavat pesupaikkojen tekniikkaa. Tuloputkissa käytetään vesimittareita, mikä aiheuttaa usein häiriötilanteita. Myllykolun ja Peräkorventien matonpesupaikat toimivat Ahostenjärven laskuojan vedellä. Ongelmia on ollut veden riittävyyden ja epäpuhtauden kanssa. Lempäälän…

Vihervuosi hyvin alkuun Lempäälässä

Vuosi 2016 on valtakunnallinen vihervuosi, jonka merkeissä Lempäälän kunnan  vihertyöryhmä on saattanut alulle projekteja, jotka lisäävät yhteisöjen omatoimisuutta. Luvassa on palstaviljelyä, kerrostalon pihan kunnostusta talkoilla ja puutarhakävelyjä. – Vihertyöryhmä on jo vuosia etsinyt sopivaa aluetta aloittaakseen  palstaviljelytoimintaa Lempäälässä. Sopiva paikka löytyi Hääkiven alueelta ja se kirjattiin Kuokkala-Hakkari-Herralan osayleiskaavaan, mutta valituksen johdosta palstaviljelyä ei siellä voitu…