Pirkanmaan liitto

Maakuntahallitus hyödyntää pirkanmaalaisten nuorten asiantuntemusta

Tilaajille

Nuoret pääsevät aidosti ääneen Pirkanmaan maakunnan asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kehityspäällikkö Marko Koskinen sanoo maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston, Pirkanmaan koulutusryhmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen (sote) tarjoavan pirkanmaalaisnuorille otolliset foorumit mielipiteidensä ja asiantuntemuksensa esille tuomiseen. Hänen mukaansa jo lähitulevaisuudessa nuoria kuullaan liikennejärjestelmätyössä sekä maakunnallisten ohjelmien valmistelussa.

Maakuntajohtaja Esa Halme: ”Maakunta- ja sote-uudistuksesta on vain vakavasti otettavia arvailuja”

Tilaajille

Itsehallinnolliset monialaiset maakunnat ovat vielä hämärän peitossa. Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Halme sanoo, ettei pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eikä maakuntien toiminnan aloittamisesta ole selvää kuvaa, vain vakavasti otettavia arvailuja. Asukasmäärältään maamme toiseksi suurimman maakunnan liittoa luotsaava Halme muistuttaa, etteivät kaupungistuminen tai väestön keskittyminen voi yllättää ketään. Hän kaipaisi vihdoinkin yhteiskunnallista…

Tampere-Lempäälä-Akaa mukaan alueellisen junaliikenteen jatkosuunnitteluun

Tilaajille

Pirkanmaan alue on valittu mukaan liikenne- ja viestintäministeriön alueellisen junaliikenteen vuosina 2020–22 tehtävään pilotointiin, jolla tavoitellaan seudulle nopeasti lisää lähijunaliikennettä. Hankkeen jatkosuunnittelussa ovat mukana ratasuunnat Tampere-Lempäälä-Akaa, Tampere-Tesoma-Nokia ja Tampere-Orivesi-Vilppula(-Mänttä). Kunnat ovat sitoutuneet rahallisesti pilotin suunnitteluun sekä infrastruktuurin ja palvelutarjonnan kehittämiseen. Pirkanmaan alueen tarpeita vastaavan lähijunaliikenteen suunnittelu alkaa nopeasti. Pilotin aikana etsitään junien aikatauluista sopivia hetkiä,…

Kolmannen yläkoulun kaava valmis – historiaa aiotaan säilyttää

Tilaajille

Lempäälän kolmannen yläkoulun kaavoitus on herättänyt huolta, koska vanhan koulurakennuksen ja tontin laidalla sijaitsevien historiallisten kanavarakennusten kohtalot ovat olleet vaakalaudalla.   Kanavan koulun tontille suunnitellun kolmannen yläkoulun vaatima asemakaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa viime keskiviikkona. Kokouksessa valtuutettu Mikko Kärki (kesk.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, mutta esitystä ei kannatettu. Kaavassa korostuu vanhan säilyttäminen. Niin sanottu…

Maakuntakaava loppusuoralla

Pirkanmaan liiton maakuntakaavaprosessi on valmistumassa. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville loka- marraskuussa 2016.  Asiasta järjestetään tämän jälkeen myös useita esittelytilaisuuksia ympäri Pirkanmaata. Nyt tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän vuoteen 2040 mennessä. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Kunnallisissa ja maakunnallisissa strategioissa kestävä kehitys on nostettu avainasemaan, jonka tulisi…

Pirkanmaan liitto kiirehtisi: Pääradan toimivuus turvattava

Pirkanmaan liitto vaatii, että kolmannen raiteen suunnittelu Tampere­-Helsinki -välille on syytä aloittaa pikaisella aikataululla, jotta pääradan toimivuus voidaan taata myös jatkossa. Päärata Tampereen ja Helsingin välillä keskeinen henkilö- ja tavarajunaliikenteen pääreitti Suomen rataverkolla – Rata on jo nykyisellään suuren käytön vuoksi häiriöherkkä. Häiriöt johtavat junien myöhästymiseen, mikä kertautuu koko Suomen rataverkolle. Rataosuus on suurimmalta osin…

Pirkanmaan liitto kehittäisi Tampere-Turku -yhteysväliä

Pirkanmaan liitto haluaa tukea Turun ja Tampereen seutujen verkottumista ja luoda hyvät edellytykset työasioinnille ja pitkämatkaiselle työssäkäynnille. Pirkanmaan liitto antoi Varsinais-Suomen liitolle vuoteen 2035 ulottuvan liikennestrategian luonnoksesta lausunnon. Liitto muistuttaa, että korkeatasoista markkinaehtoisen joukkoliikenteen edellytyksiä on tuettava ja varmistettava, ettei yhteysvälin kehittäminen olennaisesti heikennä nykyisten reittien varrella olevien kuntien joukkoliikenteen palvelutasoa. Koko yhteysvälillä voitaisiin jatkossa…

Pirkanmaan liitto vastustaa kaupunkiseutujen pakkoliitoksia

Pirkanmaan liiton maakuntahallitus korostaa, että kuntarakennelakia uudistettaessa kaupunkiseutujen pakkoliitokset eivät ole hyvä ratkaisu. Ratkaisujen pohjana tulee olla kuntien omat selvitykset ja vapaaehtoiset tavoitteet. Kuntarakenteen uudistus on valmisteltu niin, että toteutus perustuu kuntien tekemiin selvityksiin ja vapaaehtoisuuteen. Mikäli kunnat eivät ole itse päässeet eteenpäin, on valtio asettanut selvityshenkilön tekemään esityksen päätöksenteon pohjaksi. Menettely ja sen reunaehdot…

Linnusmäki Pirkanmaan liiton maakuntahallitukseen

Pirkanmaalaiset kunnallisvaaleissa edustettuna olleet puolueet ovat päässeet sopimukseen maakunnallisista luottamushenkilöpaikoista, ja Pirkanmaan luottamushenkilöpaikat on jaettu. Tuula Linnusmäki (vas.) Lempäälästä valittiin Pirkanmaan liiton maakuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Kirsi Kallio (ps.) varajäseneksi. Muut jäsenet ovat puheenjohtaja Harri Jaskari (kok.) Tampereelta, Roope Lehto (sd.) Nokialta, Timo Tukia (ps.) Mänttä-Vilppulasta, Pertti Hakanen (kesk.) Sastamalasta, Marja Heikkinen (kok.) Valkeakoskelta, Hanna Laine…