Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys

Pekka Lähteenmäelle kotiseutukisan 2018 voitto – pihabongaus jälleen menestys

Tilaajille

Lempäälän Vaihmalassa asuva Pekka Lähteenmäki voitti Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen Kotiseutukisan 2018  havaittuaan yhteensä 158 eri lajia. Kaikkiaan Pirkanmaalla nähtiin Kotiseutukisassa 203 eri lintulajia. Lähteenmäen lista on täynnä harvinaisuuksia, mikä selittyy Pirkanmaan parhaan lintujärven Ahtialanjärven ja sen Lokkisaaren lähihavainnoinnilla: vuorihemppo, sepelhanhi, punakuiri, tundrakurmitsa, jalohaikara, pulmussirri, valkoselkätikka, tundrahanhi, harmaasorsa… Kilpailussa Kotiseutu on ympyrän muotoinen alue, joka ulottuu…

Vesilahdesta havainto vaeltavasta hiiripöllöstä

Hiiripöllöillä on meneillään voimakas vaellus. Syyskuun alusta alkaen Pirkanmaalta on ilmoitettu Tiira-lintutietopalveluun 84 hiiripöllöä. Eniten ilmoituksia on tullut Ruovedeltä, josta on ilmoitus ainakin 14 eri pöllöstä. Orivedeltä on havaintoja ainakin 13 pöllöstä ja Hämeenkyröstä 11 pöllöstä. Vesilahdesta on tehty yksi hiiripöllöhavainto. Rengastustietojen mukaan suuri osa pöllöistä on l nuoria lintuja. Vaelluksia syntyy, kun pesintätulos on…

Vuoden lintu pikkutylli

BirdLife Suomen vuoden lintu on pikkutylli. Pikkutylli on Suomessa silmälläpidettävä laji ja Pirkanmaalla vaarantunut laji. Pikkutyllin kanta on vähentynyt vuosikymmenten kuluessa. Pikkutyllejä pesii Suomessa 4 000–6 000 paria. Pirkanmaalla pikkutyllejä pesii 50– 100 paria. Pikkutyllin löytää pesivänä sorakuopilta, somerikkopohjaisilta teollisuusalueilta, maankaatopaikoilta ja vastaavilta joutomaa-alueilta. Pikkutyllin kannan vähentymiseen ovat osaltaan vaikuttanut myös sopivien pesimäpaikkojen tuhoaminen. Pikkutyllin…

Maaliskuu toi kiurun ja töyhtöhyypän Pirkanmaalle

Pirkanmaalle saapui maaliskuun ensimmäisen päivän kosteissa ja lämpimissä keleissä töyhtöhyyppiä ja kiuruja. Jos sää jatkuu keväisen lämpimänä, ensiksi etelärannikolle saapuvat muuttolinnut etenevät nopeaa tahtia vähälumiseen tai lumettomaan sisämaahan. Takatalven sattuessa töyhtöhyypät ja kiurut muuttavat takaisin sinne, missä olosuhteet ovat suopeat. Ne palaavat takaisin nopeasti olosuhteiden parannuttua. Sastamalasta ilmoitettiin Pirkanmaan Lintutieteelliselle Yhdistykselle 1. maaliskuuta Pirkanmaan ensimmäiset…

Kaakkuri, metsälampien kovaääninen kaakattaja

Taivaalta kuuluvasta, kovaäänisestä ja helpoimmin tunnistettavasta linnun äänestä ” ka-ka-ka-ka-ka” ei voi erehtyä. Kaakkuri on paluumatkalla särki suussaan pienelle pesimälammelleen, jossa nälkäinen poikanen odottaa emon laskeutumista. Kaakkuri, pienin kuikkalintumme, suosii pesinnässään pieniä soistuvia ja nevarantaisia suolampia. Lempäälän-Vesilahden alueilla pesii muutamia pareja kuntien eteläosien syrjäisillä suolammilla. Tavallisimmin kaakkureita havaitsee kuitenkin niiden  käydessä kalastusmatkoillaan Lempäälän Toutosessa, Liponselällä,…

Irrallaan olevat koirat ja kissat vaarana pesiville linnuille

Lintujen pesimäkausi on täyttä vauhtia menossa. Vesilinnut hautovat pesillä tai poikueita alkaa näkyä maastossa. Monet linnut pesivät myös maahan tai mataliin pensaisiin. On jälleen aika muistuttaa koiranomistajia siitä, että koiria ei saa ulkoiluttaa pitämällä koiria irrallaan. Kun koirien annetaan kulkea vapaasti, moni linnunpesä tuhoutuu tai poikueiden elossapysyminen vaarantuu. Vastuullinen koiranomistaja huolehtii siitä, että koira ei…

Pirkanmaalla pääskyt kiikarissa

Ensimmäiset haara-­ ja räystäspääskyt ovat saapuneet eteläiseen Suomeen. Pian pääskyjä alkaa näkyä myös Pirkanmaalla. Räystäs­ja haarapääsky ovat BirdLife Suomen vuoden lintuja. Vuoden lintu -projektin päätavoitteena on kerätä tietoa varsin huonosti tunnetusta räystäspääskystä. – Lajin kannankehitys ja tärkeimmät pesimäpaikat tunnetaan puutteellisesti. Yhdyskuntina pesivän lajin kannasta ei perinteisin seurantamenetelmin saada luotettavaa kuvaa. Haarapääskyä ei kuitenkaan unohdeta –…

Nyt voit tavata pähkinänakkelin omalta ruokintapaikaltasi

Pähkinänakkeleita tuntuu olevan hyvin vaelluksella Suomessa ja Pirkanmaalla. Idästä tulevat vaellusnakkelit saapuvat maahamme hyvin vaihtelevasti. Joinakin syksyinä havaitaan Suomessa vain joitakin nakkeleita, kun taas parhaimpina nakkelisyksyinä lintuja on havaittu tuhansittain. Pirkanmaalta on tänä syksynä ilmoitettu Tiira-lintutietopalvelun mukaan syyskuun alusta ainakin 16 eri nakkeliyksilöä lähinnä lintujen ruokintapaikoilta. Koko Suomesta havaintoja on ilmoitettu samalta ajalta  lähes 900…

Pirkanmaalla viivyttelee 7 000 laulujoutsenta

BirdLife Suomen valtakunnallinen joutsenlaskenta järjestettiin 25.–26. lokakuuta. – Keliolosuhteet aiheuttivat sen, että joutsenilla ei ollut suurtakaan muuttohalua, vaan havaitut linnut olivat pääosin pelloilla ruokailevia tai lepäileviä lintuja, sanoo Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin. Suuri osa nyt Pirkanmaan pelloilla viihtyvistä linnuista ei pesi Pirkanmaalla tai Suomessa, vaan ne saapuvat itärajan takaa ja pysähtyvät lepäilemään…

Lempäälästä ja Vesilahdesta viisi aluetta

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen tekemä kartoitus Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaista lintualueista on valmistunut. Vapaaehtoisvoimin toteutetussa MAALI-hankkeessa nimettiin yhteensä 75 arvokasta lintualuetta Pirkanmaalta. Valitut kohteet ovat tärkeitä pesimäalueita sekä muutonaikaisia kerääntymäalueita. Lempäälästä tärkeän lintualueen statuksen saivat Ahtialanjärvi sekä Mäyhäjärven Koivistonjärvi-peltoalue. Vesilahdesta listalle valittiin pieni alue Laukossa, Onkemäenjärvi ja Vähäjärvi. Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin toteaa, että…

Säästä töyhtöhyypän ja kuovin pesä

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys vetoaa peltotöitä tekeviin suojelemaan mahdollisimman tarkoin pelloilla pesivien lintujen pesät ja poikaset toukotöitä tehtäessä. Peltolinnusto on joutunut maassamme vaikeuksiin tehostuneen maatalouden aiheuttaman elinympäristön muutoksen vuoksi. Toukotöiden yhteydessä on pyrittävä suojelemaan töyhtöhyyppien, kuovien ja kiurujen munapesät ja myöhemmissä peltotöissä pienet poikaset. Pesien suojelemisella voidaan auttaa säilyttämään tutut peltomaisemaa elävöittävät linnut myös tulevaisuudessa. Ennen…