Pirkanmaan maakuntakaava

Lempäälä saisi merkittävän teollisuus- ja työpaikka-alueen – Järjestelyratapihan siirto Viinikasta Lempäälään: Uudesta ratapihasta syntyisi 1 000 työntekijän työpaikka-alue

Tilaajille

Lempäälään on mahdollista toteuttaa uudenaikainen, automatisoitu ratapiha, jonne voidaan siirtää kaikki Viinikan ratapihan nykyiset toiminnot. Pirkanmaan maakuntahallitus sai maanantaina 23. maaliskuuta selonteon Tampereen uuden järjestelyratapihan vaikutuksista. Tampereen järjestelyratapihalle on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 vaihtoehtoinen on sijainti Lempäälässä, Kuljun länsipuolella uuden läntisen ratayhteyden varrella. Lempäälä ja Tampere ovat varautuneet uuteen ratapihaan yleiskaavoituksessaan. Uuden sijaintipaikan läheisyydessä sijaitsee…

Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitteita toteutetaan kuntakaavoituksessa

Yleiskaavaluonnoksen mukaisesti Lempäälä jatkaa kasvu-urallaan; kaavalla tavoitellaan noin  14 000–17 000 asukkaan lisäystä. Lempäälän strateginen yleiskaavaluonnos on elokuun loppuun asti nähtävillä.  Koko kunnan kattavalla strategisella yleiskaavalla pyritään määrittämään Lempäälän roolia Tampereen kaupunkiseudulla sekä eri kunnanosien painopisteitä ja kehittämiskohteita. Syksyllä 2017 käynnistyneessä yleiskaavatyössä pohditaan suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla seuraavan noin 20 vuoden aikana tapahtuvalle kunnan kehitykselle. Useat…

Kolmannen yläkoulun kaava valmis – historiaa aiotaan säilyttää

Tilaajille

Lempäälän kolmannen yläkoulun kaavoitus on herättänyt huolta, koska vanhan koulurakennuksen ja tontin laidalla sijaitsevien historiallisten kanavarakennusten kohtalot ovat olleet vaakalaudalla.   Kanavan koulun tontille suunnitellun kolmannen yläkoulun vaatima asemakaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa viime keskiviikkona. Kokouksessa valtuutettu Mikko Kärki (kesk.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, mutta esitystä ei kannatettu. Kaavassa korostuu vanhan säilyttäminen. Niin sanottu…

Utopistisia infrastuktuurihankkeita ei tarvita

Pirkanmaan maakuntakaavaa vuodelle 2040 ollaan laatimassa Pirkanmaan liitossa. Eri järjestöt ja henkilöt ovat jättäneet asiasta mielipiteitä kaavoittajalle. Pirkanmaan liiton maankäyttövaihtoehto- ja vaikutusten arviointiraportista voidaan lukea, että väestön kasvu on vuoteen 2040 mennessä noin 120 000 henkilöä Pirkanmaalla. Väestö sijoittuisi eri ennustemalleista riippuen 80-94 prosenttiaTampereen ja lähikuntien ydinalueelle. Mielestäni tämä muuttoarvio ydinalueelle ja myös kasvuennusteet ovat…