Pitkäkallio

Lempäälässä jyrähti – syynä todennäköisesti Pitkäkalliolla tehty räjäytystyö

Tilaajille

Lempäälässä kuului perjantaina 11. tammikuuta puolen päivän jälkeen kova jyrähdys, jonka useat asukkaat havaitsivat. Ääni kuultiin ainakin Hakkarissa, Kuokkalassa, Nurmella ja Laasonportissa. Helsingin yliopiston Seismologian instituutin arvion mukaan kello 12.40 kuultu ääni on seurausta räjäytystyöstä. – Seismologian instituutti on löytänyt räjäytyssignaalin, joka paikantuu Nurmi–Portaankorva alueelle, Pitkäkallion louhoksen lähelle, Seismologian instituutista kerrotaan. – Paikannus voi heittää…

Hakija perui kallionoton lupahakemuksen

Hakija on peruuttanut maa-aineksen ottamista, kallion louhintaa ja kiviaineksen murskausta koskevan lupahakemuksensa Lempäälässä. Oriveteläinen Landlady Oy oli jättänyt marraskuussa 2016 10 vuoden määräaikaisen lupahakemuksen, jonka suunniteltu toimintapaikka sijaitsi Houkkalammintien pohjoispuolella Pitkäkorven kallionottoalueella osoitteessa Orimuksentie 68. Kuljun asemakylä sijaitsee noin 1,5 kilometriä toimintapaikasta kaakkoon. Lempäälän kuntakeskus sijaitsee noin 10 kilometriä suunnittelualueesta etelään. Landlady Oy peruutti hakemuksensa…

Kesäkaudella Pitkäkalliolla ei murskattaisi

Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely- sekä maankaatopaikkahankkeiden ympäristövaikutusten arviointiselostus on nyt nähtävillä. Destia Oy ja Toivosen Sora Oy ovat toimittaneet Pirkanmaan ELY-keskukselle Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otosta ja kierrätyskiviaineksen käsittelystä sekä maankaatopaikkahankkeistaan yhteisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Hankkeet sijoittuvat Lempäälän Pitkäkallion alueelle yhdeksän kilometriä Lempäälän keskustasta Pirkkalan suuntaan, osoitteeseen Pirkkalantie 670. Alueella on nykyisin Destia Oy:n toimintaa….

Pitkäkallion kiviaineshanke ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta

Lempäälän kunnanhallitus katsoo, että Pitkäkallion kiviainesten otto- ja kierrätyskiviaineksen käsittelyhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on pääosin kattava. Destia Oy:n Toivosen Sora Oy:n hankkeesta Pirkanmaan ELY-keskukselle lausuntonsa antanut kunnanhallitus katsoo lisäksi, että arviointiohjelmassa ja tulevassa arviointiselostuksessa on tarkasteltava lisäksi muun muassa Pirkkalantien koulumatkaliikennettä. Lisääntyneen liikenteen vaikutusta liikenneturvallisuuteen on kunnanhallituksen mukaan tarkasteltava ja esitettävä keinot lieventää riskejä. – Pirkkalantie…