Pyhäjärvi

Pyhäjärven kynäjalavaselvitys valmistunut

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri julkaisi torstaina 15. kesäkuuta  laajan Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden kynäjalavat –selvityksen. Uusi kynäjalavaselvitys on vapaaehtoisen, valkeakoskelaisen Kari Järventaustan, työn tulosta. Kynäjalava on rantalehtojen jalopuu, jota esiintyy Suomessa lähinnä vain Kokemäenjoen vesistön rannoilla, Vanajaveden ja Pyhäjärven-Kuloveden alueella. Torstaina julkaistu selvitys kattaa koko Pyhäjärven, Nokianvirran ja Kuloveden. Alueelta löytyi noin 2 350 kynäjalavaa. Järventaustan…

Pirkanmaalla jäädään kauas tyypillisistä kevään vedenkorkeuksista

Kertyneet lumimäärät Pirkanmaalla ovat jääneet huomattavasti keskimääräistä alhaisemmiksi, minkä seurauksena kevään sulamishuippu jäänee ELY-keskuksen mukaan hyvin pieneksi. Lumien kertymät ovat vesimäärässä mitattuna useita kymmeniä prosentteja tavanomaista pienempiä. Vähäsateisen syksyn jäljiltä järvien vedenkorkeudet ovat olleet monin paikoin jo valmiiksi matalia ja vähälumisen talven myötä ensi keväänä ja kesänä järvien vedenkorkeudet jäävät mataliksi elleivät sääolosuhteet muutu selvästi…

Pienveneille halutaan kulkuväylä Herralanvirtaan

Lempäälän Herralanvirran säännöstelyrakenteen muutostarpeet selvitetään pienveneiden, kanoottien ja kajakkien kulun sekä erilaisten kalojen kulun mahdollistamiseksi. Lisäksi selvitetään koskimelonnan mahdollistamista. Nykyinen Herralanvirran säännöstelyrakenne palvelee hyvin säännöstelyn tarpeita sekä kalastusta. Rakenteen alapuolinen koskialue on yksi Pirkanmaan suosituimmista koskikalastuskohteista. Vaikka säännöstelyä voidaan toteuttaa hyvin, kovan virtaaman vuoksi nykyistä rakennetta on vaikea kunnostaa. Lisäksi hätätilanteessa juoksutuksen pysäyttäminen kokonaan on…

Levähavainnot runsastuneet Pirkanmaalla

Pirkanmaalla havaittiin viikolla 34. vähän sinilevää Pyhäjärvessä Vesilahden kirkonkylän rannassa. Viime päivien runsaat sateet, joiden mukana on kulkeutunut ravinteita vesistöihin, ovat aiheuttaneet leväkukintojen runsastumisen. Levätilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden normaali. Leväkukinnat ovat suuri riski kotieläimille, lehmille, hevosille, lampaille sekä luonnoneläimille, jotka eivät osaa varoa leväistä vettä. Ne saattavat juoda runsaasti levää sisältävää vettä ja altistua…

Hahkalanvuolteella kalastuskielto 1.1.–15.6.

Lempäälän ja Tampereen välillä virtaavan Pyhäjärven vesistön kuhakannan luontaista uudistumista tuetaan kahden rauhoituspiirin avulla. Tavoitteena on, että perinteisesti maamme parhaimpiin kuuluvan kuhajärven saaliit pysyvät jatkossakin hyvinä ja luonnollinen lisääntymiskierto toimii kuten pitääkin. Rauhoituspiireissä on kaikenlainen kalastus kiellettyä lukuun ottamatta kuoreen lippoamista. Kielto koskee myös yleiskalastusoikeuksia eli ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta. Lempäälän Hahkalanvuolteen rauhoituspiiri laajeni alueellisesti…

Pitkä kuivuus näkyy Pirkanmaan järvien vedenkorkeuksissa – uhkana kaivojen kuivuminen

Pirkanmaan luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat olleet harvinaisen matalalla.  Järvien vedenkorkeuksien lasku on kesällä tavallista, mutta ennätyksellisen kuivan syksyn myötä saavutetaan Pirkanmaan  Ely-keskuksen mukaan pian ennätysalhaisia vedenkorkeuksia. Ppitkä kuivuusjakso on aiheuttanut maaperän kuivumista ja sitä myöten järvien vedenkorkeuksien laskun. Pahimmillaan ollaan yli 30 senttiä ajankohdan keskimääräisiä arvoja alempana. Längelmävedellä ja Mallasvedellä vedenkorkeus on viimeisten 45 vuoden…

Sinilevää keskimääräistä enemmän

Kuluneella viikolla havaittiin sinilevää 12 havaintopisteessä Pirkanmaalla. Levää esiintyy jonkin verran keskimääräistä tilannetta enemmän. Pyhäjärvellä Lempäälän Mäyriänrannassa on levää havaittu lähes koko kesän ajan. Pyhäjärven levätilanne on edelleen huonontunut, sillä levää havaittiin myös Nokian Lehtiniemessä, Halkoniemessä ja Maatialanlahdessa, Pyynikin uimarannalla Tampereella sekä Vesilahden Kirkonkylän rannassa. Sisävesissä tavattavat sinilevälajit voivat tuottaa myrkkyjä, ja sinileväesiintymiin on aina…

Sinileväkausi alkoi Pirkanmaan järvissä

Sinilevä on selvästi runsastunut Pirkanmaan järvissä. Levää havaittiin muun muassa useassa Pyhäjärven pisteessä. Lisäksi leväilmoituksia tuli Lempäälän Mäyhäjärvestä. Järvien pintavesien lämpötilat ovat edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä alhaisempia. Mahdollisuus leväkukintojen lisääntymiseen on kuitenkin suuri, jos sääolosuhteet pysyvät leville suotuisina. Sinilevät voivat muodostaa myrkyllisiä kantoja, joten uimista tulee välttää runsaan esiintymän aikaan.  Sinilevämyrkyt saattavat aiheuttaa silmien kirvelyä,…

Sinilevää Mäyriässä ja Vesilahden kirkonkylässä

Viikolla 28. Pirkanmaan virallisilla levähavaintopaikoilla havaittiin hieman sinilevää Pyhäjärvellä Lempäälän Mäyriänrannassa, Vesilahdella kirkonkylän havaintopisteessä, Sastamalan Houhajärvellä sekä Järvenkylänjärvellä Hämeenkyrössä. Sinileviä on ajankohtaan nähden vähän. Viileä sää hillitsee sinilevien runsastumista, ja tuulet pitävät sinilevät veteen sekoittuneena. Toisaalta runsaat sateet ovat lisänneet järviä rehevöittävää ravinnekuormitusta, ja sopivat olosuhteet, kuten lämmin ja tyyni sää, tulevat toteutuessaan lisäämään sinilevämääriä…

Sinilevät runsastuneet hieman Pirkanmaan vesistöissä

Viime viikolla Pirkanmaalla havaittiin sinilevää viidellä seurantapaikalla. Ainoastaan Pyhäjärvellä Lempäälän Mäyriänrannassa leväesiintymä oli runsas. Lisäksi vähän sinilevää havaittiin Pyhäjärvellä Pirkkalan Kranstolpan uimarannalla, Vesilahdella kirkonkylän havaintopisteessä, Sastamalan Houhajärvellä ja Järvenkylänjärvellä Hämeenkyrössä. Sinilevähavaintoja on Pirkanmaalla hieman vähemmän kuin edellisinä kesinä samaan aikaan. Sinilevät ovat tärkeä osa vesistöjen pieneliöstöä Sisävesistä on löydetty noin kymmenen sinileväsukua ja useat niiden…

Viehekalastuksen yhtenäislupa-alue laajeni Pyhäjärvellä

Tampereen ja Lempäälän välinen Pyhäjärvi on Pirkanmaan suosituimpia kalavesiä. Pyhäjärvelle myytiin vuonna 2014 yli 500 viehekalastuksen yhtenäislupaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli seitsemän prosenttia. Myös muu kalastus ja ravustus on alueella vireää. Pirkkalan kalastusalueen myymä Pyhäjärven viehekalastuksen yhtenäislupa-alue on laajentunut keväästä 2015 alkaen merkittävästi. Pirkkalan edustalla Villilänselän alueella Turrin ja Pereensaaren välinen vesialue on liitetty yhtenäislupa-alueeseen…

Leväkausi alkoi

Kesän valtakunnallinen sinileväseuranta on käynnistynyt. Pirkanmaalla viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain 40 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Seurannan ensimmäisellä viikolla tehtiin vähäinen sinilevähavainto Pyhäjärvellä Vesilahden kirkonkylän havaintopisteessä. Järvien vesi on noin 12 asteista. Ei ole kovin tyypillistä, että sinilevät runsastuisivat näin kylmissä vesissä. Alkukesällä sinilevät näkyvät pieninä vihreinä tai kellertävinä hippuina tai tikkuina veden…