säännöstely

Pienveneille halutaan kulkuväylä Herralanvirtaan

Lempäälän Herralanvirran säännöstelyrakenteen muutostarpeet selvitetään pienveneiden, kanoottien ja kajakkien kulun sekä erilaisten kalojen kulun mahdollistamiseksi. Lisäksi selvitetään koskimelonnan mahdollistamista. Nykyinen Herralanvirran säännöstelyrakenne palvelee hyvin säännöstelyn tarpeita sekä kalastusta. Rakenteen alapuolinen koskialue on yksi Pirkanmaan suosituimmista koskikalastuskohteista. Vaikka säännöstelyä voidaan toteuttaa hyvin, kovan virtaaman vuoksi nykyistä rakennetta on vaikea kunnostaa. Lisäksi hätätilanteessa juoksutuksen pysäyttäminen kokonaan on…

Säännöstellyillä järvillä varaudutaan lumien sulamiseen

Pirkanmaan säännösteltävien järvien vedenpinnat on laskettu tavanomaista alemmalle tasolle keskimääräistä suuremman lumimäärän takia. Säännösteltyjen järvien vedenpintojen laskemisella tehdään tilaa lumien sulamisvesille. Pitkittynyt talvi pitää järvien vedenpinnat edelleenkin alhaisina, ja niiden odotetaan lähtevän nousuun huhtikuun puolessa välissä. Talvisten sääolosuhteiden pitkittyessä todennäköisyys lumien nopealle sulamiselle kasvaa, mikä voi aiheuttaa tulvariskin etenkin jokivaltaisilla alueilla. Säännöstellyistä järvistä Vanajavedellä, Pyhäjärvellä…