savelanmetsänhelmi

Rahoisten alue Suomelan, Savelanmetsänhelmen ja Ämmänhaudanmäen väliin

Lausunnossaan Rahoisten asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa kunnanhallitukselle, että alueen suunnittelussa on  kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristö- ja maisema-arvoihin eikä rakennusten sijoittamisesta saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia rakentajalle eikä kunnallistekniikan ja tiestön toteuttamiselle. Suunnittelualue sijaitsee Vesilahden Kirkonkylästä noin kaksi kilometriä lounaaseen rajoittuen etelässä Suomelan, pohjoisessa Savelanmetsänhelmen ja idässä Ämmänhaudanmäen asemakaava-alueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala…

Ely-keskus suunnittelee Rautialantien parantamista

Pirkanmaan Ely-keskus on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen kahdesta maantiestä muodostuvan Rautialantien parantamiseksi tieosuudella Kesolasta uuden Savelanhelmen asemakaava-alueen liittymään (Suomelantielle) Vesilahdessa. Vesilahden kirkonkylän halki kulkee Rautialantie (maantie 2982), joka jatkuu paikallistienä 13759 taajaman länsipuolella tehden lenkin Vesilahdentielle (maantie 301). Kirkonkylän koulun ja päiväkodin kohdalla Pappilanraitin liittymän linjausta Rautialantiehen on tarkoitus oikaista. Pappilanraitti liittyy nykyisellään viistosti Rautialantiehen. Suunnitelman…

Savelanmetsänhelmen kaava hyväksyttiin

Paljon keskustelua herättänyt Savelanmetsänhelmen asemakaava hyväksyttiin maanantaina Vesilahden kunnanvaltuuston kokouksessa. Alue sijaitsee Kirkonkylän osayleiskaava-alueella Rautialantien tuntumassa. Kaava-alue on pinta-alaltaan 16 hehtaaria, ja siihen kuuluu 68 asuinpientalotonttia. Tonttien koko vaihtelee 800 ja 1 000 neliömetrin välillä. Asemakaavaehdotus on ollut valmistelussa miltei neljän vuoden ajan. Kaavoitettavan alueen omistaa tamperelainen Kiinteistösijoitusyhtiö Taitokaari Oy. Kaava oli nähtävillä helmi–maaliskuussa kunnanvirastolla ja Vesilahden kunnan…

Tuleeko Savelanmetsästä helmi vai slummi?

Harvoin on asuinalueella niin irvokasta nimeä kun tällä Vesilahden Kirkonkylän uudella tulokkaalla. Ensi työkseen maanomistaja Taitokaari hakkautti täysin  kasvukuntoisen metsän niin, että nyt koko alueella kököttää pystyssä muutama yksinäinen puu. ”Haittaavathan puut rakentamista” ja saihan niistäkin vähän … rahaa. Puhuttiinko alueen osayleiskaavassa jotain luonnonmukaisuudesta? Ymmärrän hyvin, että esimerkiksi naapurissa olevan ns. Kurjen/Komun alueen yli-ikäinen metsä…

Savelanmetsänhelmeen maankäyttösopimus

Vesilahden kunnanhallitus on hyväksynyt maankäyttösopimusluonnoksen Vesilahden kunnan ja Taitokaari Oy:n välillä. Taitokaari Oy omistaa Savelanmetsänhelmi-nimisen, noin 13 hehtaarin laajuisen alueen osayleiskaava-alueen Rautialassa. Tilalle on laadittu asemakaava. Maankäyttösopimuksessa sovitaan maanomistajan osallistumisesta yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin sekä kunnallistekniikan ja teiden rakentamisesta ja niiden kustannusjaosta. Sopimusalueelle kaavoitetaan 68 asuinpientalotonttia. Alueen rakentamistahti on enintään 20 tonttia vuodessa. Maanomistaja rakentaa…

Savelanmetsähelmestä haittaa ”omilla nurkilla”

Lainaus: ”Uusin versio haistattaa pitkät maanomistajille, kuntalaisten tasapuoliselle kohtelulle, liikenneturvallisuutta vaativille tai kylämaisemaa puolustaville” Näin Sari Sirkkiä-Jarva ( L-VS 31.1. ) mielipidekirjoituksessaan. Eräänä vanhempana entisenä kuntapoliitikkona totean, että mielipide on ihan kuin mielipide 1970-luvulta, jolloin kaavoja alettiin valmistella Kirkonkylään ja Narvaan. Silloin mielipiteissä oli vielä peräkaneettina, että ne valmiina ja hyväksyttyinä tuovat pitäjään kommunisteja ja…