seniorineuvosto

Lempäälään halutaan luoda hyvinvoinnin vuodet ikäihmisille – Seniorineuvosto nostaa keskusteluun ikäihmisten roolin ja voimavarat

Tilaajille

Seniorineuvosto työstää käsitettä Ikäystävällinen kunta, siksi on aika nostaa keskusteluun yli 65-vuotiaiden ikäihmisten rooli ja voimavarat ennen vanhuuttamme. Ristijärven emeritus kunnanjohtaja lähestyi Huvikkaat eläkevuodet -teemalla seniorineuvostoa kertoessaan kunnan tavoitteista rakentaa Ikäystävällistä kuntaa niin, että ikäihmiset olisivat voimavaratekijä, eivätkä rasite. Sanat eivät tarkoittaneet huvittelevia vuosia vaan osallistavuutta, sallivuutta, yhteisöllisyyttä, niiden voimavaratekijöiden etsimistä, joiden kautta luodaan hyvinvoinnin…

Ikäihmisten netin käyttötaidosta kysellään – netissä

Tilaajille

Seniorineuvosto piti avoimien ovien tilaisuuden 25. huhtikuuta Lempostuvalla. Keskustelun aiheiksi nousivat ikäihmisten vaikeudet digiaikaan siirtymisessä sekä pankkipalveluiden katoaminen. Seniorineuvosto yhdessä eläkeläisjärjestöjen kanssa on tehnyt keväällä 2018 aloitteen kuntaan. Siinä esitetään, että kunnassa luodaan verkosto tietokoneiden ja puhelimien käytön perusopetuksessa samoin kuin tavallisimpien pankki-, vero- ja terveydenhuollon ohjelmien käytössä. Aloite lähetettiin kuntaan ja se tuli hyväksytyksi…

Seniorineuvosto kysyy huolestuneena

Tilaajille

Ikärakennepylväät kertovat, että ikääntyvien osuus väestörakenteessa kasvaa ja etenkin yli 80- ja 90-vuotiaiden osuus siinä. Tämä tietää haasteita vanhuspalveluihin, joiden kohdalla jo nyt on vaikeuksia vastata olemassa oleviin ikääntyvien palvelutarpeisiin. Seniorineuvosto otti valtuuston kokouksessa kantaa vanhuspalvelukysymyksiin. Miten olemme varautuneet tulevaisuudessa tarjoamaan turvallisen vanhuuden avuttomuudessaan eläville ihmisille? Vanhuspalveluiden työvälineitä on lisätty viimeksi Toimelatalon yhteyteen rakennetun tehostetun…

Vanhuspalveluissa jaksohoitopaikkojen määrää on vähennetty

Tilaajille

Palvelusetelin käyttöä kirjallisen omaishoidon sopimuksen tehneiden omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen (3pv/kk ) suunnitellaan vanhuspalveluissa. Tämä on hyvä lisä palveluvalikossa. Kolmen päivän vapaa kuukaudessa on vaatimaton tuki sitovaa ja raskasta työtä tekeville omaishoitajille, mutta on kuitenkin etuus verrattuna heihin, joilla ei  omaishoidon sopimusta ole. Heidän määränsä on suurempi kuin sopimuksen piirissä olevien. Seniorineuvosto antaessaan asiasta lausuntoa, on…

Kunnan vastaus Maikki Hämäläinen-Ylikahrin yleisönosastokirjoitukseen

Himminkodon pitkä- ja lyhytaikaishoidon piirissä olevien asukkaiden/asiakkaiden omaisille järjestettiin omaisten ilta 22. maaliskuuta. Omaisia ja muita kiinnostuneita oli paljon paikalla, mikä ilahdutti vanhustyön työntekijöitä. Ymmärrämme, että muutokset aiheuttavat aina huolta vanhuspalveluiden asiakkaille ja heidän omaisilleen. Siksi omaisten illassa keskityttiin pääasiassa tuleviin muutoksiin asukkaiden ja asiakkaiden arjessa. Etenkin maksujen muutoksia käytiin tarkasti läpi ja esimerkkien avulla…

Digiaika on pop

Tietoyhteiskuntaan siirtyminen on tätä aikaa, mutta Ritva Salonen  (L-V Sanomat 7.2.) tuo esille näkökulman, joka kaipaa lujaa otetta meidän ikäihmisten taholta. Seniorineuvosto, joka toimii kuntalaisfoorumin osana ja jonka tarkoitus on välittää ikäihmisten näkemyksiä kunnan päätöksenteko-organisaatiolle, on kiinnittänyt samaan asiaan huomionsa. Kunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa kerrottiin terveyspalveluiden kohdalla, että ollaan siirtymässä digiaikaan ja tavoitteena on mm….

Kaavaillut maksut huolestuttavan korkeita vanhuspalveluiden tehostettuun palveluasumiseen siirryttäessä

Seniorineuvosto ja eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajat ovat saaneet seniorineuvoston kokouksessa 23. marraskuuta vt. vanhustyönjohtaja Leila Haakanalta selostuksen siitä, mitä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös tehostettuun palveluasumiseen siirtymisestä merkitsee kunnan sekä asiakkaan kannalta. Tehostettuun palveluasumiseen siirrytään 1. toukokuuta 2018. Siitä on päätös. Oleellisia muutoksia tehostettuun palveluasumiseen siirryttäessä ovat henkilöstöön kohdistuvana omaksuttava työtapojen muutos, asiakkaisiin ja omaisiin kohdistuvana muuttuvat palvelumaksut….

Edustajat nimetty ehdolle valtuustoon

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että Lempäälän nuorisovaltuuston, seniorineuvoston ja vammaisneuvoston edustajille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston muissa kuin suljetuissa kokouksissa. Vaikuttamistoimielimet ovat valinneet omat edustakansa. Nuorisovaltuuston edustaja valtuuston kokouksissa olisi Matias Mäkiranta, seniorineuvoston Maikki Hämäläinen-Ylikahri ja vammaisneuvoston Pertti Pirhonen. Varsinaisen edustajan ollessa estynyt kokouksiin voisi osallistua hänen varajäsenensä.

Nuorisovaltuusto sekä seniori- ja vammaisneuvostot uusiksi

Lempäälän kunnanhallitus on  asettanut kuntaan uuden hallintosäännön  mukaisen nuorisovaltuuston, seniorineuvoston ja vammaisneuvoston. Kunnanhallitus hyväksyi nuorisovaltuustolle, seniorineuvostolle ja vammaisneuvostolle toimintasäännöt sekä valitsi toimielimiin  jäsenet. Lempäälässä on toiminut nuorisovaltuusto vuodesta 2000, seniorineuvosto vuodesta 2001 ja vammaisneuvosto vuodesta 1996. Nuorisovaltuusto sekä seniori- ja vammaisneuvosto ovat vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Ne eivät toimi kunnan  viranomaisina eikä niillä ole julkista valtaa….

Seniorineuvostoilta vaaditaan muuttumista

Vanhus- ja seniorineuvostokokemuksista on ollut lehdistössä haastatteluja. Niissä on viestitty pettymyksistä toimintaa kohtaan. On koettu, että vaikuttavuutta ei ole kunnallisessa toiminnassa arvostettu eikä näin ollen saavutettu. Tällä hetkellä kunnat ovat suurien toiminnallisten muutosten edessä. Sosiaali- ja terveyslautakunnat sellaisenaan lopettavat toimintansa. Tässä yhteydessä on  tilaisuus miettiä seniorineuvoston hallinnollista organisaatiopaikkaa ja toiminnallista kokonaisuutta niin, että neuvostojen toiminta…

Asiakasraadit

Lempäälän kunnassa oli vuoden kestävä lähidemokratiaa ja sen toiminnallisia mahdollisuuksia kartoittava toimikunta. Toimikunta jätti työstään merkittävän raportin ja toiveen juurruttaa tulokset kunnan arkeen. Lähidemokratian toteuttaminen kuntakentässä on uusi ja todella vaativa haaste ja sen tarve tulee nousemaan sen jälkeen kun maakuntahallinto ja sote uudistus astuvat kuntakuvioihin mukaan: kunnan tehtävät muuttuvat paljon. Lisäksi kunnan toimintamalleihin vaikuttaa uusi kuntalaki. Kunnan…

Hellqvist sihteeriksi seniorineuvostoon

Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta on nimennyt seniorineuvoston sihteeriksi vanhuspalvelujen toimistosihteeri Jenni Hellqvistin. Lempäälässä toimiva seniorineuvosto on kunnan ja ikäihmisten sekä heidän edustamiensa järjestöjen yhteistoimintaelin. Seniorineuvoston tarkoituksena on seurata kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointia ja ikäihmisille tarkoitettuja palveluja sekä tehdä ehdotuksia kunnalle palvelujen kehittämiseksi.