sivistyslautakunta

Esko Koirasen peräänkuulutukseen

Tilaajille

Kiitos Esko kirjoituksestasi (L-VS 7.3.), iskit asian ytimeen. Nyt on iloista kerrottavaa kaikille ikäihmisille. Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt nostaa ikäihmiset sivistyksen palvelualueen organisaatiouudistuksessa tasavertaisesti nuorison vapaa-ajan palveluiden rinnalle näkyviin nimettynä ja mainittuna ryhmänä. Meillä on nyt näkyvät ”kasvot” kunnan toimintaa kuvaavassa organisaatiokuvassa. Tämä on yksi perusasia ikäihmisiin kohdennettavien palveluiden kehittämisessä ja seurannassa. Matkaevääksi ei ole…

Liikuntaluokkia halutaan vakiinnuttaa

Hakkarin ja Sääksjärven kouluissa kolmen lukuvuoden ajan toteutettua liikuntaluokkatoimintaa halutaan vakiinnuttaa. Liikuntaluokkien toiminta on ollut Lempäälässä kokeilumuotoista, mutta se mahdollisesti vakiintuu lähivuosina, kun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2016. – Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuutta musiikkiluokkien perustamiseen, Lempäälän sivistysjohtaja Nina Lehtinen mainitsee. Lempäälän sivistyslautakunta päätti 15. tammikuuta liikuntaluokkien jatkavan toimintaansa toistaiseksi nykyiseltä pohjalta.

Koulujen johtokuntien tilalle muuta yhteistyötä

Lempäälän sivistyslautakunta päätti 7.10. , että koulujen johtokuntia ei kaksivuotiskauden taitteessa valita uudelleen, vaan vanhat jatkavat vuoden 2015 loppuun. Johtokuntien lakkauttamiseksi ymmärretty päätös kopautettiin, vaikka johtokunnat osana kotien ja koulujen yhteistyötä on kirjattu voimassa olevaan Koulutuspoliittiseen ohjelmaan, vaikka kokouksessa oli tarkoitus vasta keskustella ja vaikka lakkautushalu lautakunnassa oli vähäistä. Päätös sisälsi ”matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksien kehittämisen”…

Kulttuuritoiminnan avustukset ja kulttuuristipendit jaettu

Lempäälän kunnan sivistyslautakunta on jakanut kulttuuritoiminnan avustukset ja myöntänyt kulttuuristipendit vuodelle 2013. Kulttuuritoiminnan avustuksille käytettävissä oli yhteensä 29 000 euroa. Yleis- ja perusavustusta saivat Kameraseura Mielikuvitus ry (1 500 euroa), Lempäälän Kalevalaiset ry (900 euroa), Lempäälän Karjalaseura ry (800 euroa), Lempäälän Nuorisoseura ry (5 000 euroa) Lempäälän Runo ja Sanataide ry (2 000 euroa), Lempäälän Suomi-Unkari Seura ry…