Suomela

Rahoisten alue Suomelan, Savelanmetsänhelmen ja Ämmänhaudanmäen väliin

Lausunnossaan Rahoisten asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa kunnanhallitukselle, että alueen suunnittelussa on  kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristö- ja maisema-arvoihin eikä rakennusten sijoittamisesta saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia rakentajalle eikä kunnallistekniikan ja tiestön toteuttamiselle. Suunnittelualue sijaitsee Vesilahden Kirkonkylästä noin kaksi kilometriä lounaaseen rajoittuen etelässä Suomelan, pohjoisessa Savelanmetsänhelmen ja idässä Ämmänhaudanmäen asemakaava-alueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala…

Suomelan alueelle yli sata omakotitalotonttia

Vesilahteen rakennetaan runsaasti uutta omakotitaloasutusta Kirkonkylän läheisyyteen. Kunnanvaltuusto hyväksyi  Suomelan alueen asemakaavan maanantaina. Kaavaan sisältyy 102 omakotitalotonttia, rivitalokortteli ja tontti kunnan yleisiä toimintoja varten. Asemakaava-alue on suuruudeltaan 63 hehtaaria. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 1 000 ja 1 498 neliömetrin välillä. Alue rajautuu pohjoisessa Ämmänhaudanmäkeen, etelässä Mäki-Suomelan, Tanskan ja Järvenrannan tiloihin sekä Rautialantiehen ja Vesilahdentiehen. Suomelan asemakaavaehdotus on…

Suomelan asemakaava valtuuston käsiteltäväksi

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Suomelan asemakaavaehdotuksen. Suuri, noin 63 hehtaarin laajuiselle asemakaava-alueella on kaavoituksen alla noin sata omakotitalotonttia, rivitalokortteli sekä tontti yleisiä toimintoja, kuten päiväkotia varten. alue rajautuu pohjoisessa Ämmänhaudanmäen pientaloalueeseen ja virkistysalueeseen, etelässä Mäki-suomelan, Tanskan ja Järvenrannan tiloihin sekä Rautialantiehen sekä Vesilahdentiehen. Suomelan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä, ja muistutuksia sekä lausuntoja…