talous

Seurakunnan tilinpäätös toteutui talousarviota paremmin: vajaat 200 000 euroa ylijäämää

Tilaajille

Lempäälän seurakunnan vuoden 2019 tilikausi toteutui vs. talousjohtaja Annu Kuusiston mukaan parempana kuin talousarviossa oli arvioitu. Ylijäämää tilikaudelle kirjattiin 190 832 euroa. Vaikka verotulojen määrä jäi 106 000 euroa arvioitua pienemmäksi, positiiviseen tulokseen vaikuttivat toimintakulujen osalta 220 000 euron alitus ja toimintatuottojen osalta 190 000 euron lisäys suhteessa budjetoituihin määrärahoihin. Toimintatuottojen määrää nosti mm. Pappilan…

Kuntien tyrmäämä erikoissairaanhoidon hinnankorotus jäihin – Sairaanhoitopiirin valtuusto ei hyväksynyt esitettyä talousarviota, budjetti yli 20 miljoonaa alijäämäinen

Sairaanhoitopiirin valtuusto ei hyväksynyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarviota hallituksen esittämässä muodossa. Lue: Sairaanhoitopiiri havittelee Lempäälältä yli miljoonaa euroa alijäämänsä kattamiseen – Kunta tyrmää erikoissairaanhoidon hinnankorotuksen Äänestysten jälkeen valtuusto päätti, ettei alijäämäistä budjettia voi tasapainottaa palauttamalla hinnat alennuksia edeltäneelle tasolle. Sairaanhoitopiirin ensi vuoden budjetti jäi sen vuoksi valtuuston kokouksen jälkeen yli 20 miljoonaa alijäämäiseksi. Valtuuston…

Esisopimus: Ahtialan kiinteistö luovutetaan Rämsöön kyläkerholle huokealla hinnalla – tiloihin tarkoitus tulla ryhmäperhepäiväkoti

Tilaajille

Vesilahden kunta on solminut Rämsöön Kyläkerho ry:n kanssa esisopimuksen Ahtialan kiinteistön luovuttamisesta. Samalla se laatii maanvuokrasopimuksen kyläkerhon kanssa. Kunnanhallitus päätti maanantaina 25. marraskuuta Kanunginkoulun tilan määräalan vuokraamisen ja tilalla sijaitsevien rakennusten myynnin esisopimuksesta. Varsinainen kiinteistönluovutussopimus solmitaan, kun kunnanvaltuusto on päättänyt talouden tasapainottamisohjelmasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Esisopimuksen mukainen kauppahinta rakennuksista on 1 000 euroa. Maanvuokrana…

Vesilahdessa yhdistysten ja kolmannen sektorin tuki on nyt erityisen tärkeää

Tilaajille

Kuntien sosiaalisen kestävyyden vahvistamisessa tarvitaan yhä enemmän kuntalaisten voimaa ja aktiivisuutta. Kuntaliitto ottaa asiaan myös vahvemmin kantaa ja pyrkii tukemaan kuntien virkamiehiä osallistamisen tiellä. (Kuntaliitto.fi) Vesilahden kunta niin kuin monet muutkin kunnat ovat nyt pinteessä talouden kanssa. Talouden ollessa tiukalla tingitään ylimääräisestä ja keskitytään peruspalveluiden tuottamiseen. Tilanne on melko kestämätön ja kunnat tarvitsevat yhä enemmän…

Kirjoittaja laski, minkälaisia vaikutuksia kuntaveron korotuksesta olisi – ”Ei vaikuta kohtalokkaalta pienemmissä tuloluokissa”

Tilaajille

Julkisuudessa on nyt kovasti puhuttu kuntien talousahdingosta, mikä todennäköisesti näkyy jollakin tasolla rahapulana, myös Lempäälässä. Kuntaveron nostokin on vilahdellut uutisissa. En lähde tässä oman kuntamme taloudellista tilaa kommentoimaan tai arvailemaan tulevaa, mutta halusin jakaa suorittamani laskennalliset tutkimukset siitä, minkälaisia vaikutuksia kuntaveron korotuksesta olisi. Esimerkiksi 0,5 %:n nosto lisäisi karkeasti arvioiden kunnan tuloja vuositasolla n. 2…

Vesilahti laati muutostalousarvion ja ottaa lisää lainaa – Kunnanjohtaja Tuomas Hirvonen: ”Toimenpiteitä vaaditaan, tilanne on herkkä”

Tilaajille

Vesilahden kunta on tehnyt muutostalousarvion tälle vuodelle. Syynä on heikentynyt vuosikate ja arvioitua heikompi tulojen kehitys. Muutostalousarvio sisältää yhteensä 85 000 euron lisäyksen yleishallinnon palvelujen ostoihin ja tarvikehankintoihin sekä kiinteistötoimen palvelujen ostoihin. Vesilahden talous on 1,3 miljoonaa euroa pakkasella. Talouden heikentyneet näkymät aiheuttavat Vesilahdelle myös tarpeen lisälainan ottoon. 23. syyskuuta kokoontunut kunnanvaltuusto päätti korottaa pitkäaikaisten…