Tauno Haapajoki

Valtuustoaloite työllistämisehdosta julkisiin hankintoihin

Kunnanvaltuuston kokouksessa 26. huhtikuuta jätettiin valtuustoaloite koskien julkisilla hankinnoilla työllistämistä Lempäälässä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 31 valtuutettua. Aloitteessa ehdotetaan, että Lempäälässä otettaisiin jatkossa isommissa julkisissa hankinnoissa käyttöön työllistämisehto. Työllistämisehto tarkoittaa, että Lempäälän kunnan tekemiin tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin sisällytetään erityisehto.Työllistämisehto voi olla ehdoton tai pisteyttävä kriteeri kilpailutuksessa. Se velvoittaa sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, kuten osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä,…

Valtuusto muisti entisiä puheenjohtajiaan

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2013 kaavoituskatsauksen, jossa on runsaat 20 eri puolilla kuntaa parhaillaan toteutuvaa tai lähiaikoina käynnistyvää kaavoitushanketta. Asiaa esitellyt kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus totesi kunnan alueella olevan tulevien vuosien varalle huomattava reservi tonttimaata asuntotuotantoon. Väestönkasvun tuomat haasteet liittyvätkin hänen mukaansa palvelutuotannon tarjontaan. Kuntaa tarvitaan lisää koulu- ja päiväkotipalveluja. Vain osa tonttivarannosta on Lempäälän…