tekninen lautakunta

Kuljun pienten lasten talon kustannusarvio ylittää määrärahan

Lempäälän kunnan tekninen lautakunta joutuu viemään Kuljun Ruusan eli pienten lasten talon suunnitelmat ja kustannusarvion kunnanhallituksen päätettäväksi ennen  varsinaisen hankinnan käynnistämistä. Syynä on kustannusarvio, joka ylittää valtuuston rakennushankkeelle asettaman määrärahan. Talousarviossa hankkeeseen on varattu 5,2 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusarvio rakentamiskustannuksineen ja kalustuksineen ylittää määrärahan noin 130 000 eurolla. Rakennuttajapäällikkö Mervi Järvinen korostaa, että kustannusarvion laadinnassa kysymys…

Kunnossapitokaluston kilpailutusta puidaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kilpailutus Lempäälän katujen kunnossapitokaluston hankinnasta on päätynyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tekninen lautakunta päätti kokouksessa 10. marraskuuta 2015 hankinnoista vuosille 2016-2017 ja mahdollisille kahdelle optiovuodelle. Tarjoukset, jotka eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia, hylättiin. Vertailuun ei otettu koneita tai kuljetusvälineitä, joita ei pyydetty eikä vuosimallia 2000 vanhempia koneita. Tekninen lautakunta päätti tehdä puitesopimukset Pimara Oy:n kanssa kolmiakselisesta tienhoitoautosta, tienhoitotraktorista ja…

Matonpesupaikkoja saatetaan poistaa

Lempäälän tekninen lautakunta suunnittelee, että Myllykolun ja Peräkorventien matonpesupaikat lakkautetaan. Teknisen lautakunnan mukaan matonpesupaikkojen käyttöastetta pitäisi tiivistää. Pesupaikkojen käyttövesi otetaan ympäröivästä vesistöstä. Käytetty vesi menee jätevedenpuhdistamolle. Nämä seikat rasittavat pesupaikkojen tekniikkaa. Tuloputkissa käytetään vesimittareita, mikä aiheuttaa usein häiriötilanteita. Myllykolun ja Peräkorventien matonpesupaikat toimivat Ahostenjärven laskuojan vedellä. Ongelmia on ollut veden riittävyyden ja epäpuhtauden kanssa. Lempäälän…

Perussuomalaiset ei löytänyt naisia lautakuntiin

Vesilahden kunnanvaltuusto myönsi Miia Ameelle (ps.) eron kaikista hänen luottamustoimistaan paikkakunnalta muuton vuoksi. Ameen tilalle kunnanvaltuustoon nousi Tom Lahti ja varavaltuutetuksi Martti Koivisto. Lautakuntapaikoille tekniseen lautakuntaan ja kasvatus- ja opetuslautakuntaan Perussuomalaiset ei etsinnöistä huolimatta löytänyt lautakuntiin naisjäseniä. Lautakuntapaikkojen täyttämisessä Perussuomalaiset pyysi apua Keskustalta ja Pertti Uusi-Erkkilä esitti tekniseen lautakuntaan jäseneksi Virpi Laitista ja kasvatus- ja opetuslautakuntaan Johanna…