Tiia Levonmaa

Lempäälä-talon rakentaminen etenee aikataulun mukaan – Telkäntaipaleen silta syntyi ennakkoarvioita edullisemmin

Tilaajille

– Puretaan kaikki ja tehdään tilalle uutta. Tämä on mittava projekti. Ennestään alueella ei asunut juuri ketään, Lempäälän kunnan hankejohtaja Lari Laakso kertoo. Laakso viittaa Lempäälän keskustan rakentamisen ensimmäiseen kehään, joka rajautuu Tampereentien, Lemponkadun, Puistokadun ja Valkeakoskentien väliselle alueelle. Lempäälä-talon lisäksi alueelle nousee useampia kerrostaloja. – YH Kotien talossa on asuttu jo vuoden päivät. Arktan…

Ristiriitaisia päätöksiä – Seurakunta menee Lempäälä-taloon, ei mene…

Tilaajille

  Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkovaltuusto teki vuoden 2018 joulukuun 20. päivä seurakunnan uusien toimitilojen valmistelusta päätöksen, jossa se yhtyi kirkkoneuvoston äänestyksen jälkeen syntyneeseen päätösesitykseen valita uusien toimitilojen ratkaisuksi vaihtoehdon kaksi. Päätöksen mukaan Lempäälä-talon tilat yhteensä 841,5 neliömetriä ovat ainoa vaihtoehto, jossa on tarpeeksi tilaa sekä seurakunnan nuoriso- ja lapsityölle että hallinnolle. – Seurakuntalaisten voimakas tahtotila…

Kunta hakee yrittäjää Hakkarin kartanoon

Tilaajille

Lempäälän kunta järjestää avoimen kilpailutuksen kahvila- ja ravintolapalveluiden tuottamisesta Hakkarin kartanoon. Tarjoukset on toimitettava 22. helmikuuta mennessä. Tavoitteena on tehdä Hakkarin kartanosta ympärivuotinen, kuntalaisten yhteinen kohtaamispaikka. – Minimiaukiolovaatimukset täyttävien tarjoajien kanssa käydään neuvottelut, jonka jälkeen tarjoukset pisteytetään. Tarjouskilpailun voittajan kanssa tehdään vuokrasopimus, sanoo yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa Lempäälän kunnasta. Hakkarin kartano ympäristöineen tarjoaa hulppeat puitteet kahvila-…

Pysäköinnin valvonta alkaa ensi syksynä

– Lempäälän kunnan pysäköinnin valvonnan toteuttamisessa on valmistelu kesken, sanoo Lempäälän yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa muistuttaen pysäköinnin valvontaan siirtymisen taustasta, että Lempäälän kunnanvaltuusto päätti 26. lokakuuta vuonna 2016, että Lempäälän kuntakeskukseen rakennetaan pysäköintihalli. Samassa yhteydessä valtuusto päätti, että Lempäälän kunnassa otetaan käyttöön kunnallinen pysäköinninvalvonta. Päätöksen esittelytekstissä todetaan: ”Jotta Lempäälän pysäköintilaitos houkuttelee käyttäjiä, tulee keskustan alueella pysäköinnin olla…

Valtuusto valitsee yhdyskuntajohtajan

Tilaajille

Lempäälän kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että  kunnanvaltuusto suorittaa seuraavassa eli maaliskuun  kokouksessaan yhdyskuntajohtajan valinnan. Kunnanjohtaja Heidi Rämön ehdotus oli, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että virkaan nimitetään oikeustieteen maisteri Tiia Levonmaa. Kari Virtanen (sd.) esitti Tuukka Liuhan (kesk.) kannattamana, että  kunnanvaltuusto suorittaa yhdyskuntajohtajan valinnan ilman  kunnanhallituksen esitystä, kuka on virkaan soveltuvin. Äänestyksessä Virtasen ehdotus voitti äänin…

Yhdyskuntajohtaja: Seitsemän hakijaa haastatellaan

Lempäälän kunnan yhdyskuntajohtajan paikkaa hakeneista 21 hakijasta seitsemän on kutsuttu 25. ja 29.tammikuuta pidettäviin haastatteluihin. Haastateltavat ovat DI Mirko Harjula Lempäälästä, DI Antti Heinilä Forssasta, rakennuttamisasiantuntija Seppo Heljo Tampereelta, DI Jaana Koota Lempäälästä, arkkitehti Kristiina Koskiaho Tampereelta, oikeustieteen notaari Tiia Levonmaa Lempäälästä sekä arkkitehti Jyri Sarkkinen Lempäälästä. Haastatteluiden jälkeen osa hakijoista ohjataan soveltuvuusarvioihin.

Yhdyskuntajohtajan tehtävää haki 21

Lempäälän kunnan avoinna oleva yhdyskuntajohtajan tehtävä houkutteli 21 kelpoisuusehdon täyttävää hakijaa. He ovat maisema-arkkitehti, tekniikan tohtori Samuli Alppi Tampereelta, hallintot. maisteri Ritva Asula-Myllynen Tampereelta, DI Mirko Harjula Lempäälästä, DI Antti Heinilä Forssasta, tekniikan tohtori, DI Pasi Hellsten Pirkkalasta, hallintot. maisteri Matti Kannus Kangasalta, hallintotiet. maisteri, insinööri Nina Kivi Hämeenlinnasta, DI Jaana Koota Lempäälästä, arkkitehti Kristiina…

Kunnan metsähakkuissa olisi ollut tiedottamisen varaa

Sääksjärvi, Hirvi-Simunan luolan maasto: ”Lempäälässä Sääksjärvellä on kaadettu mahdollisesti lainvastaisesti metsää luonnonsuojelualueella.” Kiviaho, Leinikkitien pää: ”Ilmeisesti tuhoavat metsätien, jota pitkin Birgitan polku menee”. ”Lempäälän kunta tuntuu tuhoavan kaiken luonnon”. ”Avohakkuun tekeminen Birgitan ympäristöön ei edistäne metsän  eikä muutoinkaan luonnon monimuotoisuutta.”   Kuntalaiset ovat havahtuneet ilmaisemaan huolensa meneillään olevista hakkuista Lempäälän kunnan omistamissa metsissä. Myös somessa…

Vastaus mielipidekirjoitukseen ”Mikä on päätöksentekijän vastuu?”

Jarkko Lahtinen toi kirjoituksessaan esille huolen Kylmäkorventien liikenneturvallisuudesta liittyen Karhumäen murskaamohankkeeseen. Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on maa-aineslupien ja ympäristölupien lupaviranomainen, jonka vastuu on tehdä päätöksiä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Koska voimassa oleva lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta huomioida ympäristö- ja maa-aineslupakäsittelyssä liikenneturvallisuusasioita, ei niitä myöskään voida huomioida luvan käsittelyssä kuten myös korkein hallinto-oikeus maa-aineslupa-asiaa koskevassa päätöksessään tuo esille….