Tredu

Tredu-kampus sai rakennusluvan

Tredu-kampus on saanut rakennusluvan. Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto päätti Ahtialanjärven niemitontilla sijaitsevan opisto- ja lukiorakennuksen laajennukseen ja perusparannukseen tähtäävästä rakennusluvasta torstaina 6. elokuuta. Rakennuslupa myönnettiin sillä edellytyksellä, että suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan muun muassa Ely-keskuksen, pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot. Kokonaisuudessaan noin 19 miljoonaa euroa maksavan hankkeen pitäisi valmistua vuonna 2017.

”Kulttuurikeskus Ahtialanjärven rantaan”

Vesilahtelainen Veikko Viljanen piti kutsuttuna juhlapuheen entisen kulttuurialan oppilaitoksensa Tredun Lempäälän yksikön kevätjuhlassa 19. toukokuuta. Hän tuli samalla paikalla toimineeseen Lempäälän Kotiteollisuuskouluun rehtoriksi jo vuonna 1974. Eläkkeelle hän jäi vuonna 2006 Pirkanmaan ammatillisia oppilaitoksia hallinnoiman kuntayhtymän johtajana. Viljanen muistutti, että kun 1970- ja -80 -luvuilla puhuttiin keskiasteen uudistuksesta, niin ns. akateeminen ja ammatillinen sivistys törmäsivät…

Lempäälä takaamassa Tredun lainan

Lempäälän kunta aikoo taata Tredu-Kiinteistöt Oy:n 17,5 miljoonan suuruisen lainan. Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina takaushakemuksen, josta lopullisesti päättää kunnanvaltuusto. Otettavalla lainalla rahoitetaan Tampereen seudun ammattiopiston Lempäälän toimipisteen perusparannus- ja laajennushanketta. Kunnanvaltuusto hyväksyi osakassopimuksen 27. toukokuuta. Tilat tulevat Lempäälän lukion ja Tampereen seudun ammattiopiston Lempäälän yksikön opiskelijoiden käyttöön.

Tredun Lempäälän toimipisteen muutto väliaikatiloihin alkanut

Tredun Lempäälän toimipisteen peruskorjaus- ja laajennustyöt alkavat ensi syksynä. Uusien on määrä valmistua kesällä 2017. Remontin ajaksi osa opetuksesta siirtyy väliaikaisesti Tredunmuihin toimipisteisiin sekä Ideaparkiin. Matkailupalvelujen tuottajat ovat jo osittain siirtyneet Tredun Åkerlundinkadun toimipisteeseen Tampereen keskustaan. Sisustuspuusepät ja kiinteistönhoitajat sijoitetaan Lempäälän toimipisteen puuosastolle. Hopeasepänalan artesaanit puolestaan siirtyvät Hepolamminkadulle saneerattuihin tiloihin pysyvästi syksyyn mennessä. Sisustusala väliaikaisesti syksyllä Ideaparkiin…

Uusia sisäliikuntatiloja tulossa käyttöön

Lempäälän vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kunnan sisäliikuntatilojen jakoperusteet, jotka koskevat sisäliikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäyttöä. Ohjeellisten linjausten mukaisesti liikuntakoordinaattori ohjaa ilta- ja viikonloppukäyttöön tarkoitettujen sisäliikuntatilojen käyttöä Lempäälässä. Liikuntakoordinaattori myöntää sisäliikuntatilojen vakituiset ja tilapäiset käyttövuorot. Kunnan sisäliikuntatiloissa on tapahtumassa muutoksia uusien toimintatilojen myötä. Vuoden 2015 syksyllä otetaan käyttöön Lempoisten koulun uusi liikuntahalli ja kuntosali sekä vuonna 2017 Tredun…

Tredun Lempäälän toimipiste tyhjenee jo

Tredun Lempäälän toimipisteen muutto väliaikaisiin tiloihin on alkanut. Toimipisteen peruskorjaus- ja laajennustyöt alkavat ensi syksynä. Vuoteen 2017 kestävän remontin ajaksi opetus siirtyy väliaikaisesti Tredun muihin toimipisteisiin sekä Ideaparkiin. Matkailupalvelujen tuottajat ovat jo osittain siirtyneet Tredun Åkerlundinkadun toimipisteeseen Tampereen keskustaan. Sisustuspuusepät ja kiinteistönhoitajat sijoitetaan Lempäälän toimipisteen puuosastolle. Hopeasepänalan artesaanit puolestaan siirtyvät Hepolamminkadulle saneerattuihin tiloihin pysyvästi syksyyn mennessä….

Tredun rakennustyöt alkavat syksyllä 2015

Tampereen seudun ammattiopiston Tredun Lempäälän toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnitteluun Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 5. kesäkuuta. Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman viikkoa aikaisemmin. Tredun Lempäälän toimipisteen peruskorjauksen suunnittelutyötä jatketaan niin, että peruskorjaus- ja laajennustyöt voivat alkaa vuoden 2015 syksyllä. Tilat valmistuvat kesällä 2017. Hankkeen investointikustannukset ovat noin 18,4 miljoonaa euroa, josta Tredun…

Lukiohanke etenee alkuperäisten suunnitelmien mukaan

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28. toukokuuta yksimielisesti hankesuunnitelman uuden lukion rakentamiseksi vuokratiloihin Tampereen seudun ammattiopiston Tredun yhteyteen Ahtialanjärven niemeen. Tilat on tarkoitus peruskorjata sekä tehdä niihin tarvittava laajennus. Pirko-kiinteistöt rakentaa uudet tilat, ja kunta tulee tiloihin vuokralle. Suunnitelmassa Lempäälän kunnan investointikustannus on noin 10,3 miljoonaa euroa, jonka kunta maksaa pääomavuokrana. Lempäälän keskustan kehittämisen yleissuunnitelmassa tuotiin…

Kunnallispoliittista töytäilyä

Lempäälässä ja Vesilahdella on kunnallispoliittisesti ollut vilkasta aikaa. Muun muassa kouluasioissa ovat isot tunteet olleet pinnalla molemmissa pitäjissä, ihan ymmärrettävistä syistä. Lempäälä sai lukio-asiat liikutetuksi talven aikana kohti hyvää maalia eli yhteistyötä Tredun kanssa. Jotain uutta Lempäälä lukioelämäänsä tarvitsee, nykyisen rakennuksen – sanotaanko ankeus – alkaa kuuleman mukaan näkyä jo hakijamäärissäkin. Senpä takia uusi suunnitelma…

Uusi vaihtoehto: lukio entiselle S-marketin tontille

Vielä hetki sitten pidettiin varmana, että Lempäälän lukio siirtyy Tredun toimipisteen yhteyteen. Tilanteeseen on kuitenkin tullut muutos: vaihtoehtoisena paikkana uudelle koulukeskukselle esitetään entistä Lempäälän S-marketin aluetta. Tämä vaihtoehto on tuotu esille Lempäälän keskustan kehittämisen yleissuunnitelmassa. Kunnanhallitus hyväksyi yleissuunnitelman maanantaina 19. toukokuuta. Uuden koulukeskushankkeen karkea kustannusarvio on teknisen toimen mukaan noin 30 miljoonaa euroa. Arviossa on…

Uuden lukion ja Piiponpellon suunnitelmat etenevät

Tredu-kampuksen ja Ryynikän alueen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat on asetettu nähtäville. Tredun asemakaavan muutos mahdollistaa Tampereen seudun ammattiopiston ja Lempäälän lukion tilojen sijoittamisen Tredun nykyisen kiinteistön yhteyteen. Kiinteistöllä ei ole asemakaavaa. Kaavoittaja arvioi, miten asemakaava vaikuttaa  rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön.  Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset muun muassa Ahtialanjärven Natura-alueeseen, pohjaveteen, yhdyskuntarakenteeseen, palveluihin ja virkistykseen. Myös…

Tredun väki superrealisteina

Tredun opettajien ja oppilaiden töiden yhteisnäyttely Superrealismia on esillä huhtikuun ajan Lempäälän kirjastossa sekä Tredun Lempäälän toimipisteessä, jossa kuvataidetta on kaiken kansan ihailtavana metalliosaston käytävässä kaikissa kerroksissa. Aikaisempina vuosina Tredun näyttelyitä on ollut esillä mm. Kaupin sairaalassa, Kangasalan kirjastossa ja Koukkuniemessä. Tämän lukuvuoden syksyn  ja kevätkauden töitä  on nyt siis vuorostaan esillä keskitetysti Lempäälässä.

Kaikki Tredun koulutustoiminta ei mahdu samaan kiinteistöön

Tredun Lempäälän toimipisteen koulutustarjonta vuonna 2017 muutosten jälkeen kattaa matkailualan koulutuksen, käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen sisustusalan (tilasomistus ja sisustustekstiili), kiinteistöalan erityisryhmän koulutuksen, valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen, liiketalouden koulutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen. Tredun tavoitteena Lempäälässä on Lempäälän lukion kanssa yhteinen uudisrakennus, jossa olisivat tilat artesaanikoulutuksen metalli- ja puualan koulutukselle, osalle kiinteistöalan koulutusta sekä lukiokoulutukselle…

Sote-alan koulutusta Lempäälään

Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) Lempäälän toimipisteen koulutustarjontaa muutetaan. Toimipisteessä alkaa rakentaminen ja peruskorjaus vuoden 2015 syksyllä, jolloin valtaosa opetuksesta on siirretty muualle. Tredun käyttöön peruskorjataan nykyisiä tiloja. Lisäksi toimipisteen yhteyteen rakennetaan Lempäälän lukiolle uudet tilat. Tilat valmistunevat vuonna 2017 kesällä. Remontin ja koulutustarjonnan muutoksien jälkeen Tredun Lempäälän toimipisteessä tarjotaan matkailualan, käsi- ja taideteollisuusalan, sisustusalan, kiinteistöalan,…