tuloveroprosentti

Lempäälä jatkaa nykyisillä prosenteilla

Tuloveroprosenttiin ei olla Lempäälässä esittämässä korotuksia vuodelle 2019. Myös vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit esitetään pidettäväksi ennallaan. Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 20,5. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi se esittää 0,95. Yleisen kiinteistöprosentin vaihteluväli on 0,93 %–2,00 %. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi esitetään 0,45. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöprosentin vaihteluväli on 0,41 %–1,00 %. Lempäälään esitetään muun muiden kuin vakituisen…

Veroja ei esitetä nostettaviksi Vesilahdessa

Kunnan tuloveroprosentti on pysynyt samana vuodesta 2014 Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentti säilyy ennallaan. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 21,50 prosenttia. Verohallinnolta saadun ennakkotiedon mukaan Vesilahden vuoden 2016 kunnallisverotulot kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 prosenttia. Valtakunnallisesti kunnallisverotulot nousivat keskimäärin 0,8 prosenttia. Vuonna 2018 Suomen Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen mukaan Vesilahden kunnallisverotulot laskevat 1,5 prosenttia….

Lempäälä jatkaa nykyisellä 20,5 %:n tuloveroprosentilla vuonna 2018

Lempäälän kunnan tuloveroprosenttiin ei ole olla esittämässä muutosta vuodelle 2018. Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta jatkaa nykyisellä 20,5 prosentin tuloveroprosentilla myös ensi vuonna. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2018 yleisenä kiinteistöveroprosenttina peritään 1,03 prosenttia nykyisen 0,95 prosentin asemasta. Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia kunnanhallitus esittää pidettäväksi ennallaan 0,45 prosenttina. Nousua tulisi muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin…

Lempäälä jatkaa 2017 nykyisillä veroprosenteilla

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kunnan verotuloprosentiksi 20,5 vuodelle 2017. 20,5 on myös nykyisen tuloveroprosentin suuruus. Myös kiinteistöveroprosenttien ja muiden veroperusteiden määräämistä vuodelle 2017 kunnanhallitus esittää valtuustolle pysytettäväksi nykyisellään. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,95, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentiksi 0,45 ja muiden asuntojen kiinteistöveroprosentiksi 1,00 vuodelle 2017 sekä päättää asuntotarkoitukseen kaavoitetun…

Veroprosentit ennallaan

Mikäli kunnanvaltuustot niin hyväksyvät, säilyttävät sekä Lempäälä että Vesilahti veroprosenttinsa ennallaan vuonna 2016. Lempäälän kunnanhallitus esittää vuoden 2016 tuloveroprosentin pidettäväksi ennallaan 20,5 prosentissa. Kunnanhallitus ei esitä muutoksia myöskään kiinteistöveroprosentteihin ensi vuodelle. Yleinen kiinteistöveroprosentti säilyisi 0,95:ssä, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,45:ssä ja ja muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,00 prosentissa. Asuntotarkoitukseen kaavoitetun  rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti pysyisi sekin ennallaan 3,00…

Valtuusto piti veroprosentit entisellään

Vesilahden kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 27. lokakuuta puoltaa kunnanhallituksen ehdotusta ja säilyttää vuoden 2015 tuloveroprosentin ja kiinteistöverot vuoden 2014 tasolla. Täksi vuodeksi 20,50:sta nostettu tuloveroprosentti pysyy 21,50 prosentissa. Yleinen kiinteistöveroprosentti pysyy 1,00 prosentissa, vakituisten asuinrakennusten 0,55 prosentissa ja muiden kuin vakituisten asuntojen 1,15 prosentissa. Yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä veroa, vaan näiden kohdalla sovelletaan normaaleja kiinteistöveroprosentteja. Korkean…

Kiinteistöveroihin esitetään korotuksia

Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lempäälän vuoden 2015 tuloveroprosentti pidetään ennallaan 20,5 prosentissa. Vakituisten asuntojen kiinteistövero nousisi esityksen mukaan 0,45 prosenttiin (0,43 % vuonna 2014) ja yleinen kiinteistövero 0,95 prosenttiin (0,90 %). Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti säilyisi ennallaan 1,00 prosentissa. Lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitetuille, rakentamattomille rakennuspaikoille esitetään edellisvuosien mukaisesti korotettua 3,0 prosentin kiinteistöveroprosenttia. Lempäälän kiinteistöveron tuottoarvio korotusesityksen…

Verot nousevat Vesilahdessa

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle sekä tuloveron että kiinteistöveron nostamista ensi vuodelle. Tuloveron korotuksi esitetään yhtä prosenttiyksikköä, 20,5 prosentista 21,5 prosenttiin. Vuonna 2015 tuloveroprosentti pysyisi samana, mutta vuonna 2016 vero nousisi vielä 0,5 prosenttiyksikköä 22,00 prosenttiin. Yhden prosenttiyksikön veronkorotus lisää kunnan verotuloja noin 650 000 euroa. Yleistä kiinteistöveroa esitetään nostettavaksi 0,80 prosentista yhteen prosenttiin ja vakituisten…