tunneli

Suojatie auttaisi

Tilaajille

Valkeakoskentien alittava kevyenliikenteen tunneli on poissa käytöstä Lempäälä-talon ja siihen liit­tyvien rakennustöiden takia. Kunta ilmoittaa alikulkutunnelin olevan poissa käytöstä ilmeisesti elo­kuuhun saakka. Kulkijat osoitetaan Valkeakoskentielle, missä lähin suojatie on Tampereentien riste­yksessä. Aika pitkä matka kauppakasseja kantavalle tai vetävälle kulkijalle. Liikenneturvallisuutta auttaisi, jos Valkeakoskentien yli alikulkutunnelin paikkeille merkittäisiin suojatie, joka olisi käytössä niin kauan kun alikulkutunneli…

Tunneli saa valoa ja väriä omatoimirahalla

Pimeä, tylsä, vähän pelottava ja vaarallinenkin. Muun muassa näin Sääksjärven koulun oppilaat ajattelevat koulun lähellä sijaitsevasta alikulkutunnelista. Asiaan on tulossa pian muutos, kun Sääksjärven koulun 7.-9.-luokkalaiset ovat saaneet Lempäälän kunnan vuosittain myöntämää omatoimirahaa koulun vieressä olevan ja moottoritien alittavan Välimäentien alikulkutunnelin kunnostukseen. Omatoimirahaa haki Höytämön omakotiyhdistys, joka toimii hankkeessa myös avustavana osapuolena. Hankkeen myötä tunnelin…

Rantatunnelia louhitaan Robitin poranterillä

Espoossa tehdään länsimetroa, Tampereella Rantaväylän tunnelia. Nämä kaksi parhaillaan käynnissä olevaa urakkaa ovat Suomen mittakaavassa valtavia operaatioita. Työmaita yhdistää myös se, että kummassakin urakassa käytössä ovat lempääläläisen Robit Rocktoolsin terät. Poranterillä on olennainen tehtävä Rantaväylän tunnelin louhinnassa. Käytännössä louhinta etenee niin, että ensin Robitin terillä porataan kallioon reikiä. Sitten reiät panostetaan, ne räjäytetään ja lopuksi…