valitus

Kunta vastaa HHO:lle rampista: ei vaaranna Lempäälän vanhaa asemaa

Tilaajille

Telkäntaipaleen kävelysillan länsipuolelle on kaavailtu rakennettavaksi ramppia, joka laskeutuisi Lempäälän vanhan aseman edustalle. Viime vuonna laadittujen suunnitelmien mukaan rampin sisäkaaren puolelle tulisi amfiteatteri. Rampista ja amfiteatterisuunnitelmista on sittemmin valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan maakuntamuseon, Antero Kekin ja Kiinteistö Oy Lempäälän Liikekeskuksen sekä Tuomo Mäkelän, Jaakko Ristaniemen ja Raimo Sirenin valituksissa muun muassa perustellaan, että kunnanhallituksen 23….

Taas takapakkia Lempäälä-talon tilojen vuokraamisessa seurakunnalle – Kirkkovaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen

Tilaajille

Lempäälän seurakunnan tie Lempäälä-taloon on ollut kuoppainen ja nyt on tullut uusi mutka matkaan lisää. Lempäälä-taloon siirtymisestä on kinasteltu seurakunnan elimissä moneen otteeseen. Nahistelu jatkui kirkkovaltuuston kokouksessa 24. syyskuuta. Kokouksessa vahvistettiin päätös tilojen vuokraamisesta seurakunnalle. Samalla hanketta vastustavat ilmaisivat ryhtyvänsä vastatoimiin. Nyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on lähetetty päätöstä koskeva valitus.  Hallinto-oikeudesta vahvistetaan, että asia on vireillä….

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi seurakunnan päätökset Lempäälä-talosta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkovaltuuston tekemät päätökset osallistua Lempäälä-talo-hankkeeseen yhdessä kunnan kanssa. Kirkkovaltuuston päätökset tehtiin 25.10.2016 ja 7.3.2017. Molemmista päätöksistä valituksen hallinto-oikeuteen allekirjoitti kolme valtuuston jäsentä. Hallinto-oikeus totesi, että molemmat päätökset on kumottava esteellisyyksien vuoksi. Kirkkoherra Mikko Oikarisen mukaan seurakunta aikoo jatkaa hanketta, jossa se on ollut mukana vuodesta 2012 lähtien. Kirkkovaltuusto…

KHO hylkäsi kompostitoiminnasta Vesilahdessa tehdyn valituksen

Korkein hallinto-oikeus on 13. kesäkuuta tekemällään päätöksellä hylännyt Vesilahdessa harjoitettavan kompostointitoiminnan ympäristöluvasta tehdyn valituksen ja pysyttänyt hallinto-oikeuden asiasta tekemän päätöksen entisellään. KHO hylkäsi muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Muutoksenhakijoiden asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 300–500 metrin etäisyydellä kompostointikentästä. Kolme valittajaa näkee olosuhteiden olevan naapuruston kannalta kohtuuttomat hajuhaittojen takia.   Pirkanmaan ympäristökeskus oli vuonna 2005 myöntänyt…

Hupasen valitus nurin hallinto-oikeudessa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 8. toukokuuta päättänyt hylätä Lempäälän kunnan teknisen toimen johtajan virasta irtisanotun Jaakko Hupasen hallinto-oikeudelle irtisanomisestaan tekemän  valituksen. Hallinto-oikeus määräsi Hupasen myös maksamaan Lempäälän  kunnan kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina 6 000 euroa. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Lempäälän kunnanhallitus päätti, ettei Lempäälän kunta käytä valitusoikeuttaan. Kunnanhallitus päätti 1. heinäkuuta 2016 irtisanoa Hupasen teknisen johtajan…

Hupanen valitti irtisanomisestaan hallinto-oikeuteen

Maanantaina 3. lokakuuta kokoontunut Lempäälän kunnanhallitus esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Lempäälän kunnan teknisen johtajan virasta erotetun Jaakko  Hupasen tekemän valituksen hylkäämistä sekä velvoittamaan hänet korvaamaan Lempäälän kunnalle asiasta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Lempäälän kunta on perustellut irtisanomista sillä, että Hupanen ei ollut tehnyt sivutoimi-ilmoitusta tai ilmoittanut sidonnaisuuksistaan yhtiöön tai esteellisyydestään käsiteltäessä asioita, joista on odotettavissa hyötyä Hupasen omistamalle…

Lempäälä osallistuu Tavasen lupavalitukseen

Lempäälän kunta osallistuu omalla lausunnollaan Tavase Oy:n valitukseen hallinto-oikeudelle. Lempäälän kunnanhallitus käsitteli Tavase-asiaa 29. kesäkuuta. Varsinainen lausunto valmistuu kesän aikana. Tavase Oy on hakenut tekopohjavesihankkeelleen lupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Aluehallintovirasto on 18. kesäkuuta hylännyt hakemuksen. Tavase Oy on  pyytänyt lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle Kangasalla ja Pälkäneellä sekä pohja- ja tekopohjaveden ottamiseen sekä lupaa…

Kunnanhallitus esittää viiden kaavavalituksen hylkäämistä

Lempäälän kunnanhallituksen mielestä Kuokkala-Hakkari-Herralan osayleiskaavaa koskevasta päätöksestä tehdyt viisi valitusta tulee hylätä. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetut valitukset koskevat kunnanvaltuuston marraskuista päätöstä hyväksyä Kuokkala-Hakkari-Herrala -osayleiskaava. Valittajat perustelevat vaatimustaan useilla syillä, jotka liittyvät muun muassa vapaa-aluevarauksen poistamiseen Lastenkodin uimaranta-alueella, kohtuuttoman haitan aiheuttamiseen  ja energianhuollon aluevarauksen sijoittamiseen. Valituksissaan yksityishenkilöt vaativat hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätöksen tai palauttamaan sen uudestaan käsittelyyn….

Onkemäen koulun lakkauttamisesta valitettu

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle on tehty valitus Onkemäen koulun lakkauttamispäätöksestä. Valituksen on tehnyt Onkemäen koulun vanhempainyhdistys. Yksityishenkilö on valittanut hallinto-oikeuteen myös Vesilahden kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvästä terveyskeskussairaalan lopettamisesta. Onkemäen koulun vanhempainyhdistys perustelee vaatimustaan kunnanvaltuuston päätöksen kumoamisesta riittämättömillä ja väärillä tiedoilla sekä selvityksillä. Vanhempainyhdistys katsoo, ettei päätöksenteossa huomioitu riittävästi vaihtoehtoja, kuten ympäristökouluksi profiloitumista. Vanhempainyhdistys toteaa myös, että päätöksenteossa…

Biolämpölaitoksen rakennuspäätös kumottiin

Herralan alueelle ei rakenneta biolämpölaitosta – ainakaan sellaisessa muodossa kuin alun perin suunniteltiin. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut lämpölaitoksen rakentamispäätöksen. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri valitti Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksestä, ja hallinto-oikeus hyväksyi valituksen. Lempäälän Energia joutuu nyt miettimään uusia vaihtoehtoja lämpölaitoksen paikaksi. Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Juho Kytömäki selvittää tiedotteessa päätöksen syitä. – Lämpölaitoksen aiottu rakennuspaikka on suunnittelutarvealueella, ja se on merkitty…

Lempäälässä ja Vesilahdessa tehdään maltillisesti valituksia

Lempäälän keskustan osayleiskaava sai lainvoiman, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus alkuviikosta päätöksellään hylkäsi osayleiskaavaan kohdistuneet viisi valitusta. Oikeusasteisiin valittaminen yhteiskunnan eri instanssien tekemistä päätöksistä kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Tätä oikeutta on Lempäälän ja Vesilahden seudulla käytetty ahkerasti, mutta väkilukuun nähden varsin maltillisesti. Lempäälän-Vesilahden Sanomat otti selville viiden vuoden sisällä Lempäälässä ja Vesilahdessa tehtyjen valitusten lukumäärän ja aiheen Hämeenlinnan…