valkohäntäpeura

Valkohäntäpeuralupia ennätysmäärä – pyyntilupia korotettu kolmanneksella

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä koko maassa 50 385 hirven, 58 094 valkohäntäpeuran, 230 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupia myönnettiin noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Eniten pyyntilupamäärä kasvoi…

E. A. Aaltio ja maukas peurapaisti

L-VS:ssa 3. huhtikuuta olleesta jutusta lempääläläiskansanedustajista puuttui maininta lempääläläisen kansanedustaja Sampsa Aaltion isästä Eino Abram Aaltiosta (vuoteen 1906 Andelin). Vuonna 1889 Keuruulla syntynyt ja vuonna 1974 Helsingissä kuollut varatuomari ja asianajaja Eino A. Aaltio oli Maalaisliiton kansanedustaja Hämeen pohjoisessa vaalipiirissä lyhyen ajan 1.2.1929–31.7.1929 noustuaan varasijalta eduskuntaan kesken kauden.   Lempäälässä Aaltio oli perustamassa 1925 Itä-Lempäälän…

Nälkä kasvaa Maalaisserkun seuraajaa varrotessa

Italialaiset osaavat arvostaa elämää, joka on muutakin kuin täältä pohjoisesta tuttua protestanttista työetiikkaa. Meillähän elämän keskiön muodostaa totinen työnteko, leivän syöminen otsansa hiessä – ja säännöistä kiinni pitäminen. Toisin on tilanne saapasvaltiossa, jonka populistihallitus kasvattaa surutta valtion budjettivajetta ja valtionvelkaa. Valtiontalouden alijäämän ja velkamäärän kasvattaminen uhmaa karkeasti euroalueen yhteisesti sovittua talouskuria, mutta tosi sanktioihin tuskin…

Pyyntilupia käytetty eniten Lempäälän alueella

Tilaajille

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen alueella on kaadettu tähän mennessä 1 322 hirveä. Kuluvalle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat jopa 2 700 hirven kaatamisen. Ilmoitettujen hirvisaalistietojen mukaan tähän mennessä Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen alueella myönnetyistä pyyntiluvista on käytetty 49,1 prosenttia. Alkukauden metsästyksessä korkein pyyntilupien käyttöaste eli noin 65 prosenttia on alueen länsiosissa Lempäälän seudun ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueilla….

Peurat pihapiirissä

Tilaajille

Lempääläinen Ari Tapaninen ikuisti 15.10.  kaksi pihapiiriin tullutta valkohäntäpeuraa Vesilahden Narvassa. – Nyt eläimet valmistautuvat tankaten talven varalle tulemalle keskelle asutuksiakin, pelkäämättä ja arastelematta, ihmisen läsnäolosta välittämättä. Peurat ovat sopeutuneet yhteiselämään kanssamme metsästyksestäkin huolimatta. Ja mikäs on tälläistä kaunista eläintä ihaillessa komeassa ja väririkkaassa syyssäässä, kauniin pihapiirin jatkeena ja koristeena, Ari Tapaninen kertoo.

Peura- ja kaurissaaliit kasvoivat huomattavasti

Tilaajille

Pienten hirvieläinten metsästyskausi päättyi tammikuun lopussa. Saaliiksi saatiin noin 41 200 valkohäntäpeuraa ja noin 9 400 metsäkaurista. Toteutunut saalismäärä on molemmilla lajeilla neljänneksen edelliskautta suurempi, ja kokonaisuudessaan ennätyksellisen suuri. Pohjois-Hämeessä kaadettiin 3 741 valkohäntäpeuraa ja 363 metsäkaurista Valkohäntäpeurakanta painottuu vahvasti lounaiseen Suomeen, ja saalismäärästä noin 95 prosenttia kertyi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Hämeen ja Pohjois-Hämeen toimialueilta….

Peuroja ja kauriita saaliiksi aikaisempaa enemmän

Pienten hirvieläinten metsästyskausi päättyi tammikuun lopussa. Saaliiksi saatiin Suomen riistakeskuksen mukaan koko maassa ennätykselliset 32 233 valkohäntäpeuraa ja noin 7 500 metsäkaurista. Pohjois-Hämeen osus valkohäntäpeurasaaliista oli 2 901 yksilöä. Valkohäntäpeuran saalismäärä kasvoi viidenneksen edellisvuodesta. Lajin ydinaluetta on peltovaltainen Lounais-Suomi. Saalista yli 85 prosenttia saatiin Suomen riistakeskuksen Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Hämeen toimialueilta. Kaadetuista valkohäntäpeuroista 56 prosenttia…

Metsäkauris, kaunis ja pienin hirvieläimemme

Metsäkaurista sanotaan kauneimmaksi hirvieläimeksemme. Eikä syyttä, sillä sen sopusuhtainen kauneus tuo mieleen gasellin. Kauriin, pienimmän hirvieläimemme, säkäkorkeus on vain 90­ 130 cm. Lempäälän­ Vesilahden alueilla metsäkauris on yleinen näky aamuvarhaisilla pelloilla ja iltahämärissä kuten  valkohäntäpeurakin ( valkohäntäkauris), joten autoilijoiden on oltava tarkkoina ja hillittävä kaasujalkaa. Eniten ”läheltä piti”­ tilanteita itselleni on tullut Vesilahdessa Laukossa ja Onkemäellä. Kun tien reunassa huomaa…

Valkohäntäpeurojen kiima lähestyy – tarkkana liikenteessä

Syksy muuttaa valkohäntäpeurojen käyttäytymistä: kiima-aika lähestyy ja liikkuminen lisääntyy. Peurat lähtevät liikkeelle illan hämärtyessä, ja peurakolaririski on suurin marraskuussa, kun iltapäiväliikenne osuu yhteen illan pimenemisen kanssa. Paras keino peurakolarin välttämiseen on riittävän alhainen ajonopeus. Etenkin valkohäntäpeurapukit liikkuvat paljon etsiessään naaraita. Keväällä syntyneet vasat ovat isoja, ja ne seuraavat nyt vaivatta emojaan pitkiäkin matkoja. Peurat tulevat…

Valkohäntäpeurasaalis ennallaan

Valkohäntäpeuran, kuusipeuran, metsäpeuran ja metsäkauriin metsästys päättyi tammikuun lopussa. Koko maassa valkohäntäpeuralle oli käytettävissä noin 21 100  ja kuusipeuralle 161 pyyntilupaa. Lisäksi Suomenselän esiintymisalueella oli lupa kaataa kaikkiaan 18 metsäpeuraa. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa metsästää yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Metsäkaurista voidaan metsästää ilman pyyntilupaa. Valkohäntäpeuroja kaadettiin tammikuun lopussa päättyneellä metsästyskaudella 21 396 yksilöä….

Pohjois-Hämeen hirvijahti hyvässä vauhdissa

Syyskuun viimeisenä lauantaina alkanut hirvijahti on edennyt yli puolen välin. Hirvieläinten pyyntiluvan saajille tehdyn kuuden viikon hirvisaalista koskevan tiedustelun perusteella on Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen alueelta saatu saaliiksi yhteensä 1200 hirveä. Myönnetyistä pyyntiluvista oli 8. marraskuuta mennessä käytetty runsaat 62 %, mikä on hieman viime vuosien keskiarvoa enemmän. Pohjois-Hämeen eteläisellä hirvitalousalueella käytettiin ensimmäisen kuuden viikon aikana…