valtuustoaloite

Valtuustoaloite on poikimassa uudet jouluvalot keskustaan

Tilaajille

Lempäälässä ei ollut viime vuonna jouluvaloja, mutta seuraavaksi jouluksi keskustaajamaan ollaan hankkimassa uusia valaisinkoristeita entisten ikääntyneiden valojen tilalle. Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen pohjalta kunnanvaltuustolle jouluvalojen hankkimista Tampereentielle vuodelle 2018. Valtuustoaloitteen jouluvalojen hankkimisesta jätti kunnanvaltuutettu Kari Tolonen (kok.) joulukuussa. Aloitteen allekirjoitti 43 valtuutettua ja varavaltuutettua. Jouluvalojen hankkimiseen aiotaan osoittaa 10 000 euron kustannusraami. Valojen suunnittelun kilpailutuksen, toteutuksen…

Moision kouluun halutaan uudet sisäliikuntatilat

Tilaajille

Valtuutettu Piia Nurmela (kd.) jätti viime Lempäälän  kunnanvaltuuston viime kokouksessa 36 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen, jossa esitetään Moision koululle uusia sisäliikuntatiloja. – Moision koululla ei ole omaa sisäliikuntatilaa, vaan liikuntatilojen väistötilana palvelee Tampereentien toisella puolella oleva vanha teollisuuskiinteistö. Teollisuuskiinteistössä toimii kaksi liikuntasalia ja pukuhuonetilat. Samassa rakennuksessa on myös kaksi eskariluokkaa. Moision koulu on oppilasmäärältään Lempäälän suurin….

Valtuustoaloite : Lähiliikuntapaikat Innilään ja Maakalaan

Lempäälän kunnanvaltuuston kokouksessa 7. maaliskuuta jätettiin uutta Innilän jalkapallokenttää ja Maakalan uimarantaa koskeva valtuustoaloite. – Pysyviä parannuksia erittäin pienellä rahalla, totesi valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kuisma (kesk.). 32 allekirjoittajan jättämässä aloitteessa ehdotetaan Lempäälään lisää lähiliikuntapaikkoja kuntalaisille.   Toinen kohde olisi Innilän hiihtomajan pysäköintialueen vieressä oleva kunnan omistama notko, joka  täytettäisiin ja siten saadulle hiekkakentälle perustettaisiin…

Riksakyytiä vanhuksille Lempäälässä

Tilaajille

Yksinäiset vanhukset ja palvelukotien asukkaat saattavat jatkossa saada kyytiä sohvapyörillä eli riksoilla Lempäälässä. Valtuustoaloitteen mukaan vapaaehtoiset voisivat ulkoiluttaa sekä vanhuspalvelujen yksiköiden asukkaita  että kotonaan asuvia vanhuksia. Samalla rakennettaisiin siltoja siltoja ikäpolvien välille sekä edistettäisiin elinikäistä aktiivista elämää Lempäälässä. − Vanhusten lisäksi sohvapyörätoiminnalla aktivoidaan myös muita kuntalaisia. Vapaaehtoiset voivat ulkoiluttaa ketä vain, niin omaisiaan kuin palvelukotien…

Valtuustoaloite maksuttomasta ehkäisystä nuorille

37 Lempäälän kunnanvaltuutettua jätti Totti Hämäläisen (kok.) ensimmäisenä allekirjoittaman valtuustoaloitteen alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksi. Keskiviikkona 27. syyskuuta jätetyssä valtuustoaloitteessa sen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Lempäälä selvittää talousarvion laadinnan yhteydessä ehkäisyn kustannus- ja hyvinvointivaikutuksia sekä mahdollisuutta kustantaa maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille kuntalaisille. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittavat, että kunnat tarjoaisivat…

Valtuustoaloite työllistämisehdosta julkisiin hankintoihin

Kunnanvaltuuston kokouksessa 26. huhtikuuta jätettiin valtuustoaloite koskien julkisilla hankinnoilla työllistämistä Lempäälässä. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 31 valtuutettua. Aloitteessa ehdotetaan, että Lempäälässä otettaisiin jatkossa isommissa julkisissa hankinnoissa käyttöön työllistämisehto. Työllistämisehto tarkoittaa, että Lempäälän kunnan tekemiin tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin sisällytetään erityisehto.Työllistämisehto voi olla ehdoton tai pisteyttävä kriteeri kilpailutuksessa. Se velvoittaa sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, kuten osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä,…

Lempäälän kunta pohtii videoinnin aloittamista uudelleen

Lempäälän kunnanhallitus ilmoittaa vastauksessaan kunnanvaltuuston kokousten videoinnista tehtyyn valtuustoaloitteeseen, että aiemmin tehty kokousten videointikokeilu, tarjousvertailut, tekniset parannuskohteet ja kunnan sisäiset selvitykset huomioiden yhteistyön aloittaminen uudelleen Lempäälän-Vesilahden Sanomien kanssa on tarkoituksenmukaisin tapa aloittaa videoinnit uudelleen. Koska tänä kesänä käyttöön otettavan Tredu-kampuksen monitoimisaliin asennetaan suoran verkkolähetyksen mahdollistava kiinteä striimauskalusto, kunta tekisi viranhaltijapäätöksellä sopimuksen videoinnista vain kevään 2017…

Valtuusto torppasi kansanäänestyksen

Vesilahden kunnanvaltuuston kokous alkoi maanantaina 24. lokakuuta hiljaisella hetkellä, jolla kunnioitettiin valtuustossa varavaltuutettuna toimineen Tiina Jutilan muistoa. Valtuuston käsittelyssä oli kuntalaisaloite kunnallisesta kansanäänestyksestä. Kuntalaisaloitteessa ehdotettiin kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskusta Vesilahdelle. Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 169 äänioikeutettua vesilahtelaista. Ehdotuksessa vaadittiin, että kirjastohanke otetaan uudelleensuunnitteluun ja suunnitelmat muutetaan laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevaksi monipuoliseksi ja muuntojoustavaksi kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskukseksi. Kunnanvaltuusto päätti, ettei kansanäänestystä…

Kenttätien kenttä voisi olla kaikenikäisille

Lempäälän kunnan investointisuunnitelmaan merkitty Kenttätien lähiliikuntapaikka mahdollisesti valmistuessaan vuonna 2019 olla monialainen ja osallistava puisto eri-ikäisille liikkujille. Näin toteaa Lempäälän kunnan vapaa-aikalautakunta, joka vastasi Lempäälän kunnalle jätettyyn valtuustoaloitteeseen. Siinä ehdotetaan, että ainakin yksi Lempäälän keskusta-alueen puistoista toteutettaisiin siten, että se mahdollistaisi eri-ikäisten ja myös erityisryhmien liikkumisen ja toiminnan puistoalueella. Puistossa olevat rakenteet ja välineet on…

Lempäälään halutaan toimintapuisto

Lempäälän kunnanvaltuustolle on jätetty 25. marraskuuta 25 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite, jossa esitetään, että ainakin yksi Lempäälän keskusta-alueen puistoista olisi toteutettava siten, että se mahdollistaa eri-ikäisten ja myös erityisryhmien liikkumisen ja toiminnan. Puiston rakenteiden ja välineiden valinta on tehtävä osallistaen järjestöjä ja muita toimijoita yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Vastaavia ratkaisuja voitaisiin aloitteen mukaan toteuttaa myös muulla…

Aloite: työllisyyden hoito uusiin puihin Lempäälässä

Lempäälän kunnanvaltuustossa jätettiin 25. marraskuuta 16 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite, jossa esitetään, että työllisyydenhoito siirrettäisiin työttömien aktivoimiseksi kokonaisuudessaan yleishallinnosta kunnan sosiaalitoimelle. Lisäksi aloitteessa esitetään, että Lempäälän kuntaan nimetään työntekijä, joka ryhtyy organisoimaan työllisyydenhoitoa. Aloitteen allekirjoitti ensimmäisenä keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Elina Hatakka. Lempäälässä työllisyydenhoito kuuluu yleishallinnon alaisuuteen, vaikka työmarkkinatuen kuntaosuudet eli ns. sakkomaksut maksetaan sosiaalitoimesta. Työttömyys ja…

Valtuustoaloitteella halutaan turvata koulutie

Koulujen liikenneympäristön turvallisuutta halutaan lisätä Lempäälässä valtuustoaloitteella. Sen on allekirjoittanut 37 valtuutettua. Aloitteessa todetaan, että kunnan ja sitä myöten oppilasmäärien kasvaessa vauhdilla tulisi koulujen välittömät liikenneympäristöt katselmoida ja puuttua selkeimpiin epäkotiin. Turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi huomiovaloilla, hidasteilla, levennetyillä keskikorokkeilla ja suojateillä, joiden eteen voi pysähtyä vain yksi auto kerrallaan. Nopeusrajoituksia voitaisiin alentaa sekä kiinnittää huomiota…