vanhuspalvelut

Kunnan omaa vanhuspalvelukokonaisuutta olisi kehitettävä

Tilaajille

Vanhuspalveluissa valtakunnallinen suuntaus palvelusetelien kautta palveluasumisen ostamiseen yksityisiltä palveluntuottajilta on kasvava trendi. Se on kunnan kannalta nopea ja yksinkertainen tapa järjestää vanhuspalvelut tilanteessa, missä vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien ihmisten osuus väestörakenteessa kasvaa kasvamistaan ja paineet mm. palveluasumiseen nähden kasvavat. Asia kaipaa kuitenkin poliittista linjausta ja sen toivoisi Lempäälässä toteutuvan: halutaanko vanhuspalvelumme tuotettavan lisääntyvän yksityisen palvelutuotannon kautta…

Halutaanko panostaa kunnan omaan vanhuspalveluun?

Tilaajille

Vanhuspalveluissa valtakunnallinen suuntaus palvelusetelien kautta palveluasumisen ostamiseen yksityisiltä palveluntuottajilta on kasvava trendi. Se on kunnan kannalta nopea ja yksinkertainen tapa järjestää vanhuspalvelut tilanteessa, jossa vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien ihmisten osuus väestörakenteessa kasvaa kasvamistaan ja paineet mm. palveluasumiseen nähden kasvavat. Asia kaipaa kuitenkin poliittista linjausta ja sen toivoisi Lempäälässä toteutuvan. Halutaanko vanhuspalvelumme tuotettavan lisääntyvän yksityisen palvelutuotannon kautta…

Vanhuspalveluissa jaksohoitopaikkojen määrää on vähennetty

Tilaajille

Palvelusetelin käyttöä kirjallisen omaishoidon sopimuksen tehneiden omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen (3pv/kk ) suunnitellaan vanhuspalveluissa. Tämä on hyvä lisä palveluvalikossa. Kolmen päivän vapaa kuukaudessa on vaatimaton tuki sitovaa ja raskasta työtä tekeville omaishoitajille, mutta on kuitenkin etuus verrattuna heihin, joilla ei  omaishoidon sopimusta ole. Heidän määränsä on suurempi kuin sopimuksen piirissä olevien. Seniorineuvosto antaessaan asiasta lausuntoa, on…

Terveystarkastuksia 78-vuotiaasta alkaen

Lempäälän kunnassa on toteutettu terveystarkastuksia 75-vuotiaille ja hyvinvointia tukevia kotikäyntejä 78-vuotiaille. Viime vuonna valmistellussa ja tämän vuoden tammikuussa kunnanvaltuuston hyväksymässä Lempäälän kunnan ikääntyneiden palveluja koskevassa suunnitelmassa linjattiin, että tarkastuksia tarjotaan jatkossa 78-vuotiaiden ikäryhmälle. Molemmat ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Sekä terveystarkastusten että hyvinvointia tukevien kotikäyntien tavoitteena on tukea ikääntyneen hyvinvointia ja kotona selviytymistä. Tarkoitusta varten kartoitetaan…

Organisaatiouudistuksia vanhuspalveluissa

Lempäälän kunnan kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät vuoden 2015 alussa uudeksi vanhuspalveluiden alaisuudessa toimivaksi kotihoidon yksiköksi. Yhdistymisellä pyritään hoidon laadun ja jatkuvuuden parantamiseen, päällekkäisten kotisairaanhoidon ja kotipalvelun asiakaskäyntien poistamiseen sekä tiedonkulun helpottumiseen eri toimijoiden välillä. – Organisaatiouudistus ei aiheuta isoja muutoksia asiakkaille, mutta työntekijöille se merkitsee terveys- ja vanhuspalveluiden yhteistyön paranemista entisestään, sillä sairaanhoitaja on vuoden…

Lempäälään vanhustyön avopalveluiden esimies

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt perustaa vanhustyön avopalveluiden esimiehen viran. Virka on määrä täyttää 1. lokakuuta lukien, mutta toimistopäällikkö Topi Tolvasen mukaan aloittaminen ajoittuu todennäköisesti suunniteltua myöhäisempään ajankohtaan. Avopalveluiden esimies vastaa kotona asumista tukevien ja ennaltaehkäisevien avopalveluiden kokonaisuudesta. Hän toimii lähiesimiehenä ennaltaehkäisevän työn yksikön henkilöstölle (päivätoiminta ja kuntosalit). Uuden viran täyttäjä vastaa ennaltaehkäisevien avopalveluiden hallinnoinnista ja kehittämisestä…