vedenkorkeus

Pirkanmaan suurien järvien vedenkorkeudet alhaisia – Pyhäjärven pinta senttejä keskiarvoa matalammalla

Tilaajille

Pirkanmaan suurten järvien vedenkorkeudet ovat olleet koko alkukesän selvästi keskimääräistä alempana. Hankala tilanne on perua viime syksyn pitkästä kuivasta vesitilanteesta, johon ei talven lumitilanne tuonut riittävää helpotusta – Heinäkuun alkupuoliskon sateet olivat paikallisia, eivätkä nostaneet järvien vedenkorkeuksia oleellisesti. Paikallisesti sateilla on voinut ollut vaikutusta pienempien järvien tilanteeseen, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid. Ennusteiden mukaan…

Kanavan kunnostustyöt näkyvät vedenkorkeuksissa

Tilaajille

Lempäälän kanavan betonitukimuurien kunnostus jatkuu. Liikennevirasto on viime vuodesta lähtien kunnostanut kanavan betonitukimuureja ja työ jatkuu tämän vuoden osalta maanantaista 23. huhtikuuta alkaen. Kunnostustöitä tehdään arviolta heinäkuun alkuun asti. Koska kunnostuksessa käytetään sukeltajia ja lauttoja, ei kunnostustyön aikana voida päiväsaikaan käyttää kanavaa Vanajaveden säännöstelyjuoksutuksiin, Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa. Kanava on kunnostustöiden aikana normaalissa vesiliikennekäytössä. – Kunnostus…

Pirkanmaalla jäädään kauas tyypillisistä kevään vedenkorkeuksista

Kertyneet lumimäärät Pirkanmaalla ovat jääneet huomattavasti keskimääräistä alhaisemmiksi, minkä seurauksena kevään sulamishuippu jäänee ELY-keskuksen mukaan hyvin pieneksi. Lumien kertymät ovat vesimäärässä mitattuna useita kymmeniä prosentteja tavanomaista pienempiä. Vähäsateisen syksyn jäljiltä järvien vedenkorkeudet ovat olleet monin paikoin jo valmiiksi matalia ja vähälumisen talven myötä ensi keväänä ja kesänä järvien vedenkorkeudet jäävät mataliksi elleivät sääolosuhteet muutu selvästi…

Pitkä kuivuus näkyy Pirkanmaan järvien vedenkorkeuksissa – uhkana kaivojen kuivuminen

Pirkanmaan luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat olleet harvinaisen matalalla.  Järvien vedenkorkeuksien lasku on kesällä tavallista, mutta ennätyksellisen kuivan syksyn myötä saavutetaan Pirkanmaan  Ely-keskuksen mukaan pian ennätysalhaisia vedenkorkeuksia. Ppitkä kuivuusjakso on aiheuttanut maaperän kuivumista ja sitä myöten järvien vedenkorkeuksien laskun. Pahimmillaan ollaan yli 30 senttiä ajankohdan keskimääräisiä arvoja alempana. Längelmävedellä ja Mallasvedellä vedenkorkeus on viimeisten 45 vuoden…

Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet uhkaavat jäädä alhaiselle tasolle

Erittäin lauhan talven myötä lumimäärä Pirkanmaalla on jäänyt ennätyksellisen alhaiseksi. Kokemäenjoen valuma-alueella ei ole koskaan aiemmin vuonna 1947 alkaneen havaintojakson aikana ollut näin vähän lunta maaliskuun alussa. Keväinen vedenkorkeuden nousu jää tavanomaista huomattavasti vähäisemmäksi, joissakin vesistöissä vedenkorkeus ei nouse tänä keväänä lainkaan. Jäätilanne on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen heikko, ja virtapaikat ovat jo laajalti sulia tai…