Viialantie

Kanavan sillan ja rautatiesillan korjaustyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle

Lempäälän kanavan ylittävä Viialantien kanavan sillan ja rautatiesillan korjaukset alkavat pääsiäisen jälkeen. Rakennustöiden aikana alueella liikkuvien pitää huomioida poikkeavat ja muuttuneet työmaajärjestelyt. Erityisesti lähellä sijaitsevan koulun henkilökunnan, oppilaiden ja heidän vanhempiensa toivotaan huomioivan rakennustöistä aiheutuneet liikennejärjestelyt ja niiden vaikutukset. Maantiesillan korjaustyöt aiheuttavat haittaa ajoneuvo-, vesi- ja kevyelle liikenteelle. Korjaustyöiden aikana maantiesillalla on käytössä vain yksi ajokaista….

Sote- ja maakuntauudistus eivät vielä näy kunnan taloussuunnitelmassa

Tilaajille

Lempäälän kunnan taloudellisena tavoitteena on kohottaa vuosikate tasolle, jolla Lempäälä pystyy rahoittamaan investointinsa. Yksittäiset tilivuodet olisivat ylijäämäisiä eikä kunta velkaantuisi lisää toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen ja siinä pysyminen ei vuosien 2017–19 taloussuunnitelmaa valtuustolle esitelleen talousjohtaja Kari Auvisen mukaan ole helppoa, vaikka inflaation mukanaan tuoma menojen kasvu pyritään mitoittamaan tulojen kasvun mukaiseksi. – Tulos on ensi…

Viialantien lämpökeskuksen kaava-alue laajeni

Viialantielle suunnitellun Lempäälän Lämmön lämpökeskuksen kaava-aluetta on laajennettu. Kaava-alueeseen on otettu mukaan Viialantien liikennealue ja osoitettu se katualueeksi. Lisäksi Piippupolun eteläpää on otettu mukaan kaava-alueeseen, jotta sen nimi  voidaa muuttaa Majalantieksi. Biopohjaisilla polttoaineilla toimiva 5-10 MW:n lämpölaitos on suunniteltu kunnan omistamalle Rautatien, Lempäälän kanavan ja Viialantien väliselle alueelle.

Viialantielle lämpökeskus

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto asettaa Viialantien lämpökeskuksen asemakaavan muutoksen nähtäville. Lempäälän Lämpö Oy suunnittelee biopohjaisilla polttoaineilla toimivan 5–10 megawatin lämpölaitoksen rakentamista Lempäälän kunnan omistamalle alueelle, joka sijaitsee rautatien Lempäälän  kanavan ja Viialantien välisellä alueella. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus osoittaa lämpölaitokselle tontti ja uusi, Piippupolun korvaava kulkuyhteys Tampereentieltä kaavamuutosalueen eteläpuolella oleville tonteille.

Kuoppia riittää

Matinlahdessa Lempäälässä asuva Pekka Kallio autoilee päivittäin vilkasliikenteistä Ruskontietä. Häntä on riivannut jo vuosia monttu, joka on Hervannan suunnasta Sääksjärvelle päin ajettaessa keskellä kaistaa Telinetien liittymän kohdalla. Kuoppaa on hänen mukaansa joskus vähän pohjalta paikattu. – Sitä ei pysty kiertämään niin, etteikö jommankumman puolen pyörät osu inhottavaan monttuun. Eikö joku tekisi sille jotain? Talven ensi…

Rattijuoppo ajoi ojaan Hauralassa

Hauralantien ja Viialantien risteyksessä Lempäälässä tapahtui perjantaina 21. marraskuuta kello 1.20 henkilöauton ulosajo. Henkilöauto oli ajanut Hauralantieltä suoraan t-risteyksen yli ja päätynyt ojaan. Autosta kuljettajan paikalta tavattiin alle 30-vuotias nainen, jota epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisen ohella törkeästä rattijuopumuksesta. Paikalla suoritetun lääkärintarkastuksen jälkeen nainen vietiin verikokeisiin.