Vuores

Puolustuspuhe vanhalle Hervannanmaalle

Tilaajille

Kaivinkoneet saapuivat, ja vuonna 2009 Lempäälän ja Tampereen rajaseudulle alkoi rakentua Vuoreksen kaupunginosa. Maisema mullistui dramaattisesti. Vuoreksen kaupunginosa lakaisi osan kylästä tieltään, mutta suunnitelmissa alkujaan Vuores-keskuksen alle tuomittu Anniston tila pelastui purkutuomiolta, isoksi osaksi henkilönsä peliin panneen Anniston isännän omakohtaisen taistelun ansiosta. Lempääläläinen valokuvataiteilija, elokuvantekijä, tutkija ja Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Juha Suonpää antaa uutuusteoksessaan Juurtumisia…

Annistoon aiotun pientaloalueen kaava uudelleen nähtäville

Vuoreksen Anniston alueen kaavamuutos pannaan Lempäälässä uudestaan nähtäville. Kaavamuutoksella alueelle voisi rakentua 400 asukkaan pientaloalue. Olemassa olevan asutuksen tiivistämisen lisäksi alueelle tulisi erillispientalokortteleita ja rivitaloja. Uusia rantatontteja olisi neljä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä jo keväällä 2014, jolloin ehdotuksesta tuli neljä lausuntoa ja yhdeksän muistutusta. Kaavaan sittemmin tehtyjen muutosten vuoksi se asetetaan uudelleen nähtäville. Muutokset koskevat Rieskamäentien…

Kunta ostamassa maata Vuoreksessa

Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Vuoreksessa, Koipijärven länsipuolella sijaitsevien kahden tilan ostamista. Myytävän alueen yhteispinta-ala on noin 27,5 hehtaaria ja kauppahinta 440 000 euroa. Alueelle sijoittuu pientalovaltaisia asuntoalueita. Alueiden asemakaavoitus on suunniteltu tapahtuvaksi Vuoreksen toteutuksen loppujaksolla. Lempäälä ostaisi Lopen tilan Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisäksi Lopen tilan ostamista Moisiossa Lopentien varresta. Tilan pinta-ala noin 2,2 hehtaaria. Kauppahinta on…

Tampere kiirehtisi Vuores-keskusta

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta toteaa tiistaina 18. maaliskuuta Lempäälän kunnalle Vuoreksen Anniston asemakaavan ehdotuksesta antamassa lausunnossaan, että alueelle osoitetut kerrostalorakentamisen alueet tulisi ottaa ensi vaiheessa asemakaavoituksen kohteeksi. Se mahdollistaisi lautakunnan mukaan tuetun asuntotuotannon sijoittumisen tasapainoisesti kuntien alueelle. Lautakunta on todennut jo Anniston kaavaluonnoksista, että Lempäälä ei ota alueen kehittämisessä alusta alkaen huomioon Vuoreksen alueella jo valmista…

Taideapurahat jaettu

Pirkanmaan taidetoimikunta on myöntänyt taiteilijoiden kohde- ja työskentelyapurahat vuodelle 2014. Työskentelyapurahan sai 28 pirkanmaalaista taiteilijaa ja kohdeapurahan 29 taiteilijaa tai taiteilijatyöryhmää. Apurahahakemuksia oli käsittelyssä kaikkiaan 275 ja niillä haettu summa oli 2,8 miljoonaa euroa. Taiteilijoille myönnettiin apurahoja kaikkiaan 227 800 euroa. Apurahoja ja avustuksia myönnettiin Lempäälää n kolme ja Vesilahteen yksi. Työryhmä Linnusmäki Tuula Lempäälästä sai…

400 asukkaan pientaloalue Vuorekseen

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Vuoreksen Anniston alueen asemakaavan. Suunnittelualueena on Vuoreksen Lempäälän puoleinen, Koipijärven ja Ruskontien väliin jäävä Anniston kylä. Yksityisen maanomistajan mailla nykyisin sijaitsevan suunnittelualueen pinta-ala on noin 45 hehtaaria. Alueen asemakaavoitu aloitettiin jo vuonna 2004. Nyt sinne esitetään asemakaavaa siten, että Vanhan Hervannantien eteläpuolelle osoitettu rakentaminen on pääasiassa olemassa…

Vihdoinkin avantoon?

Itämereen on huuhtoutunut tänä talvena jopa kolminkertainen määrä ravinteita, uutisoi YLE. Sateisen talven kuormitusta keventävät tuulet, jotka sekoittavat meriveden ja happea kulkeutuu myös pohjakerroksiin.  Lämpenevien talvien ympäristövaikutuksia on vaikea ennakoida. Sateella vesi virtaa Vedenkorkeus on yli keskiarvon koko Suomessa. Pirkanmaalla sateen vaikutusten mittarina toimii Kokemäenjoki, jonka virtaama on tällä hetkellä ELY-keskuksen mukaan jopa kolminkertainen verrattuna…

Vuoreksen koulukeskuksessa harjannostajaiset

Vuoreksen uudelle asuinalueelle rakennetaan yli 1 200 oppilaan koulukeskusta. Koulukeskus rakennetaan Vuoreksen keskuspuiston viereen, Mäyrämäenkadun ja Vuoreksen puistokadun risteykseen. Ensimmäiset alaluokkien oppilaat aloittavat koulunkäyntinsä uusissa tiloissa ensi syksynä. Uuden koulukeskuksen harjannostajaisia vietettiin työmaalla tiistaina 28. toukokuuta. Vielä ei lempääläläisiä lapsia mene Tampereen puolelle Vuorekseen valmistuvaan kouluun. Lempäälän kunta on päivittämässä palveluverkkoselvitystä vuonna. – Siinä tullaan…

Lempääläläisiä ehkä syksyllä uuteen Vuoreksen kouluun

Uuden koulun rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä Vuoreksen asuinalueen Tampereen puolella, ja alaluokkien opetus alkaa uusissa tiloissa ensi syksynä. Tiedusteltaessa, aloittavatko Vuoreksen Lempäälän puolen ekaluokkalaiset koulunkäyntinsä siellä, Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen vastaa, että Lempäälässä selvitetään parhaillaan koulupaikkatasetta. – Voi olla, että muutama luokkatila varataan ja joudumme ensi syksynä tilapäisesti laittamaan parakkiluokkia jonnekin. Tilanne on sellainen,…

Lepakoille rajattava ruokailutila Vuoreksessa

Lempäälän  kunnan ympäristöjaosto toteaa Vuoreksen Anniston alueen asemakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että ennen asemakaavaehdotusta on varmistettava, että Ruskontien alueen itäisimmilläkin osilla melusuojaus on riittävää. Alueen lepakkokartoituksen mukaan alueen tärkein lepakoiden ruokailualue sijaitsee Vanhan Hervannantien eteläpuolella alueen itäosassa. Kartoituksen mukaan alue olisi jätettävä maankäytön ulkopuolelle. – Ympäristöjaosto katsoo, että asutusta ei tulisi osoittaa Koipijärvenpuiston itäpuolelle, vaan alue…

Vuoreksen Anniston alueen asemakaava nähtäville

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto on päättänyt asettaa Vuoreksen Anniston alueen asemakaavan nähtäville ja pyytää niistä lausunnot. Kunnassa on tehty päätös Anniston alueen kaavoituksen aloittamisesta jo vuonna 2004, jolloin Lempäälän kunnan nykyinen kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiylioppilaana laati diplomityönään alueelle kaksi alustavaa asemakaavaluonnosta. Asemakaavaprosessi on pitkittynyt, koska Lempäälän kunta odotti Tampereen Vuoreksen alueen…