yhteisöavustus

Yhteisöille avustuksina 23 000 euroa

Lempäälän kunta on jakanut tänä keväänä yhteisöille avustuksina yhteensä vajaat 210 000 euroa. Avustuksen saajina on yli 90 yhdistystä ja muuta tahoa. Nuoriso-, liikunta-, kulttuuri ja taiteen perusopetuksen avustukset on jaettu jo aiemmin. Nyt olivat vuorossa kunnanhallituksen päättämät yhteisöavustukset. Yhdistystaloavustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten kunnossapitoon Lempäälän  kunta myönsi yhteensä 12 000 euroa. Avustuksen saajat olivat Lempäälän työväenyhdistys…

Lempäälän kunta osallistuu LeKi:n imagomarkkinointiin

Lempäälän kunnanhallitus päätti 3. kesäkuuta myöntää yhteisöavustuksina yhdistystaloille yhteensä 12 000 euroa. Kulttuurihistoriallisten rakennusten kunnossapitoon sekä Kuljun työväenyhdistys, Lempäälän työväenyhdistys että MTK Lempäälä saivat kukin  4 000 euroa. Kunnanhallitus myönsi yhteisöavustuksena Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistykselle 300, Lempäälän kunnan  Senioreille 600 euroa, Säijän Nuorisoseuralle 1 000 euroa, Lempäälän Vauhti ry:lle 300,  sekä Työväen Sivistysliitto Lempäälän-Vesilahden opintojärjestölle 200 euroa….

Lempäälä jakoi avustukset sosiaaliseen toimintaan

Lempäälän  kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jakaa järjestöille yhteensä 13 100 euroa yhteisö- ja kohdeavustuksina. Vuoden 2016 budjettiin oli tarkoitusta varten varattu 15 000 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää yhteisöavustuksina sosiaaliseen toimintaan yhteensä 9 600 euroa. Avustusta saivat Eläkeliiton Lempäälän  yhdistys 600 euroa, Lempäälän Eläkeläiset 600, Lempäälän Eläkkeensaajat 600, Lempäälän erityislasten perhekerho 500, Lempäälän…

Yhteisöt hakevat yhdessä avustusta Lempäälässä

Niin omatoimirahaa, yhdistystaloavustuksia kuin avustuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan haetaan maaliskuussa Lempäälässä samaan aikaan keskitetysti ja erillisellä avustushakemuslomakkeella, joka löytyy Lempäälän kunnan  internet-sivuilta. Hakemukset toivotaan lähetettävän ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Lempäälän kunta keskittää yhteisöavustusten haun, kun tähän saakka käytäntö on ollut sellainen, että kullakin avustusta myöntävällä kunnan toimialalla on ollut käytössä omat hakuajat. Keskitetty hakukäytäntö on…