ympäristönsuojelu

Liian taiteellista

Tilaajille

Silmä ei totu eikä mieli taivu. Ei vaikka koko syksyn olen ajanut varta vasten Sääksjärven kiertoliittymän kautta Tampereen suuntaa ja takaisin.  Kiertoliittymässä olevat mustat rengasläjät näyttävät yksinkertaisesti  järkyttävän rumilta. Ymmärrän kyllä taiteilijan idean. Hän haluaa provosoida ja herättää ajatuksia ympäristöstä. Siinä hän on onnistunut. Enemmänkin kysymys on siitä, onko teos oikeassa paikassa? Sääksjärven ytimessä töröttävä…

Moottoritien melu haittaa asumista

Tilaajille

Lempäälässä keväällä tehtyyn melukyselyyn kunnalle palautettiin 185 vastausta. Suurimmassa osassa vastauksia koetun melun pääasiallinen lähde oli tieliikenne (75,6 %), jonka jälkeen tuli raideliikenne (12,2 %). Loput vastaukset pääasiallisesta melulähteestä jakaantuivat mm. lentoliikenteen ja teollisuuden kesken. Valtatie 3:n meluhaitasta ilmoituksia tuli runsaasti Sääksjärven ja Uuden-Euroopan alueelta, Kuljusta ja Moisiosta. Internet-pohjaisen kyselyn perusteella Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu valitsi asuinalueita,…

Häiritseekö liikennemelu vai hiveleekö hiljaisuus?

Iso Kausjärvellä hiljaisuus on lähes rikkumaton: pilkkimies istuu jäällä, kevätaurinko tiputtaa lunta navetan katolta, tintit visertävät. Moottoritiellä Sääksjärven paikkeilla raskas liikenne jylisee korvia huumaavasti: tasaiseen huminaan lisämausteen tuo panssarivaunua kuljettava lavetti. Lempäälässä on äänimaisemaa joka lähtöön. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelu kartoittaa tänä keväänä kuntalaiskyselyllä tietoja meluhaitoista ja arvokkaiksi koetuista ns. hiljaisista alueista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan…

Ympäristönsuojelun tarkastukset johtaneet toimenpiteisiin

Lempäälän ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2014 yhteensä 13 tarkastuskohteessa. Tarkastukset kohdistuivat neljässä tapauksessa kallion louhintaan ja murskaukseen sekä polttonesteiden jakeluasemaan, jätteiden käsittelytoimintaan, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) laitokseen, metallien pintakäsittelylaitokseen, eläinsuojaan, ampumarataan, pieneläinkrematorioon, golfkenttään ja harjoituslyöntipaikkaan. Tarkastetuista kohteista kuudessa seurataan tarkastuksilla sovittujen toimenpiteiden toteutumista ennen seuraavaa määräaikaistarkastusta. Vuonna 2014 tehtiin lisäksi tarkastuskäyntejä Pirkanmaan Ely-keskuksen…

Uudet jätehuoltomääräykset viimeisteltävänä

Alueellinen jätehuoltojaosto ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy päivittävät parhaillaan 17 osakaskuntansa jätehuoltomääräyksiä uuden jätelain 646/2011 ja jäteasetuksen 179/2012 mukaisiksi. Muutoksia on luvassa esimerkiksi asumisessa syntyvien lietteiden osalta. Aiemmin määräykset eivät ole sisältäneet lietteen  kuljetusta ja käsittelyä sisältäviä pykäliä. Lietteen vastaanottopaikat samoin kuin jätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen (aiemmin järjestetty jätteenkuljetus) piiriin kuuluvan alueen rajauksesta päättäisi jatkossa jätehuoltojaosto. Jätehuoltomääräykset…