Ilmaisutaiteen opinnot antavat esiintymiskoulutusta elämään

Pilottihankkeena pienimuotoisesti toissavuonna aloitettu näyttämö- ja ilmaisutaiteen perusopetus lempääläläisille lapsille ja nuorille jatkuu myös ensi vuonna. Uusi haku Suomen Teatteriopiston järjestämille kursseille on syksyllä.

Viime viikolla järjestettiin asiasta tiedotustilaisuus lasten vanhemmille Piippokeskuksessa, ja samalla päästiin seuraamaan, millaista opetus käytännössä on.

Kurssin opettaja Jenna Teinilä kertoo, että opetustunnit koostuvat lämmittelyosuudesta, keskittymistä vaativista harjoituksista sekä näyttelemiskohtausten harjoittelusta.

– Tämä on lapsista kivaa ja kehittää sosiaalisuutta sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Ne ovat tärkeitä asioita koko elämässä. Tämä on vähän sellaista esiintymiskoulutusta elämään, Teinilä kuvailee.

Lapset kirmailevat innoissaan ja selvästi nauttivat tunnista. Joillakin on innostukseltaan jopa vähän vaikeuksia keskittyä itse asiaan.

Opetus tapahtuu pitkälti leikkien kautta nuoremmilla lapsilla. Alle kymmenvuotiailla opetusta on kerran viikossa kahden tunnin ajan, vanhemmat lapset harjoittelevat viikossa kahdesti samat kaksi tuntia.

Nuorempien lasten kanssa opiskellaan pitkälti leikin varjolla.
Nuorempien lasten kanssa opiskellaan pitkälti leikin varjolla. Kuva: Vivikka Monto.

Kasvua monella tavalla

Suomen Teatteriopiston tuki ry:n hallituksen puheenjohtaja Esko Raipia sanoo, että etenkin nuorempien opetuksessa korostetaan aistihavaintojen tekoa sekä tuetaan mielikuvituksen ja aloitekyvyn kehittymistä. Opetuksessa lasten keskittymiskyky paranee.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittaminen kokonaisuudessaan kestää neljästä kahdeksaan vuotta ja koostuu kymmenestä eri opintokokonaisuudesta. Opinnoista on hyötyä elämäntaitojen lisäksi esimerkiksi jos haluaa myöhemmin hakeutua ilmaisutaidon lukioon.

– Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti. He myös oppivat keskustelemaan omasta ja muiden työskentelystä. Persoonallisen ilmaisun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden sekä rooli- ja teatterileikkien avulla, Raipia selittää.

Hän kertoo, että oppilasmäärät Lempäälässä ovat kasvaneet koko ajan. Samalla on pystytty jakamaan ryhmiä enemmän lasten iän ja kokemustason mukaan.

Taiteen perusopetuksen yleinen tavoite on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle. Tarkoituksena on myös antaa edellytykset elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Monikulttuurisuuden ymmärtämistäkään ei unohdeta opinnoissa.

Suomen Teatteriopisto on tamperelainen yksityinen koulu, joka on perustettu vuonna 1994. Opistolla on Opetushallituksen myöntämä lupa myös toisen asteen eli ammattiin valmistavalle koulutukselle.