Tilausehdot

Pirmediat Oy:n (Y-tunnus: 0150723-3) julkaisema Lempäälän-Vesilahden Sanomat koostuu Lempäälän-Vesilahden Sanomien paperilehdestä sekä vaihtelevista liitteistä. Pirmediat Oy julkaisee myös Lempäälän-Vesilahden Sanomien digitaalista versiota.

 1. Tilausmuodot
 2. Tilausten alkamisaika
 3. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus
 4. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset
 5. Tilaushinnan ja tilausehtojen muutokset
 6. Vastuu paperilehden jakelusta ja painojäljestä
 7. Tilauksen irtisanominen
 8. Etämyynti
 9. Reklamaatiot
 10. Tietosuoja
 11. Muut ehdot
1. Tilausmuodot

TÄYSTILAUS sisältää Lempäälän-Vesilahden Sanomien paperilehden, uutissovelluksen, lvs.fi:n uutisvirran, näköislehden ja kaikki muut digitaaliset sisällöt. Lisäksi täystilaus sisältää tilaajan sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen.

DIGITILAUS sisältää Lempäälän-Vesilahden Sanomien uutissovelluksen, lvs.fi:n uutisvirran, näköislehden ja kaikki muut digitaaliset sisällöt. Lisäksi digitilaus sisältää tilaajan sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen.

PAPERITILAUS sisältää Lempäälän-Vesilahden Sanomien paperilehden.

Täystilaukset, digitilaukset ja paperitilaukset voivat olla jatkuvia tai määräaikaisia.

Jatkuva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista. Jatkuva tilaus jatkuu niin kauan, kunnes tilaaja peruuttaa tilauksensa (peruutusmahdollisuus aina laskutuskauden lopussa). Jatkuva tilaus laskutetaan aina uuden tilausjakson alussa voimassa olevan hinnaston mukaan. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa tilauksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään 2 viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Jatkuviin tilauksiin liittyvissä tarjouskampanjoissa vain tilauksen ensimmäinen jakso on tarjoushintainen ja seuraavat jaksot laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan, ellei kampanjan ehdoissa toisin mainita.

Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus laskutetaan tilauksen alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet.

Lehtitilaus on aina talouskohtainen riippumatta siitä, sisältääkö tilaus paperilehden ja/tai digipalveluita.

Lahjatilauksen maksaja maksaa lehden täys-, paperi- tai digitilausta lehden saajalle. Tällöin paperilehti toimitetaan ja digilukuoikeus myönnetään vain tilauksen saajalle, eikä maksajalle.

Pirmediat Oy:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Palaa tästä takaisin ylös


2. Tilausten alkamisaika

Tilaus alkaa asiakkaan valitsemana päivänä huomioiden seuraavat määräajat.

Paperilehti: Tilauksen tulee olla perillä tilaajapalvelussa kaksi arkipäivää ennen lehden ilmestymistä klo 10.00.

Digitaaliset sisällöt: Tilaus voi alkaa tilaamispäivänä, jos tilaus tehdään lehden OmaPalvelussa lehden verkkosivuilla. OmaPalvelussa tilauksen tehnyt saa rekisteröitymisessä tarvittavat tunnukset heti sähköpostiinsa. Tilaajapalveluun saapuvat tilaukset käsitellään jokaisena arkipäivänä ja tilaukset astuvat voimaan saapumisjärjestyksessä. Rekisteröitymiseen tarvittavat tunnukset toimitetaan sähköpostilla, kun tilaus on käsitelty.

Palaa tästä takaisin ylös


3. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai tilauksen voi maksaa automaattisesti veloitettavana korttimaksuna. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta. Jos tilausjakson hinta on alle 10 €, maksutapavaihtoehtona on pelkkä korttimaksu.

Tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä tai automaattisesti veloitettavan korttimaksun maksupäivänä. Pirmediat Oy:llä on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

Viivästyneestä maksusta Pirmediat Oy:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Pirmediat Oy voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Tilaajan suorittamat vähäiset liikamaksut katsotaan etumaksuksi seuraavaa tilausjaksoa varten, ellei tilaaja ole lehteen yhteydessä liikamaksun peruuttamiseksi.

Palaa tästä takaisin ylös


4. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi väliaikaisesti keskeyttää täystilauksen tai paperilehden tilauksen jakelun tai muuttaa lehden toimitusosoitetta ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun. Muutoksen voi tehdä myös kirjautuneena käyttäjänä tilaajan OmaPalvelussa. Muutokset astuvat voimaan kohdan 2 mukaisesti.

Väliaikaisen jakelunkeskeytyksen enimmäisaika on 6 kuukautta. Väliaikainen jakelunkeskeytys hyvitetään tilaajalle tilausaikana siten, että kuluva tilausjakso siirtyy eteenpäin hyvitetyn ajan verran. Väliaikaisen jakelunkeskeytyksen aikana lehden digipalvelu ei ole tilaajan käytössä.

Pelkkää digitilausta ei voi keskeyttää väliaikaisesti.

Palaa tästä takaisin ylös


5. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Lehden hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä lehden verkkosivujen info-osiossa. Pirmediat Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja tilausehtojen muutoksiin tarvittessa. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia seuraavasta tilausjaksosta alkaen. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Lehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %.

Palaa tästä takaisin ylös


6. Vastuu paperilehden jakelusta ja paperilehden painojäljestä

Lehti jaetaan lähilevikkialueella tilaajalle ilmestymispäivänä Postin varhaisjakelussa tai päiväjakelussa tilausosoitteesta riippuen. Muille alueille lehti toimitetaan Postin etäjakelussa, ja lehti jaetaan pääasiassa ilmestymistä seuraavina 1–3 arkipäivänä.

Kun lehti jaetaan lähilevikkialueella osoitteettomana suurjakeluna, Pirmediat Oy:llä ei ole velvoitetta toimittaa paperista lehteä mainoskieltotalouksiin. Suosittelemme paperilehden tilaajia poistamaan ”ei mainoksia” -merkinnät, jotta lehti pystytään toimittamaan perille myös suurjakelupäivinä. Jos tilaaja ei poista mainoskieltoa, hän voi suurjakelupäivinä lukea lehden digitaalisena näköislehtenä tai hän voi hakea paperilehden lehden toimistolta suurjakelua seuraavina arkipäivinä loppuviikon aikana.

Säätila tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun. Jakajalla tulee olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle, ja nimet sekä osoitenumerot on merkittävä selkeästi.

Mikäli lehti tai lehden liite jää kokonaan toimittamatta (poislukien suurjakelupäivinä mainoskieltotaloudet), tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä tilaajapalveluun.

Pirmediat Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden tai liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin tilaajalle mahdollisimman pikaisesti. Toissijaisesti tilaajan tilausjaksoa pidennetään kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Pirmediat Oy ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja force majeure -esteen takia toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.

Paperilehdissä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Pirmediat Oy ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Palaa tästä takaisin ylös


7. Tilauksen irtisanominen

Jatkuvan tilauksen voi irtisanoa kuluvan laskutusjakson loppuun. Jatkuvan tilauksen voi irtisanoa kesken laskutuskauden vain asiakkaan elämäntilanteesta johtuvasta painavasta syystä. Tällöin Pirmediat Oy palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa ja että tilaaja ilmoittaa summan palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai korttitiedot. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, jos tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Määräaikaisen tilauksen tilannut voi kuitenkin milloin tahansa vaihtaa tilauksensa jatkuvaksi ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun.

Palaa tästä takaisin ylös


8. Etämyynti

Tilaajalla on Kuluttajansuojalain mukainen oikeus perua etämyynnissä puhelinmyyjän kautta tekemänsä tilaus vapaamuotoisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Jos tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Perumiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen perumisilmoitusta saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Palaa tästä takaisin ylös


9. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä lehden tilaajapalveluun.

Palaa tästä takaisin ylös


10. Tietosuoja

Pirmediat Oy käsittelee tilaajiensa henkilötietoja tietosuojaselosteensa sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palaa tästä takaisin ylös


11. Muut ehdot

Digitaalisen lukuoikeuden sisältäviin tilauksiin sovelletaan verkkopalvelun käyttöehtoja.

Palaa tästä takaisin ylös