Sote-uudistus ja valtionosuuksien supistukset vievät Vesilahdelta 2,5 miljoonaa euroa

Torstaina tulivat valtiovarainministeriön alustavat sote-uudistuksen laskelmat julki. Kuntakohtainen lisämeno oli Vesilahden kunnanjohtaja Erkki Paloniemen mukaan pelättävissä. Hän ei kuitenkaan tässä vaiheessa lähde arvioimaan tuloveroprosenttiin kohdistuvaa korotuspainetta.

– Sote-uudistuksen 83 euron asukaskohtainen lisämeno oli pelättävissä. Huomioiden tämän sote- uudistuksen lisäksi 2015 alussa voimaan tulevan valtionosuusuudistuksen sekä jo tehdyt muut valtionosuuksien supistukset Vesilahden kunta menettää vuodessa valtionosuuksia 522 euroa asukasta kohden eli yhteensä lähes 2,5 miljoonaa euroa. Se on noin 3,50 tuloveroprosentin verran, laskee Paloniemi todeten, että kunnanvaltuuston hyväksymällä talouden tasapainottamisohjelmalla saadaan menetyksiä paikattua, mutta siinäkään ei ole varauduttu näin suuriin valtionosuuksien menetyksiin.

Sote-ratkaisulla kavennetaan Paloniemen mukaan merkittävästi kuntien toimintaedellytyksiä toimia jatkossa itsenäisenä kuntana. Vesilahti tosin on jo tehnyt sote-yhteistyötä Pirkkalan vastuukunnan alaisuudessa , joten Vesilahdelle muutos ei liene niin suuri kuin isommille kunnille.

Paloniemen mukaan on pelättävissä, että uusi, iso uljas sote-organisaatio tulee ainakin alkuvuosina nykyistä kalliimmaksi, joten kuntien menot kasvavat ennakoidusta.

– Sote-asioiden päätösvalta menee etäälle ja jää nähtäväksi miten uudessa järjestelmässä paikallis- ja lähipalvelut säilyvät. Todennäköistä on, että toimipisteitä vähennetään.

Millä maksukurimuksesta selvitään, onko edessä painetta kunnallisveroprosentin nostoille, kuntaliitoksille?

– Suuressa joukossa kuntia on kovat paineet kunnallisverojen nostolle ja paineita on Vesilahdessakin. Valtakunnan tasolla tehdään vapaaehtoisia kuntaliitoksia – vaiko taloudellisen pakon sanelemia – lähimenneisyyttä huomattavasti enemmän. Vesilahti on linjannut, että se jatkaa itsenäisenä kuntana.

Sote-uudistuksen vaivalloinen valmistelu ja vuosikausien vaikeudet on Paloniemen mukaan yksi merkki yhteiskuntamme tilanteesta ja jonkinlaisesta valtiovallan päättämättömyydestä.

– Valmistelu ja päätökset eivät osu hyvistä tarkoituksista huolimatta maaliinsa. Siitä kärsii koko yhteiskunta, myös kunnat ja etenkin kuntalaiset.

– Jään mielenkiinnolla odottamaan, toteutuuko sote-uudistus päätetyssä muodossa. Varmuuttahan ei ole, täyttääkö sote-laki perustuslain vaatimukset.