Merikotkien hyvät ja huonot uutiset: Lempäälän ja Vesilahden merikotkilla onnistuneet pesinnät, Vesilahden merikotka kuoli lyijymyrkytykseen

”Koskepas, niin nokkaisen”. Vesilahden merikotkan pesällä kasvaa ponteva nuori merikotka, joka puolustaa jo tehokkaasti pesäänsä nokkimalla ja terävillä kynsillään. Kuva: Keijo Ruuskanen

Pirkanmaan merikotkilla on jälleen hyvä pesimävuosi, sillä toukokuun pesätarkastuksissa on varmistunut kuusi merikotkan pesintää ja useita muita asutuiksi tulkittuja reviireitä.

Lempäälän ja Vesilahden alueilla merikotka on jo vakiintunut näiden kahden kunnan pesimälajiksi, sillä rengastaja Keijo Ruuskasen ja Pekka Marjomaan pesätarkastuksissa Lempäälän merikotkan pesältä rengastettiin kaksi poikasta ja Vesilahden pesältä yksi poikanen.

Merikotkamiehillä on syytä tyytyväisyyteen, sillä viime vuonna molemmat pesinnät tuhoutuivat tuntemattomasta syystä.

Merikotkan pesätarkastuksia ja poikasrengastuksia saavat suorittaa vain Rengastustoimiston valtuuttamat kokeneet rengastajat. Tutkimus on ja tarkkaa. Poikaset mitataan, punnitaan ja varustetaan värirenkailla tapaamishavaintojen helpottamiseksi. Lisäksi poikasista otetaan DNA- näytteet, kerätään saalisnäytteet, mitataan puun korkeus ja paksuus ja lähipuuston tiheys relaskoopilla.

Merikotkan pesä, valtaisa risulinna oli Lempäälässä 20 metrin, Vesilahdessa 24 metrin korkeudella maasta. Kalaa oli riittänyt hyväkuntoisten poikasten ravinnoksi, Lempäälän pesällä puolentoistakiloinen haukikin.

 

Vesilahden merikotka kuoli lyijymyrkytykseen

 

Vesilahdesta kuolleena löytyneen, arviolta kolmevuotiaan merikotkan Keijo Ruuskanen lähetti Elintarvikevirasto Eviraan kuolinsyyn selvittämistä varten.  Oliko lintu menehtynyt reviiritaisteluissa vai kuollut sairauteen?

Evirasta saapuikin pelätty vastaus: merikotka oli kuollut lyijymyrkytykseen. Uuden suomalaisen tutkimuksen mukaan lyijymyrkytys on merikotkien yleisin kuolinsyy eli seuraus ihmisen toiminnasta. Merikotkat saavat lyijymyrkytyksen syötyään saaliseläimeensä tai haaskaan jääneitä lyijyhauleja tai lyijyluotien siruja.

Merikotkat löytävät helposti lyijyn sairastuttamia, haavoittuneita lintuja ja erityisesti nuoret merikotkat vierailevat eläinhaaskoilla säännöllisesti. Jo yksikin hauli kotkan suolistossa voi aiheuttaa lyijymyrkytyksen.

Eviran, Luomuksen ja WWF:n yhteistyöprojektissa tutkittiin vuosina 2000–2014 yhteensä 123 merikotkan kuolinsyyt. Yleisin kuolinsyy oli lyijymyrkytys, hieman yli 30 % tapauksista.

Lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä kiellettiin vuonna 1996, mutta Ahvenanmaalla se on sallittua. Kanalintuja saa ampua lyijyhauleja sisältävillä patruunoilla.