Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt Hiiroksentien kaavamuutosta – Asia palautettiin valmisteluun. ”Paikka ei sovellu näin massiiviselle rakentamiselle.”

Asukkaat näkevät alueen säilyttämisen mielekkäänä ja arvokkaana. Kuva: Katariina Rannaste

Lempäälän kunnanvaltuusto ei hyväksynyt keskiviikkona Hiiroksentien kaavamuutosta, vaan palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Hankkeessa Lempoisiin ollaan kolmen omakotitalon tilalle rakentamassa kahta kerrostaloa, jotka olisivat kooltaan neli- ja kuusikerroksisia. Hanke on herättänyt huolta ja närää alueen omakoti- ja kerrostaloasukkaissa, sillä he pitävät rakentamista tontin kokoon nähden suhteettomana.

– Liian paljon neliöitä liian pienelle tontille, summaa hanketta vastustava Pro Hiiroksentie -liikkeen edustaja Jarmo Saarinen.

Keskiviikkona 3. lokakuuta kokoontunut Lempäälän kunnanvaltuusto käsitteli Hiiroksentietä koskevan asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Valtuusto päätti kuitenkin palauttaa kaavan uudelleen valmisteluun, kun Piia Nurmelan (kd.) esittämä ja keskiryhmän kannattama esitys voitti äänestyksen. Äänet jakautuivat 22–20, yhden valtuutetun oltua pois.

– Alue on osayleiskaavassa kerrostalovaltaista, se on faktaa, mutta se, minkälaista rakennusmassaa pienelle 3 550 neliön tontille suunnitellaan, on yksinkertaisesti aivan liian massiivista, Piia Nurmela totesi.

Nurmela muistutti myös Lempäälän kunnan puutarhakaupunkikylä-visiosta.

– Haluamme, että uudella keskusta-alueella on paljon viherrakentamista, ja että se on viihtyisä. Nyt kaavoitus ei tue tätä ajatusta. Viherrakentamiselle jää hyvin pieni alue, jos lainkaan. Tässä tehdään myös linjausta tulevaisuuden rakennusprojekteille tällä alueella, hän totesi.

Tältä näyttävät Hiiroksentielle suunnitellut kerrostalot. Kuva: Lempäälän kunta

Hannu Tiensuu (sdp) näki niin ikään rakennukset liian suurina tontille ja niiden ylittävän olemassaolevan rakennuskannan korkeuden.

– Jos hanketta perustellaan sillä, että väkilukua pitää saada lisättyä keskustan alueella, niin tuntuu, että kahteen kerrostaloon on ladattu pohjattomat odotukset. Tämä paikka ei sovellu näin massiiviselle rakentamiselle, hän sanoi.

– Meillä on rakentumassa keskustaan tiivistä kerrostaloasumista. Miksi tekisimme sitä samalla sapluunalla sivummalle paikkaan, johon se ei helposti sujahda?, kysyi puolestaan Pauliina Österberg (kesk.)

Tuukka Liuha (kesk.) muistutti, että kaavan laatimiseen on ryhdytty yleiskaavan mukaisesti ja kaavamuutoksen hakijan oikeudesta rakentaa tontilleen, mutta kannatti asian palauttamista valmisteluun kunnan muodollisen intressin kannalta, ja jotta mahdolliset valituskierrokset voitaisiin välttää.

Totti Hämäläinen (kok.) oli kaavan hyväksymisen kannalla.

– Jos asia palautetaan valmisteluun, lähetämme rakennuttajille selvän viestin, että Lempäälä ei ole valmis kerrostaloasunnoille ja että emme ole valmiit siihen, että keskustaa kehitetään ja keskustaan tulee keskitettyä asumista, Hämäläinen näki.

 

Lue myös:

”Tämä on Lempäälä, ei Vantaa” – Hiiroksentien hankkeesta järjestetyssä tilaisuudessa pohdittiin, ajetaanko alueen omakotiasujat tarkoituksella nurkkaan

 

Kuumentaako Hiiroksentie keskustelun tiistaina? – Kunta järjestää asukkaita närkästyttäneestä hankkeesta avoimien ovien illan